Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 88 - Jeugdbeschermingsrecht

Op voorraad
106 p.
2014
Boek
Editor(s): J. Put
Auteur(s): Deridder Jim, Put Johan, Smets S, Tans A., Van Schoubroeck Caroline
Is onderdeel van de reeks Themis 2013-2014
In dit boek vergelijken prof. Johan Put en mevr. Sofie Smets ongepubliceerde rechtspraak van de Nederlandstalige Brusselse jeugdrechtbank met gepubliceerde rechtspraak. Dat doen ze zowel thematisch als op het gebied van de motivering.

Vervolgens bespreekt mr. Jim Deridder de orde- en tuchtmaatregelen in het onderwijsrecht. Die maatregelen leiden steeds vaker tot discussie en werden nog heel recent hervormd.

Eveneens actueel is de aanpak van kindermishandeling. Enerzijds is er een wijziging van artikel 458bis Strafwetboek. Anderzijds zijn er vernieuwende praktijkinitiatieven op het snijveld van justitie en hulpverlening. Prof. Johan Put en mevr. Anne Tans belichten dit thema vanuit het perspectief van het beroepsgeheim.

Tot slot gaat prof. Caroline Van Schoubroeck in op de verhouding tussen verzekeringen en jeugdbeschermingsrecht. In de praktijk rijzen veel vragen en problemen over de afhandeling van schade, veroorzaakt door een als misdrijf omschreven feit gepleegd door een minderjarige. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer dader-slachtofferbemiddeling leidt tot afspraken over schadevergoeding. Deze problematiek wordt nu voor het eerst systematisch besproken.


ISBN 9789048601226 - Bestelcode 202130086
Themis 88 - Jeugdbeschermingsrecht
€ 40,00

In dit boek vergelijken prof. Johan Put en mevr. Sofie Smets ongepubliceerde rechtspraak van de Nederlandstalige Brusselse jeugdrechtbank met gepubliceerde rechtspraak. Dat doen ze zowel thematisch als op het gebied van de motivering.

Vervolgens bespreekt mr. Jim Deridder de orde- en tuchtmaatregelen in het onderwijsrecht. Die maatregelen leiden steeds vaker tot discussie en werden nog heel recent hervormd.

Eveneens actueel is de aanpak van kindermishandeling. Enerzijds is er een wijziging van artikel 458bis Strafwetboek. Anderzijds zijn er vernieuwende praktijkinitiatieven op het snijveld van justitie en hulpverlening. Prof. Johan Put en mevr. Anne Tans belichten dit thema vanuit het perspectief van het beroepsgeheim.

Tot slot gaat prof. Caroline Van Schoubroeck in op de verhouding tussen verzekeringen en jeugdbeschermingsrecht. In de praktijk rijzen veel vragen en problemen over de afhandeling van schade, veroorzaakt door een als misdrijf omschreven feit gepleegd door een minderjarige. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer dader-slachtofferbemiddeling leidt tot afspraken over schadevergoeding. Deze problematiek wordt nu voor het eerst systematisch besproken.Inhoudstafel

 Rechtspraak in het jeugdbeschermingsrecht: een juridisch-empirische analyse i. Onderzoeksopzet ii. Thematisch overzicht: gepubliceerde versus onuitgegeven rechtspraak iii. Motivering van de uitspraak iv. Conclusie  Orde- en tuchtmaatregelen in het onderwijsi. Ordemaatregelen, maatregelen van orde en tuchtmaatregelen in het onderwijs. een sui-generis-regelingii. Het supranationaal rechtskader iii. Basisonderwijs iv. Secundair onderwijs v. Besluit
Horen, zien en handelen: beroepsgeheim en kindermishandelingi. Inleidingii. Spreekrecht en spreekplicht: het beroepsgeheim iii. Samenwerking zorgverlening-justitie: protocol van moed iv. Conclusies
Verzekeringen en jeugdbeschermingsrecht: een moeilijke verhouding?i. Inleidingii. Grenzen aan de dekking van aansprakelijkheidiii. Terugvordering van de minderjarige? iv. Verjaring v. Enkele heikele punten uit de praktijk  

Deze pagina is in opbouw.

Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief