Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Contractuele aansprakelijkheid van vervoersintegratoren

Op voorraad
651 p.
2014
Boek
Auteur(s): Wouter Verheyen
Is onderdeel van de reeks Recht en onderneming

Traditioneel gebruikte elke vervoerder één specifieke vervoerwijze, later gingen vervoerders verschillende vervoerwijzen combineren. Een laatste evolutie is dat vervoerders vervoerwijzen gaan variëren. Afhankelijk van de omstandigheden bij de uitvoering van de overeenkomst kiezen zij in concreto de meest efficiënte vervoerwijze. Dergelijke vervoerders, integratoren, treden in toenemende mate op in het pakketvervoer en ook steeds vaker het containervervoer, met name bij hinterlandlogistics.

Deze overeenkomsten zijn vrij nieuw en vormen een uitdaging voor het vervoerrecht, waar de vervoerwijze het toepasselijke recht bepaalt. In dit werk onderzoekt Wouter Verheyen of de partijen zekerheid kunnen hebben met betrekking tot de kwalificatie van de overeenkomst en het toepasselijke aansprakelijkheidsregime wanneer zij de vervoerwijze open laten. Vermits in dit onderzoek blijkt dat dat niet het geval is, sluit Wouter Verheyen dit werk af met aanbevelingen voor de partijen, rechtsleer, rechtspraak en de wetgever.

ISBN 9789048618538 - Bestelcode 203144000
Contractuele aansprakelijkheid van vervoersintegratoren
€ 155,00
Abonnees € 124,00

Traditioneel gebruikte elke vervoerder één specifieke vervoerwijze, later gingen vervoerders verschillende vervoerwijzen combineren. Een laatste evolutie is dat vervoerders vervoerwijzen gaan variëren. Afhankelijk van de omstandigheden bij de uitvoering van de overeenkomst kiezen zij in concreto de meest efficiënte vervoerwijze. Dergelijke vervoerders, integratoren, treden in toenemende mate op in het pakketvervoer en ook steeds vaker het containervervoer, met name bij hinterlandlogistics.

Deze overeenkomsten zijn vrij nieuw en vormen een uitdaging voor het vervoerrecht, waar de vervoerwijze het toepasselijke recht bepaalt. In dit werk onderzoekt Wouter Verheyen of de partijen zekerheid kunnen hebben met betrekking tot de kwalificatie van de overeenkomst en het toepasselijke aansprakelijkheidsregime wanneer zij de vervoerwijze open laten. Vermits in dit onderzoek blijkt dat dat niet het geval is, sluit Wouter Verheyen dit werk af met aanbevelingen voor de partijen, rechtsleer, rechtspraak en de wetgever.


Inhoudstafel

Inleiding
Hoofdstuk I. Probleemstelling
Hoofdstuk II. Onderzoeksvraag en onderzoeksopbouw

Deel I: Zekerheid met betrekking tot de kwalificatie van de vervo ersintegrator als vervoerder?
Hoofdstuk I. Probleemstelling
Hoofdstuk II. Kan de vervoersintegrator worden gekwalificeerd als vervoerder?
Hoofdstuk III. Kwalificatie van de vervoersintegrator in de praktijk
Conclusie Deel I

Deel II: Zekerheid met betrekking tot toepass elijke vervo erov ereenkomstenrecht bij vervo ersintegratie?
Hoofdstuk I. Probleemstelling
Hoofdstuk II. Modus en toepasselijke recht
Hoofdstuk III. Modusaanknoping als mogelijke bron van rechts(on)zekerheid
Hoofdstuk IV. Rechtsonzekerheid over interpretatie van de overeenkomst?
Hoofdstuk V. Conclusie Deel II

Deel III: Conclusie met aanbevelingen
Hoofdstuk I. Juridisch kader biedt geen zekerheid bij de sluiting van de overeenkomst
Hoofdstuk II. Partijen kunnen rechtsonzekerheid op verschillende manieren verkleinen
Hoofdstuk III. Wijziging rechtspraak en/of wetgeving is wenselijk en noodzakelijk
Hoofdstuk IV. Synthese


Reeks Recht en Onderneming

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Wouter Verheyen obtained a PhD at KULeuven and afterwards became an assistant professor at Erasmus University Rotterdam and lecturer/ Researcher at Odisee UC Brussels. Wouter Lectures in the fields of methods of legal research, commercial law, transport law and marine insurance. Wouter conducts research on these topics, and has published +50 articles and has given a similar number of presentations at (inter)national conferences. In his research, Wouter has special attention for projects on platooning, cooperative logistics, passenger rights, transport intermediaries, innovation and transport law and sharing economy. Apart from legal research projects, Wouter also acts as research coordinator of logistics and business research projects on these issues. Finally, Wouter supervises PhD researchers in all these domains.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief