Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Geschiedenis van het publiekrecht en van de politiek

Wordt verwacht
248 p.
2014
Boek
Auteur(s): Georges Martyn, Opsommer Rik
Is onderdeel van de reeks Gandaius

In negen hoofdstukken worden de meest essentiële historische bouwstenen aangereikt om het hedendaagse staatsgebeuren kritisch te kunnen benaderen.

Vanaf de Codex Hammoerabi, via het Romeinse recht, het gewoonterecht en de rol van de Kerk in de middeleeuwen, leidt het verhaal tot de vorming van de klassieke nationale staat in de vroegmoderne periode. Bijzondere aandacht wordt vervolgens besteed aan het Verlichtingsdenken en de invloed van de Amerikaanse, Franse en Belgische revoluties.

De laatste hoofdstukken staan stil bij de publiekrechtelijke tendensen van de negentiende en twintigste eeuw: de doorbraak van de mensenrechten, de europeanisering, de (de)federalisering en de rol van de politieke partijen.

ISBN 9789048619788 - Bestelcode 202141102
Geschiedenis van het publiekrecht en van de politiek
€ 69,00
Studenten € 30,00

In negen hoofdstukken worden de meest essentiële historische bouwstenen aangereikt om het hedendaagse staatsgebeuren kritisch te kunnen benaderen.

Vanaf de Codex Hammoerabi, via het Romeinse recht, het gewoonterecht en de rol van de Kerk in de middeleeuwen, leidt het verhaal tot de vorming van de klassieke nationale staat in de vroegmoderne periode. Bijzondere aandacht wordt vervolgens besteed aan het Verlichtingsdenken en de invloed van de Amerikaanse, Franse en Belgische revoluties.

De laatste hoofdstukken staan stil bij de publiekrechtelijke tendensen van de negentiende en twintigste eeuw: de doorbraak van de mensenrechten, de europeanisering, de (de)federalisering en de rol van de politieke partijen.


Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Inleiding: definitie, doelstellingen en aanpak
§ 1. Definitie: "geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht"
§ 2. De doelstellingen van deze cursus
§ 3. Aanpak

Hoofdstuk 2. De fundamenten uit de Oudheid
§ 1. De oudste bouwstenen van het publiekrecht
§ 2. Het spontaan gegroeide recht: het gewoonterecht
§ 3. Het recht wordt een autonome wetenschap: het Romeinse recht
§ 4. De Kerk

Hoofdstuk 3. De (vroege en volle) Middeleeuwen
§ 1. De Germaanse verwoesting en heropbouw
§ 2. De verbrokkeling van recht en macht (9de-11de eeuw)

Hoofdstuk 4. De Late Middeleeuwen: soevereiniteitsaanspraken versus stedelijke macht, constitutionalisme en parlementarisme
§ 1. De steden
§ 2. De soevereine vorst en het minder soevereine Vlaanderen
§ 3. Constitutionalisme
§ 4. Parlementarisme
§ 5. Een vernieuwde Kerk
§ 6. De renaissance van de twaalfde eeuw

Hoofdstuk 5. De Vroegmoderne Tijd: ontwikkeling van de soevereine nationale staat
§ 1. Bourgondische, Spaanse, Oostenrijkse en bijna onafhankelijke Nederlanden
§ 2. De uitbouw van de staatsmacht
§ 3. De evolutie van het recht

Hoofdstuk 6. Revoluties luiden de doodsklok over het Ancien Régime
§ 1. De Verenigde Staten van Amerika: een nieuw staats- en burgerconcept
§ 2. De Franse Revolutie en de Franse invloed in België
§ 3. Het einde van het Ancien Régime in de Zuidelijke Nederlanden

Hoofdstuk 7. De negentiende eeuw: creatie van een nieuwe staat
§ 1. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
§ 2. Het onafhankelijke België

Hoofdstuk 8. De twintigste eeuw
§ 1. "Crisismomenten" temperen het vooruitgangsoptimisme
§ 2. Verfijning en mondialisering van structuren en mensenrechten: de rechtsstaat

Hoofdstuk 9. De Belgische (partij)politiek
§ 1. De politieke partijen en de klassieke Belgische breuklijnen (de verzuiling)
§ 2. De belangrijkste politieke evoluties

Woordenlijst

Tot deze reeks behoren een serie wetenschappelijke publicaties die uitgaan van professoren van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent.

De publicaties handelen over uiteenlopende onderwerpen zoals het Belgisch personen- en familierecht, de geschiedenis van het publiekrecht en de politiek, …

De publicaties uit deze reeks richten zich in eerste instantie tot studenten, maar bieden ook een duidelijk overzicht voor de professional.

Reeds verschenen binnen deze reeks:

 Georges Martyn volgde de opleidingen rechten en middeleeuwse studies aan de KULAK en de K.U.Leuven, waar hij ook assistent was van 1990 tot 1997. In 1996 verdedigde hij er zijn doctoraatsverhandeling "Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611, zijn genese en zijn rol in de verschriftelijking van het burgerlijk recht". Hij is gehuwd met An Clarysse en vader van Lander en Klaas. Hij was jarenlang advocaat aan de balie van Kortrijk en plaatsvervangend vrederechter. Professor Martyn doceert aan de Gentse rechtsfaculteit verscheidene rechtsgeschiedenisvakken.

 

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief