Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Meerderjarige beschermde personen

Op voorraad
536 p.
2014
Boek
Editor(s): P. Senaeve, F. Swennen en G. Verschelden
Auteur(s): Bael Jan, Goffin Tom, Mevesen Beatrijs, Mosselmans Sven, Rotthier Kristiaan, Scheers Dirk, Senaeve Patrick, Frederik Swennen, Van Thienen Annette, Gerd Verschelden, Wuyts Tim, Annelies Wylleman

Dit verslagboek van een reeks studiedagen in het voorjaar van 2014 is gewijd aan de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. Die wet heeft de diverse statuten voor beschermde meerderjarigen vervangen door één enkel beschermingsstatuut – voor zogenaamde beschermde personen – en de rechterlijke bescherming aangevuld met een wettelijke regeling van buitengerechtelijke bescherming, via lastgeving.

Het boek kwam tot stand op basis van een samenwerking van de professoren familierecht van de drie grote Vlaamse rechtsfaculteiten (Patrick Senaeve, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven; Frederik Swennen, Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, Universiteit Antwerpen en Gerd Verschelden, Instituut voor Familierecht, UGent) met het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters (KVVP) en de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN).

Dit boek bevat naast grondige rechtsgeleerde bijdragen ook modellen en de gecoördineerde wettekst. Het vormt aldus een referentiewerk dat als basis kan dienen om de nieuwe beschermingsregels in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever toe te passen.

ISBN 9789048605309 - Bestelcode 202142201
Meerderjarige beschermde personen
€ 90,00

Dit verslagboek van een reeks studiedagen in het voorjaar van 2014 is gewijd aan de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. Die wet heeft de diverse statuten voor beschermde meerderjarigen vervangen door één enkel beschermingsstatuut – voor zogenaamde beschermde personen – en de rechterlijke bescherming aangevuld met een wettelijke regeling van buitengerechtelijke bescherming, via lastgeving.

Het boek kwam tot stand op basis van een samenwerking van de professoren familierecht van de drie grote Vlaamse rechtsfaculteiten (Patrick Senaeve, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven; Frederik Swennen, Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, Universiteit Antwerpen en Gerd Verschelden, Instituut voor Familierecht, UGent) met het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters (KVVP) en de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN).

Dit boek bevat naast grondige rechtsgeleerde bijdragen ook modellen en de gecoördineerde wettekst. Het vormt aldus een referentiewerk dat als basis kan dienen om de nieuwe beschermingsregels in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever toe te passen.


Inhoudstafel

DEEL 1. INLEIDING EN HISTORIEK VAN DE WET
Hoofdstuk I. Historiek
Hoofdstuk II. Hoofdtrekken

DEEL 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE WET
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Beschermde personen
Hoofdstuk III. Wilsonbekwaamheid
Hoofdstuk IV. Besluit

DEEL 3. BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING
Hoofdstuk I. Situering
Hoofdstuk II. De lastgeving als instrument van de buitengerechtelijke bescherming
Hoofdstuk III. De inhoud van de lastgeving bedoeld als buitengerechtelijke bescherming
Hoofdstuk IV. De uitvoering van de lastgeving bedoeld als buitengerechtelijke bescherming
Hoofdstuk V. Einde van de buitengerechtelijke bescherming
Hoofdstuk VI. Sanctieregeling
Hoofdstuk VII. Evaluatie
Hoofdstuk VIII. Model

DEEL 4. ONBEKWAAMHEID – DE PERSOON
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Rechterlijke bescherming m.b.t. de persoon
Hoofdstuk III. Onbekwaamverklaring voor persoonlijke rechtshandelingen in een afzonderlijk deel van de beschikking
Hoofdstuk IV. De verwezenlijking van persoonlijke rechtshandelingen door of voor de beschermde persoon
Hoofdstuk V. Conclusie

DEEL 5. ONBEKWAAMHEID – DE GOEDEREN
Hoofdstuk I. Beginselen
Hoofdstuk II. Definities
Hoofdstuk III. Vermogensbeheer onder rechterlijke bescherming

DEEL 6. HET BEWIND: WERKING EN ORGANISATIE
Hoofdstuk I. Situering
Hoofdstuk II. Het bewind
Hoofdstuk III. De werking van het bewind
Hoofdstuk IV. Het einde van het bewind
Hoofdstuk V. Conclusie

DEEL 7. SANCTIONERING BIJ ONBEKWAAMHEID EN BEWIND
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Sanctionering van handelingen gesteld door de beschermde persoon
Hoofdstuk III. Sanctionering bij miskenning van een pleegvorm door de bewindvoerder
Hoofdstuk IV. Sanctionering van tekortkomingen in de uitoefening van de opdracht van bewindvoerder en vertrouwenspersoon

DEEL 8. DE RECHTSPLEGINGEN
Hoofdstuk I. Bijzondere rechtspleging in het Gerechtelijk Wetboek
Hoofdstuk II. Buitengerechtelijke bescherming
Hoofdstuk III. Voor de rechterlijke bescherming
Hoofdstuk IV. De rechterlijke bescherming
Hoofdstuk V. Catalogus van procedures
Hoofdstuk VI. Modellen

DEEL 9. DE INWERKINGTREDING EN HET OVERGANGSRECHT
Hoofdstuk I. Inwerkingtreding
Hoofdstuk II. Overgangsrecht

DEEL 10. HET OPSTELLEN VAN GENEESKUNDIGE VERKLARINGEN
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. De omstandige geneeskundige verklaring
Hoofdstuk III. De arts-deskundige
Hoofdstuk IV. Artikel 492/5 van het Burgerlijk Wetboek
Hoofdstuk V. Slotbeschouwingen

DEEL 11. HET OPSTELLEN VAN DE VERSLAGEN
Hoofdstuk I. Algemeen
Hoofdstuk II. Bijstand en verslaggeving
Hoofdstuk III. Vertegenwoordiging en verslaggeving
Hoofdstuk IV. De verslaggeving door de ouder(s)-bewindvoerder
Hoofdstuk V. Kort besluit
Hoofdstuk VI. Tabellen
Hoofdstuk VII. Modellen

DEEL 12. ASPECTEN VAN VERMOGENSPLANNING
Hoofdstuk I. Het testament
Hoofdstuk II. De schenking
Hoofdstuk III. Andere uiterste wilsbeschikkingen dan het testament
Hoofdstuk IV. Het huwelijkscontract en de wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel

BIJLAGE. GECOORDINEERDE WETTEKST

Annelies Wylleman is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Gent. Ze promoveerde in 1998 tot doctor in de rechten op een proefschrift over “Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het formeel privaatrecht”. Het goederenrecht en het patrimoniaal familierecht vormen thans haar belangrijkste werkterrein. Ze combineert haar wetenschappelijke activiteit met het ambt van notaris. 

Frederik Swennen is the dean of the Faculty of Law.

He is a tenured full professor of Family Law & Kinship Studies, and a member of the research group Personal Rights & Property Rights. His research topics and projects in family law mainly concern new kinship studies and private ordering. In the law of persons, his projects concern personaliy rights and legal personhood, particularly of human life before birth and after death, and of non-human entities such as animals. 

Frederik Swennen is promoter of the Scientific Research Network of the Flemish Research Council (2015-2019) RETHINKIN - Rethinking legal kinship and family studies in the Low Countries and co-promoter of the University of Antwerp Consortium for Research Excellence (2015-2019) FAMCARE - Family Dynamics & Care. He holds the Animal & Law Chair (2018-2022).

Frederik Swennen teaches the Law of Persons and Family Law in the bachelor degree, and the Advanced Course in Family Law, International & Comparative Law and Family Proceedings in the master degree. 

He provides services in diverse associations and editorial boards and in several civil society organisations, with particular commitment to vulnerable persons, especially minors. 

He is of-counsel in the law firm Deloitte Legal Lawyers.

Gerd Verschelden is voltijds hoogleraar Familierecht aan de Universiteit Gent en verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht.

Hij behaalde de diploma’s van licentiaat in de rechten en geaggregeerde voor het secundair onderwijs in de rechten in 1998, het jaar waarin hij tot voltijds assistent werd aangesteld en de Prijs won voor de Beste Scriptie (optie Burgerlijk recht en strafrecht). In 2005 promoveerde hij aan de UGent tot doctor in de rechten. Midden 2005 werd hij aangesteld als voltijds doctor-assistent en eind 2005 benoemd tot deeltijds docent in het vakgebied familierecht. In 2006 werd hij voltijds docent en verantwoordelijk voor het basisvak Inleiding tot het privaatrecht, dat hij tot 2012-13 doceerde. In 2010 werd hij hoofddocent en in 2014 bevorderd tot hoogleraar.

Hij is momenteel verantwoordelijk lesgever voor drie verplichte opleidingsonderdelen in de basisopleiding rechten, met name Basisbegrippen van recht (Ba1), Familierecht (Ba3) en Onderhandelen en bemiddelen (Ma1) en één keuzeopleidingsonderdeel, met name Grondige studie personen- en familierecht (Ma1 of Ma2). Hij is opleidingsverantwoordelijke (OC-voorzitter) voor de opleidingen bachelor en master in de rechten aan de UGent en daarnaast lid van talrijke facultaire en interfacultaire commissies.

Gerd Verschelden fungeert als directeur van het Instituut voor Familierecht van de Universiteit Gent. Daarnaast was/is hij promotor van door het IWT in het raam van Strategisch Basisonderzoek (SBO) gefinancierde onderzoeksprojecten, meer bepaald het Interdisciplinair Project voor de Optimalisering van Scheidingstrajecten (IPOS, van 2007 tot 2011) en Families in Transition – Transition in Families (FiTTiF, van 2015 tot 2019). Hij is wetenschappelijk actief als hoofdredacteur van de “Artikelsgewijze Commentaar Personen- en Familierecht” en de “Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht”, is medewerker van de “Juristenkrant” en redactielid/reviewer van diverse juridische tijdschriften zoals “TBBR”, “T.Vred”., “T.Fam”. en “TJK”. Tot slot is hij hoofdauteur van het vijfjaarlijkse “Overzicht van rechtspraak Familierecht” in het “TPR” en medeoprichter van het Belgisch-Nederlandse open acces forum Familie&Recht.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief