Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De syndicus als vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars

Op voorraad
96 p.
2014
Boek
Auteur(s): Leyseele Peter

AANSTELLING EN ONTSLAG — ONDERSCHEID STATUTAIR, DEFINITIEF EN VOORLOPIG/GERECHTELIJK SYNDICUS

Vanaf het ogenblik dat een gebouw of een groep van gebouwen twee of meerdere verschillende mede-eigenaars telt, waarbij hun eigendomsrecht werd opgesplitst in zgn. gemeenschappelijke en privatieve delen, ontstaat van rechtswege haar vereniging van mede-eigenaars.

In 99% van de gevallen is op zulke vereniging de dwingende appartementswet van toepassing.

Door hun aankoop worden alle eigenaars automatisch lid van deze vereniging(en) van medeeigenaars. In die situaties verplicht de wetgever om voor het behoud en het beheer van de gemeenschappelijke delen beroep te doen op een organieke vertegenwoordiger, met name op een syndicus.

Dit boek geeft u op een overzichtelijke, toegankelijke en begrijpbare manier inzicht in o.a.

 •  De aanstelling en het ontslag van de syndicus
 • Het verschil tussen een statutaire, een door de rechtbank voorlopig of gerechtelijk aangestelde syndicus en een syndicus rechtstreeks door de (bijzondere) algemene vergadering benoemd

Elk onderwerp wordt besproken vanuit de praktijk, met aandacht voor inzake voorliggende rechtspraak en rechtsleer en de nodige tips. Daarnaast krijgt u ook een aantal bruikbare voorbeeldmodellen.

Auteur:

Peter Leyseele is als deskundige voornamelijk gespecialiseerd in gedwongen appartementsmede-eigendom/in het appartementsrecht.Hij wordt inzake deze materie maar ook in het kader van geschillen in handels- en/of woninghuurzaken met de regelmaat van de klok als gerechtsdeskundige aangesteld.
Daarnaast is hij actief als notarieel jurist en wordt door menig advocatenkantoor regelmatig beroep gedaan op zijn vakkennis en expertise.

Als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken tracht hij steeds om conflicten in eerste instantie buiten de rechtbank op te lossen. Peter is tevens auteur van verschillende publicaties inzake gedwongen appartementsmedeeigendom en een veel gevraagd gastspreker.


ISBN 9789048619733 - Bestelcode 202142308
De syndicus als vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars
€ 27,00
Abonnees € 23,00

AANSTELLING EN ONTSLAG — ONDERSCHEID STATUTAIR, DEFINITIEF EN VOORLOPIG/GERECHTELIJK SYNDICUS

Vanaf het ogenblik dat een gebouw of een groep van gebouwen twee of meerdere verschillende mede-eigenaars telt, waarbij hun eigendomsrecht werd opgesplitst in zgn. gemeenschappelijke en privatieve delen, ontstaat van rechtswege haar vereniging van mede-eigenaars.

In 99% van de gevallen is op zulke vereniging de dwingende appartementswet van toepassing.

Door hun aankoop worden alle eigenaars automatisch lid van deze vereniging(en) van medeeigenaars. In die situaties verplicht de wetgever om voor het behoud en het beheer van de gemeenschappelijke delen beroep te doen op een organieke vertegenwoordiger, met name op een syndicus.

Dit boek geeft u op een overzichtelijke, toegankelijke en begrijpbare manier inzicht in o.a.

 •  De aanstelling en het ontslag van de syndicus
 • Het verschil tussen een statutaire, een door de rechtbank voorlopig of gerechtelijk aangestelde syndicus en een syndicus rechtstreeks door de (bijzondere) algemene vergadering benoemd

Elk onderwerp wordt besproken vanuit de praktijk, met aandacht voor inzake voorliggende rechtspraak en rechtsleer en de nodige tips. Daarnaast krijgt u ook een aantal bruikbare voorbeeldmodellen.

Auteur:

Peter Leyseele is als deskundige voornamelijk gespecialiseerd in gedwongen appartementsmede-eigendom/in het appartementsrecht.Hij wordt inzake deze materie maar ook in het kader van geschillen in handels- en/of woninghuurzaken met de regelmaat van de klok als gerechtsdeskundige aangesteld.
Daarnaast is hij actief als notarieel jurist en wordt door menig advocatenkantoor regelmatig beroep gedaan op zijn vakkennis en expertise.

Als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken tracht hij steeds om conflicten in eerste instantie buiten de rechtbank op te lossen. Peter is tevens auteur van verschillende publicaties inzake gedwongen appartementsmedeeigendom en een veel gevraagd gastspreker.Inhoudstafel

Inleiding

Hoofdstuk I. De syndicus – algemeenheden

 • Korte historiek
 • Creatie van de syndicusfiguur in het appartementsrecht
 • Verplichte aanstelling van één syndicus – wettelijke en conventionele taken en opdrachten
 • Eenhoofdig orgaan – onterechte aanstelling meerdere syndici – creatie deelverenigingen van mede-eigenaars
 • Wie mag als syndicus worden aangesteld? Beroepssyndicus versus occasioneel syndicus
 • Beroepssyndicus – aanstelling in deze hoedanigheid exclusief voorbehouden voor beroepsinstituut van vastgoedmakelaars erkende vastgoedmakelaars – syndici of niet?
 • Handelingsbekwaamheid van een syndicus
 • Uitoefening van de activiteit als natuurlijk persoon of als een rechtspersoon – wat bij overdracht van een beheerportefeuille van syndicus A naar syndicus B?
 • Verplicht afsluiten van een beheersovereenkomst tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus
 • De (persoonlijke) aansprakelijkheden van de syndicus – het verplicht afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering
 • Toepassing artikelen 577-2, 577-3 en verder BW 23 Quid bij uitsluiting van een gebouw uit het dwingend regime

Hoofdstuk II. Modaliteiten met betrekking tot de aanstelling van de syndicus

 • Duiding verschil tussen een statutair, een voorlopig, een gerechtelijk en een “definitief” syndicus
 • De statutair syndicus
 • De voorlopig syndicus
 • De gerechtelijk syndicus
 • “Definitief” aangestelde syndicus
 • Bespreking modaliteiten met betrekking tot de statutair, de definitieve en via de rechtbank aangestelde syndicus
 • De statutair syndicus
 • De “definitieve” syndicus
 • De voorlopig syndicus
 • De gerechtelijk syndicus

Hoofdstuk III. De beheersovereenkomst

 • Verplichte opmaak schriftelijke beheersovereenkomst
 • Wanneer wordt de schriftelijke beheersovereenkomst getekend en wie moet/kan de overeenkomst (rechtsgeldig) ondertekenen?
 • Quid de verplichting tot het voorleggen en ondertekenen van de beheersovereenkomst in geval van een statutair of via de rechtbank aangestelde syndicus?

Hoofdstuk IV. Identificatie van de syndicus

 • Inschrijving binnen de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • Verplicht verlenen van de nodige publiciteit door de syndicus na zijn aanstelling/benoeming

Hoofdstuk V. Het verzoek tot aanstelling van een voorlopig of gerechtelijk syndicus – procedureel

 • Rechtsgrond – wetsartikel(en)
 • Bevoegde rechtbank(en)
 • Wijze van rechtsingang
 • Voorlopig syndicus
 • Gerechtelijk syndicus

Hoofdstuk VI. Modaliteiten met betrekking tot het ontslag van de statutair, voorlopig, gerechtelijk
en "definitief" aangestelde syndicus in kort bestek

 • De statutair syndicus
 • De voorlopig syndicus en de gerechtelijk syndicus
 • De “definitief” aangestelde syndicus

Hoofdstuk VII. Einde van het syndicusmandaat – schade-/verbrekingsvergoeding versus
opzeggingsvergoeding

 • Onderscheid opzeggingsvergoeding – schadevergoeding – matigingsbevoegdheid door de rechter
 • Opzeggingsvergoeding – contract van bepaalde duur
 • Schadevergoeding of strafbeding
 • Ontslag om dringende redenen

Hoofdstuk VIII. Rechtspraak – synthese
1. Vredegerecht Schaarbeek (2e K.) – 24 mei 2011 - T.App. 2011, afl. 4, 26.
2. Vredegerecht Schaarbeek (1e K.) – 19 december 2011 - T.App. 2012, afl. 2, 43.
3. Vredegerecht Oostende (1e K.) – 17 februari 2009 - 08A812
4. Vredegerecht Etterbeek – 15 maart 2012 - T. Vred. 2014, afl. 3-4, 133

Elke publicatie binnen de reeks Appartementsmede-eigendom in de praktijk  brengt een praktijkgerichte analyse van een specifiek deelaspect van het gedwongen appartementsmede-eigendom.

De specifieke regelgeving wordt aangevuld met de nuttige rechtsleer, rechtspraak en technische info van dit deelaspect.

De toegankelijke en begrijpelijke taal en opbouw zorgen ervoor dat ook niet-juridisch geschoolde professionals, die in hun dagelijkse activiteiten wel aan de slag moeten met de wetgeving  wegwijs gemaakt worden.

Deze reeks is gericht naar alle professionals binnen het appartementsmede-eigendom

 • syndiciEen praktijkreeks op uw maat
 • vastgoedmakelaars
 • projectontwikkelaars/bouwpromotoren
 • landmeters-experten,
 • architecten,
 • notarissen
 • vrederechters,

Editor

 • Peter Leyseele

Verschenen binnen deze reeks


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief