Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Hervorming van de Raad van State

Op voorraad
2014
Boek
Editor(s): Marnix Van Damme
Auteur(s): Baeyens Audrey, Ignace Claeys, de Moor-van Vugt AJC, Geert Debersaques, Frederic Eggermont, Pierre Lefranc, Kaat Leus, Sabien Lust, Jan Theunis, Van Orshoven Paul, Aube Wirtgen

De bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State zijn grondig gewijzigd.

Deze hervorming is verstrekkend op diverse terreinen omdat zij betrekking heeft op zowel de instrumenten die de Raad ter beschikking worden gesteld, als op de rol die de Raad krijgt toebedeeld tijdens het voor hem aanhangig gemaakte geding en inzake de externe communicatie van de gevolgen van zijn arresten.

De Raad van State gaat daardoor meer en meer evolueren van een loutere controleur van de wettigheid van bestuurshandelingen naar een actieve actor aan wie een belangrijke taak is toebedeeld met het oog op een effectieve en efficiënte geschillenbeslechting.

Meer gevarieerde uitspraakmogelijkheden, het moduleren in de tijd van de gevolgen van de arresten, het aangeven van de manier waarop het gezag van gewijsde van een arrest het best wordt nagekomen, het laten remediëren van bepaalde tekortkomingen door middel van een bestuurlijke lus, de verbetering van de procedure in kort geding: het betreft stuk voor stuk belangrijke aspecten van de hervorming van 2014.

Daarnaast mag de bevoegdheidsuitbreiding inzake de schadevergoeding revolutionair worden genoemd.Een van oudsher grondwettelijk verankerde scheidingslijn tussen de justitiële en de administratieve rechtsmachten lijkt er immers mee te worden overschreden.


ISBN 9789048619849 - Bestelcode 202141313
Hervorming van de Raad van State
€ 72,00
Abonnees € 58,00
Studenten € 50,00

De bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State zijn grondig gewijzigd.

Deze hervorming is verstrekkend op diverse terreinen omdat zij betrekking heeft op zowel de instrumenten die de Raad ter beschikking worden gesteld, als op de rol die de Raad krijgt toebedeeld tijdens het voor hem aanhangig gemaakte geding en inzake de externe communicatie van de gevolgen van zijn arresten.

De Raad van State gaat daardoor meer en meer evolueren van een loutere controleur van de wettigheid van bestuurshandelingen naar een actieve actor aan wie een belangrijke taak is toebedeeld met het oog op een effectieve en efficiënte geschillenbeslechting.

Meer gevarieerde uitspraakmogelijkheden, het moduleren in de tijd van de gevolgen van de arresten, het aangeven van de manier waarop het gezag van gewijsde van een arrest het best wordt nagekomen, het laten remediëren van bepaalde tekortkomingen door middel van een bestuurlijke lus, de verbetering van de procedure in kort geding: het betreft stuk voor stuk belangrijke aspecten van de hervorming van 2014.

Daarnaast mag de bevoegdheidsuitbreiding inzake de schadevergoeding revolutionair worden genoemd.Een van oudsher grondwettelijk verankerde scheidingslijn tussen de justitiële en de administratieve rechtsmachten lijkt er immers mee te worden overschreden.Inhoudstafel

Woord vooraf: Roger Stevens, Voorzitter van de Raad van State

Hoofdstuk 1 Jurisdictioneel pluralisme, administratieve rechtscolleges, Raad van State: een kritische geheugensteun
door Prof. dr. Paul Van Orshoven, Gewoon hoogleraar KU Leuven, Gewezen decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid

Hoofdstuk 2   De bevordering van de toegang tot de Raad van State
door Geert Debersaques, Onderwijsprofessor Vrije Universiteit Brussel en Frederic Eggermont, Docent Vrije Universiteit Brussel


Hoofdstuk 3 Ceci n’est pas une boucle administrative
door Pierre Lefranc, Staatsraad

Hoofdstuk 4 Handhaving van de gevolgen van een vernietigde bestuurshandeling door de Raad van State
door Jan Theunis, Referendaris in het Grondwettelijk Hof

Hoofdstuk 5  Injunctie en dwangsom voor de Raad van State
door Prof. dr. Sabien Lust, Hoofddocent Ugent, Instituut voor Procesrecht, Advocaat balie Brugge

Hoofdstuk 6 Schadevergoeding wegens een onwettige bestuurshandeling voor de hoven en rechtbanken of voor de Raad van State: een moeilijke keuze ?
door Prof. dr. Ignace Claeys, Hoofddocent UGent, Centrum voor Verbintenissenrecht, Advocaat balie Brussel

Hoofdstuk 7 De hervorming van het administratief kortgeding
door Prof. dr. Aube Wirtgen, Docent Vakgroep Publiek Recht Vrije Universiteit Brussel, Advocaat balie Brussel

Hoofdstuk 8 De hervorming van de Raad van State: over administratieve geldboeten en andere administratieve sancties, volle rechtsmacht en een eventuele hervormings- en substitutiebevoegdheid voor de Raad van State
door Prof. dr. Kaat Leus, Vakgroep Publiek Recht Vrije Universiteit Brussel, Staatsraad, en Audrey Baeyens, Gastprofessor Vrije Universiteit Brussel

Hoofdstuk 9 Uitgespeeld? Over de rol van de Raad van State in de Nederlandse bestuursrechtspraak
door Prof. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt, Leerstoelgroep Staats- en bestuursrecht Universiteit van Amsterdam en Vakgroep Publiek Recht Vrije Universiteit Brussel.

 

Reeks Administratieve Rechtsbibliotheek


MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Jan Theunis is hoofddocent bij UHasselt en referendaris bij het Grondwettelijk Hof.

Kaat Leus is gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht, publiekrecht en administratief recht. Ze is hoofddocent aan de Vrije Universiteit Brussel 

Sabien Lust deed haar rechtenstudies aan de KU Leuven en behaalde het diploma van licentiaat in de rechten in 1993. Ze promoveerde in 2000 tot doctor in de rechten aan diezelfde universiteit met het proefschrift met als titel “Rechtsherstel door de Raad van State”. Sinds 2000 is ze verbonden aan de Rechtsfaculteit van de UGent, eerst als deeltijds docent, ondertussen als voltijds hoofddocent. Ze maakt deel uit van het Instituut voor Procesrecht, en is juridisch adviseur bij de Directie Onderwijsaangelegenheden.

Daarnaast is ze sinds 1993 advocaat bij de balie van Brugge, gespecialiseerd in bestuur (vnl. onderwijs, ruimtelijke ordening en ambtenarenrecht). Tenslotte is ze ook lid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.

Ignace Claeys teaches the second-year course of law of obligations, the master class on contract law, and the LL.M. class on European Contract Law at the Law Faculty of the University of Ghent. His current research focuses on the law of obligations, both contract and tort. He has published many articles in law journals and books. He is also a frequent speaker at conferences.

 He graduated from the University of Leuven in 1994, spent two years abroad, first as a participant of a program for international lawyers in Germany (DAAD - 1995) and subsequently at the University of Chicago (LL.M. 1996). Sponsored by the Flemish Fund for Scientific Research, he was a former researcher at the University of Leuven (1996 to 2000). His Ph.D. in Law (2002) entitled "Related Contracts and Liability" dealt with the borderlines of contract and tort in a comparative perspective.

After four years of practice at the Brussels bar, he also became a partner at a Brussels law firm (Eubelius) as of January 2007. His work concentrates on contract and liability law and involves litigation, arbitration, drafting and review of contracts, and advisory work for both private and public sector.

Frederic Eggermont behaalde in 2003 aan de VUB zijn licentie in de rechten met grote onderscheiding. Het jaar daarop behaalde hij met een Fulbright-beurs een Honorary LL.M. aan het Dean Rusk Center for International Law and Policy van de University of Georgia School of Law. Na zijn studies legde hij zich als mandaatassistent aan de VUB toe op het schrijven van een doctoraat in het Europees recht, dat hij heeft verdedigd in 2011.

Op dit ogenblik is Frederic Eggermont docent aan de VUB, alsook auditeur in de Raad van State. 

Aube Wirtgen is hoofddocent aan de VUB en advocaat aan balie Brussel.

Geert Debersaques is professor Vreemdelingenrecht aan de Vrije Universiteit Brussel.

Pierre Lefranc, staatsraad

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief