Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 90 - Publiekrecht

Op voorraad
104 p.
2014
Boek
Editor(s): S. Sottiaux, P. Schollen
Auteur(s): Bijnens Daan, Cloots Elke, Evelyne Maes, Schollen Peter, Stefan Sottiaux, Jan Theunis
Is onderdeel van de reeks Themis

Themis publiekrecht focust dit jaar op een thema waarmee elke praktijkjurist vroeg of laat in aanraking komt: de procedure voor het Grondwettelijk Hof. Hoe voert u een succesvolle procedure voor het Grondwettelijk Hof? Op die vraag trachten de verschillende auteurs een antwoord te geven.

We beginnen met een bijdrage van Evelyne Maes. Zij zal u een overzicht geven van de nieuwe bevoegdheden en de nieuwe regels inzake de rechtspleging voor het Hof. Bijzondere aandacht gaat daarbij uiteraard naar de wijzigingen na de Zesde Staatshervorming en de bijzondere wet van 4 april 2014.

Vervolgens overloopt Peter Schollen de belangrijkste aandachtspunten bij de redactie van een prejudiciële vraag. In zijn lezing worden de mogelijke valkuilen bij het opstellen van een prejudiciële vraag onderzocht en wordt een leidraad gegeven van hoe deze te vermijden.

Ten slotte gaan Elke Cloots en Stefan Sottiaux in op de vraag hoe u voor het Grondwettelijk Hof een beroep kan doen op het EU-recht.

In een vierde en laatste bijdrage is de focus breder. Jan Theunis en Daan Bijnens geven een grondig overzicht over de procesbevoegdheid van rechtspersonen in de publiekrechtelijke geschillenbeslechting. Deze lezing vervangt de in de folder aangekondigde bijdrage van Gunter Maes.

ISBN 9789048616442 - Bestelcode 202140096
Themis 90 - Publiekrecht
€ 40,00

Themis publiekrecht focust dit jaar op een thema waarmee elke praktijkjurist vroeg of laat in aanraking komt: de procedure voor het Grondwettelijk Hof. Hoe voert u een succesvolle procedure voor het Grondwettelijk Hof? Op die vraag trachten de verschillende auteurs een antwoord te geven.

We beginnen met een bijdrage van Evelyne Maes. Zij zal u een overzicht geven van de nieuwe bevoegdheden en de nieuwe regels inzake de rechtspleging voor het Hof. Bijzondere aandacht gaat daarbij uiteraard naar de wijzigingen na de Zesde Staatshervorming en de bijzondere wet van 4 april 2014.

Vervolgens overloopt Peter Schollen de belangrijkste aandachtspunten bij de redactie van een prejudiciële vraag. In zijn lezing worden de mogelijke valkuilen bij het opstellen van een prejudiciële vraag onderzocht en wordt een leidraad gegeven van hoe deze te vermijden.

Ten slotte gaan Elke Cloots en Stefan Sottiaux in op de vraag hoe u voor het Grondwettelijk Hof een beroep kan doen op het EU-recht.

In een vierde en laatste bijdrage is de focus breder. Jan Theunis en Daan Bijnens geven een grondig overzicht over de procesbevoegdheid van rechtspersonen in de publiekrechtelijke geschillenbeslechting. Deze lezing vervangt de in de folder aangekondigde bijdrage van Gunter Maes.


Inhoudstafel

DE BEVOEGDHEDEN VAN EN DE RECHTSPLEGING VOOR HET GRONDWETTELIJK HOF. CAPITA SELECTA EN DE NIEUWIGHEDEN NA DE ZESDE STAATSHERVORMING EN DE BIJZONDERE WET VAN 4 APRIL 2014
I. Bevoegdheid
II. Rechtspleging
III. Besluit

AANDACHTSPUNTEN BIJ DE REDACTIE VAN EEN PREJUDICIELE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF
I. De bevoegdheid van het Hof is beperkt op het vlak van de te toetsen normen
II. De bevoegdheid van het Hof is beperkt op het vlak van de normen waaraan kan worden getoetst
III. De bevraagde norm en de verondersteld geschonden norm moeten steeds worden aangeduid en het probleem moet worden geschetst
IV. Het Hof voert enkel een abstracte toets uit van bestaande normen
V. Het Hof antwoordt alleen op vragen die nuttig zijn voor het bodemgeschil
VI. Het is de taak van de verwijzende rechter om de norm te interpreteren
VII. De partijen kunnen enkel invloed uitoefenen op de draagwijdte van de vraag in het kader van het bodemgeding

HET EU-RECHT VOOR HET GRONDWETTELIJK HOF
I. Inleiding
II. De materiële impact van het Unierecht op het Grondwettelijk Hof
III. De procedurele impact van het Unierecht op het Grondwettelijk Hof
IV. Besluit

RECHTSPERSONEN IN HET PUBLIEKRECHTELIJK CONTENTIEUX: MANDAAT AD LITEM, PROKURA EN COLLECTIEF BELANG
I. Inleiding
II. Mandaat ad litem
III. Prokura
IV. Collectief belang
V. Besluit

Themis

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Jan Theunis is hoofddocent bij UHasselt en referendaris bij het Grondwettelijk Hof.

Stefan Sottiaux is Professor aan de KU LEUVEN, advocaat bij DEMOS PUBLIC LAW en coördinator van het Universitair Centrum voor Discriminatie- en Diversiteitsrecht.
Hij is verbonden aan het Instituut voor Constitutioneel Recht en specialiseert zich in het grondwettelijk recht, het recht van de mensenrechten en het discriminatierecht. Stefan is ook lid van de balie van Antwerpen.

Evelyne Maes is specialiste in het grondwettelijk recht, het administratief recht en het recht van de mensenrechten. Ze is ook gastprofessor aan de Université de Liège en aan Université Saint-Louis.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief