Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De watertoets

Op voorraad
136 p.
2014
Boek
Auteur(s): Goossens Yves

De watertoets speelt een ingrijpende rol bij een hele reeks vergunningen en processen waardoor organisaties en specialisten bij projecten geconfronteerd worden met adviezen, vragen en eisen over water.

Dit boek maakt u als lezer wegwijs in de watertoets. De auteur bespreekt

 • de relevante wetgeving
 • de aanleiding van de wetgeving (de steeds vaker optredende problemen met water)
 • de oorzaken en oplossingen van die waterproblemen
 • de eigenlijke, praktische watertoetsprocedure

Door de juridische, technische en praktische kant van de watertoets samen te verklaren, maakt dit boek het makkelijker om op de watertoets te anticiperen, om de watertoets toe te passen of om te controleren of deze goed werd uitgevoerd.

AUTEUR
Yves Goossens is binnen de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen verantwoordelijk voor de tweedelijnsadvisering bij de watertoets. Hij ondersteunt er de eigen dienst, maar ook de diensten Milieuvergunningen en Stedenbouw.
Sinds 2008 maakt hij namens de Vereniging van Vlaamse Provincies deel uit van de werkgroep Watertoets binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Deze werkgroep zorgt voor de continue verbetering en bijwerking van de watertoets en van de relevante wetgeving.

ISBN 9789048602438 - Bestelcode 202141331
De watertoets
€ 38,00
Abonnees € 30,00

De watertoets speelt een ingrijpende rol bij een hele reeks vergunningen en processen waardoor organisaties en specialisten bij projecten geconfronteerd worden met adviezen, vragen en eisen over water.

Dit boek maakt u als lezer wegwijs in de watertoets. De auteur bespreekt

 • de relevante wetgeving
 • de aanleiding van de wetgeving (de steeds vaker optredende problemen met water)
 • de oorzaken en oplossingen van die waterproblemen
 • de eigenlijke, praktische watertoetsprocedure

Door de juridische, technische en praktische kant van de watertoets samen te verklaren, maakt dit boek het makkelijker om op de watertoets te anticiperen, om de watertoets toe te passen of om te controleren of deze goed werd uitgevoerd.

AUTEUR
Yves Goossens is binnen de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen verantwoordelijk voor de tweedelijnsadvisering bij de watertoets. Hij ondersteunt er de eigen dienst, maar ook de diensten Milieuvergunningen en Stedenbouw.
Sinds 2008 maakt hij namens de Vereniging van Vlaamse Provincies deel uit van de werkgroep Watertoets binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Deze werkgroep zorgt voor de continue verbetering en bijwerking van de watertoets en van de relevante wetgeving.


Inhoudstafel

INHOUD

INLEIDING
I. Voorwoord
II. Regelgeving

HOOFDSTUK 1. WAT IS DE WATERTOETS?
I. De watertoets, een vrije verklaring
II. De watertoets volgens de wetteksten

HOOFDSTUK 2. WAAROM IS ER EEN WATERTOETS?
I. Aanleiding is schade aan het watersysteem
II. Hoe ontstaat schade aan het watersysteem?
III. Hoe kan schade aan het watersysteem vermeden worden?

HOOFDSTUK 3. HOE WERKT DE WATERTOETS?
I. Wanneer wordt er gewatertoetst en door wie?
II. De verschillende rollen bij de watertoets
III. De watertoets in de praktijk

HOOFDSTUK 4. KAARTMATERIAAL VOOR DE WATERTOETS
I. De watertoetskaart
II. De oude watertoetskaart
III. Andere hulpkaarten

HOOFDSTUK 5. DE VERORDENING HEMELWATER
I. Toepassingsgebied - artikelen 3 en 4
II. Algemene bepalingen - artikelen 5 tot 8
III. Hergebruik, infiltratie of buffering - artikelen 9 tot 11

HOOFDSTUK 6. NUTTIGE WEBSITES EN LITERATUUR

HOOFDSTUK 7. TREFWOORDENLIJST

Download hier de uitgebreide inhoudstafel.

Dit is een boekenreeks voor professionals die op zoek zijn naar

 • een bondige en praktijkgerichte analyse
 • van één concreet onderwerp / thema binnen de ruimtelijke ordening of nauw verwante thema's van het omgevingsrecht
 • waarvoor geen juridische voorkennis nodig is

 

In elk boek vertrekt de auteur van een specifiek decreet of zelfs enkele artikelen binnen een decreet. De concrete regelgeving wordt verduidelijkt met concrete rechtspraak, rechtsleer en administratieve praktijk. Waar mogelijk en nuttig zorgen praktische schema’s, technische tekeningen, modelformulieren,… voor de nodige ondersteuning.

 

Voor en door professionals

Voor het verschijnen lezen mensen uit de praktijk het boek grondig na en kijken zij of het boek beantwoordt aan de wensen en noden van professionals. Zo bent u zeker dat dit boek u helpt om sterker te worden als professional.

 

Door de opbouw biedt deze reeks informatie op maat van professionals die bij het uitoefenen van hun functie te maken hebben met het omgevingsrecht, maar die geen juridische scholing hebben:

 • stedenbouwkundigen
 • architecten
 • ruimtelijk planners
 • landmeters
 • projectontwikkelaars
  ...

RedactieEen boek uit de Praktijkreeks Ruimtelijk Bestuursrecht

 • Francis Charlier

 • Bernard Hubeau

 • Marnix Van Damme

 • Guy Vloebergh

Verschenen in deze reeks

 


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief