Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek algemeen huurrecht

Op voorraad
874 p.
2015
Boek
Editor(s): M. Dambre, B. Hubeau en S. Stijns
Auteur(s): Cauffman C, COOREMAN ISABELLE, Dambre Maarten, de Potter de ten Broeck M, De Smedt Peter, De Wilde Paul, De Witte Eva, Debruyne Eddy, Dujardin Jean, Hubeau Bernard, Jansen Sanne, Lievens Stefaan, Marysse Steven, Peeraer Frederik, Peeters Lieven, Sagaert Vincent, Slabbinck Robin, Stijns Sophie, Tollenaere Veerle, Van Leuven Nathalie, Van Ransbeeck Raf, Vandamme Stijn, Tom Vandromme, Vanhove Kristof, Vuye Hendrik
Is onderdeel van de reeks Huurrecht

Het Nederlandstalig referentiewerk rond algemeen huurrecht. Een absolute aanrader voor iedereen die bezig is met huurrecht.

Handboek algemeen huurrecht gaat in op

 • Begripsomschrijving
 • Huur en aanverwante rechtstakken
 • Geldigheidsvoorwaarden
 • Vorm, bewijs en interpretatie van de huur
 • Rechten en verbintenissen van de verhuurder
 • Rechten en verbintenissen van de huurder
 • Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst
 • Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht
 • Overdracht van huur en onderhuur
 • Vervreemding van het gehuurde goed
 • Verjaring en rechtspleging inzake huur

ISBN 9789048620081 - Bestelcode 202142309
Handboek algemeen huurrecht
€ 120,00
Abonnees € 96,00

Het Nederlandstalig referentiewerk rond algemeen huurrecht. Een absolute aanrader voor iedereen die bezig is met huurrecht.

Handboek algemeen huurrecht gaat in op

 • Begripsomschrijving
 • Huur en aanverwante rechtstakken
 • Geldigheidsvoorwaarden
 • Vorm, bewijs en interpretatie van de huur
 • Rechten en verbintenissen van de verhuurder
 • Rechten en verbintenissen van de huurder
 • Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst
 • Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht
 • Overdracht van huur en onderhuur
 • Vervreemding van het gehuurde goed
 • Verjaring en rechtspleging inzake huur


Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL

Hoofdstuk I. Begripsomschrijving
Afdeling 1. Definiëring
Afdeling 2. Essentiële bestanddelen
Afdeling 3. Partijen bij de huurovereenkomst
Afdeling 4. Huur en goederenrecht

Hoofdstuk II. Huur en aanverwante rechtstakken
Afdeling 1. Wonen en huren en de grondrechten
Afdeling 2. Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest
Afdeling 3. Administratiefrechtelijke aspecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Afdeling 4. Huur en verzekeringen
Afdeling 5. Fiscale aspecten

Hoofdstuk III. Geldigheidsvoorwaarden
Afdeling 1. Wilsovereenstemming en wilsgebreken
Afdeling 2. Handelingsbekwaamheid en vertegenwoordiging
Afdeling 3. Een geoorloofd en bepaald voorwerk
Afdeling 4. De geoorloofde oorzaak

Hoofdstuk IV. Vorm, bewijs en interpretatie van de huur
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. Vorm van de huur
Afdeling 3. Bewijs van de huur
Afdeling 4. Interpretatie en aanvulling van de huur

Hoofdstuk V. Rechten en verbintenissen van de verhuurder
Afdeling 1. Rechten van de verhuurder
Afdeling 2. Verbintenissen van de verhuurder
Afdeling 3. Voorrecht van de verhuurder en huurwaarborg

Hoofdstuk VI. Rechten en verbintenissen van de huurder
Afdeling 1. Verplichting om te stofferen met voldoende huisraad
Afdeling 2. Betaling van de huurprijs en de kosten
Afdeling 3. Verplichting tot gebruik als een goede huisvader en volgens de overeengekomen bestemming
Afdeling 4. Uitvoeren van veranderingswerken door de huurder
Afdeling 5. Verbintenis tot teruggave van het gehuurde goed en tot vergoeding van huurschade
Afdeling 6. De aansprakelijkheid van de huurder voor brand
Afdeling 7. Aansprakelijkheid van de huurder voor zijn huisgenoten en onderhuurders
Afdeling 8. Bezitsvorderingen en huur
Afdeling 9. Burenhinder en huur

Hoofdstuk VII. Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst
Afdeling 1. Duur
Afdeling 2. Opzegging
Afdeling 3. Verlenging en stilzwijgende wederverhuring

Hoofdstuk VIII. Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht
Afdeling 1. De schorsing krachtens de exceptie van niet-uitvoering
Afdeling 2. De ontbinding wegens wanprestatie
Afdeling 3. Strafbedingen in het algemeen en wederverhuringsvergoedingen in het bijzonder
Afdeling 4. Risicoleer en de bevrijding van rechtswege wegens het vergaan van het goed
Afdeling 5. Nietigverklaring van de huurovereenkomst
Afdeling 6. Oorzaken die niet de beëindiging met zich meebrengen

Hoofdstuk IX. Overdracht van huur en onderhuur
Afdeling 1. Begrippen “overdracht van huur” en “onderhuur”
Afdeling 2. Mogelijkheid om de huur over te dragen of onder te verhuren
Afdeling 3. Gevolgen van huuroverdracht en onderverhuring

Hoofdstuk X. Vervreemding van het gehuurde goed
Afdeling 1. Algemeen
Afdeling 2. De huur met vaste dagtekening
Afdeling 3. Huur zonder vaste dagtekening

Hoofdstuk XI. Verjaring en rechtspleging inzake huur
Afdeling 1. Verjaringsregels bij huur
Afdeling 2. Bevoegdheid
Afdeling 3. Oproeping in verzoening
Afdeling 4. Procedure op verzoekschrift
Afdeling 5. De uithuiszetting van een huurder

Download hier de gedetailleerde inhoudstafel.

Deze reeks beoogt een wetenschappelijk onderbouwde en zo objectief mogelijke beschrijving van het geldende huurrecht, met voornamelijk oog voor de behoeften van de rechtspraktijk.

Ze bundelt overzichtswerken rond o.a. algemeen huurrecht, handelshuur, sociale huur, landpacht, …

Beschikbaar in deze reeks

 


Tom Vandromme is post-doc. navorser Universiteit Antwerpen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief