Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Bestuur van erediensten

Op voorraad
318 p.
2014
Boek
Editor(s): Wim Somers
Auteur(s): Jean Dujardin, Houbrechts Bert, Loose Tom, Wim Somers

Het decreet van 6 juli 2012, in werking getreden op 1 januari 2013, wijzigt
het Eredienstendecreet vrij ingrijpend.

Zo worden onder meer de erkenningsregeling herzien en aangevuld, de gemeentelijke/provinciale verplichtingen ingeschreven in het Eredienstendecreet zelf, en een procedure voor dringende uitgaven opgenomen in het decreet.

Anderzijds worden voor de rooms-katholieke eredienst de centrale besturen in elke gemeente verplicht vanaf twee of meer parochies en wordt hun rol voor alle erediensten versterkt. Het overleg en de afspraken met de gemeente bekleden daarin een centrale plaats. De werking van de lokale besturen van de eredienst wordt bijgesteld met ondersteuning van en delegatie aan de centrale besturen. Daarbij aansluitend stuurt het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2012 het boekhoudreglement van 13 oktober 2006 bij.

In deze uitgave zijn deze wijzigingen en aanvullingen, voor alle besturen van
de erediensten, verwerkt en opgenomen.

Zoals bij de vorige edities is deze bijwerking ook gebeurd aan de hand van de praktijkervaring van de voorbije jaren en rekening houdend met aanvullende nieuwe normering, zoals op vlak van subsidiëring van gebouwen van de eredienst.

Daarnaast is in deze uitgave het hoofdstuk inzake de wetgeving op de overheidsopdrachten volledig herwerkt ten gevolge van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. De nieuwe regelgeving is van toepassing op de opdrachten vanaf 1 juli 2013.

Zoals bij de vorige uitgave, worden in bijlage de voor de besturen van de eredienst relevante wetgeving en de uitvoeringsbesluiten opgenomen evenals de belangrijkste modelformulieren die nuttig zijn voor de dagdagelijkse werking van deze besturen.

Kortom: dit is een onmisbaar boek voor al degenen die bij de werking van het
bestuur van de erediensten betrokken zijn.

ISBN 9789048606153 - Bestelcode 202141311
Bestuur van erediensten
€ 95,00
Abonnees € 78,00

Het decreet van 6 juli 2012, in werking getreden op 1 januari 2013, wijzigt
het Eredienstendecreet vrij ingrijpend.

Zo worden onder meer de erkenningsregeling herzien en aangevuld, de gemeentelijke/provinciale verplichtingen ingeschreven in het Eredienstendecreet zelf, en een procedure voor dringende uitgaven opgenomen in het decreet.

Anderzijds worden voor de rooms-katholieke eredienst de centrale besturen in elke gemeente verplicht vanaf twee of meer parochies en wordt hun rol voor alle erediensten versterkt. Het overleg en de afspraken met de gemeente bekleden daarin een centrale plaats. De werking van de lokale besturen van de eredienst wordt bijgesteld met ondersteuning van en delegatie aan de centrale besturen. Daarbij aansluitend stuurt het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2012 het boekhoudreglement van 13 oktober 2006 bij.

In deze uitgave zijn deze wijzigingen en aanvullingen, voor alle besturen van
de erediensten, verwerkt en opgenomen.

Zoals bij de vorige edities is deze bijwerking ook gebeurd aan de hand van de praktijkervaring van de voorbije jaren en rekening houdend met aanvullende nieuwe normering, zoals op vlak van subsidiëring van gebouwen van de eredienst.

Daarnaast is in deze uitgave het hoofdstuk inzake de wetgeving op de overheidsopdrachten volledig herwerkt ten gevolge van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. De nieuwe regelgeving is van toepassing op de opdrachten vanaf 1 juli 2013.

Zoals bij de vorige uitgave, worden in bijlage de voor de besturen van de eredienst relevante wetgeving en de uitvoeringsbesluiten opgenomen evenals de belangrijkste modelformulieren die nuttig zijn voor de dagdagelijkse werking van deze besturen.

Kortom: dit is een onmisbaar boek voor al degenen die bij de werking van het
bestuur van de erediensten betrokken zijn.


Inhoudstafel

WOORD VOORAF BIJ DE DERDE DRUK
LIJST VAN AFKORTINGEN

HOOFDSTUK I
Bevoegdheidsverdeling tussen de federale en de gewestelijke overheden

HOOFDSTUK II
Erkenning van de erediensten en van de lokale besturen van de eredienst

HOOFDSTUK III
Organisatie en werking van de besturen van de erediensten

HOOFDSTUK IV
Financiën

HOOFDSTUK V
De goederen: beschikking en beheer

HOOFDSTUK VI
Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

HOOFDSTUK VII
Bestuurlijk toezicht

HOOFDSTUK VIII
Personeel

HOOFDSTUK IX
Rechtsgedingen

HOOFDSTUK X
Politie en eredienst

BIBLIOGRAFIE

FORMULIEREN EN MODELBESLUITEN

WETGEVING

Download hier de gedetailleerde inhoudstafel van Bestuur van Erediensten

Reeks Administratieve Rechtsbibliotheek


MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Jean Dujardin is erestadssecretaris van Gent en eredocent aan de VUB.

Wim Somers is auteur van het praktisch handboek voor gemeenterecht, uitgegeven bij die Keure.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief