Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De concurrentiedialoog

Op voorraad
2014
Boek
Auteur(s): Debièvre Jens, David D'Hooghe, Kiekens Nathanaelle, Kaat Leus, Nagelkerke Marijke, Ongena Frederick, Verlinden Annelies

Aanbestedende overheden beschikken over diverse gunningsprocedures om hun projecten aan te besteden. Bij complexe of meer innovatieve projecten (IT-projecten, projecten met private financiering, innovatieve projecten, grote infrastructuurprojecten, gebiedsontwikkelingen) wordt al snel teruggegrepen naar de onderhandelingsprocedure.

Het gebruik van die procedure ligt echter niet voor de hand. De wetgever voerde daarom de concurrentiedialoog in als gunningsprocedure voor bijzonder complexe projecten. In tegenstelling tot ons omringende landen is deze procedure nog steeds weinig gekend, en daardoor ook weinig toegepast.

Dit boek uit de Administratieve Rechtsbibliotheek belicht alle facetten van deze procedure.

ISBN 9789048604616 - Bestelcode 202141302
De concurrentiedialoog
€ 52,00
Abonnees € 39,00

Aanbestedende overheden beschikken over diverse gunningsprocedures om hun projecten aan te besteden. Bij complexe of meer innovatieve projecten (IT-projecten, projecten met private financiering, innovatieve projecten, grote infrastructuurprojecten, gebiedsontwikkelingen) wordt al snel teruggegrepen naar de onderhandelingsprocedure.

Het gebruik van die procedure ligt echter niet voor de hand. De wetgever voerde daarom de concurrentiedialoog in als gunningsprocedure voor bijzonder complexe projecten. In tegenstelling tot ons omringende landen is deze procedure nog steeds weinig gekend, en daardoor ook weinig toegepast.

Dit boek uit de Administratieve Rechtsbibliotheek belicht alle facetten van deze procedure.


Inhoudstafel

De concurrentiedialoog: een inleidende situering
door Steven Van Garsse

Inleiding
1. De gunningsprocedures bij overheidsopdrachten
2. De toepassingsvoorwaarden van de concurrentiegerichte dialoog
2. Slotbeschouwingen


Marktverkenning en concurrentiedialoog: het overbruggen van de kenniskloof
door Jens Debièvre

1. De kenniskloof overbruggen
2. De nieuwe regelgeving m.b.t. de marktverkenning
3. De marktverkenning in de concurrentiedialoog
4. De marktverkenning in de onderhandelingsprocedure
5. Besluit


Het verloop van de concurrentiedialoog
door Annelies Verlinden

Inleiding
1. Regelgevend kader
2. Toepassingsgebied
3. Verloop van de concurrentiedialoog
4. Slotbeschouwingen


De concurrentiegerichte dialoog in Nederland
door Marijke Nagelkerke

1.  Inleiding
2.  De wijze van implementatie van de richtlijn 2004/18/EG
3.  Toepassing concurrentiegerichte dialoog
4.  Leerervaringen
5.  Dilemma’s
5. Conclusie

De concurrentiedialoog en de aansprakelijkheid bij het afbreken van de procedure
door Kaat Leus en Frederick Ongena

Inleiding 
1. Situering van de concurrentiedialoog en verloop van de procedure
2. Mogelijkheid tot stopzetten van de concurrentiedialoog
3.  Aansprakelijkheid van de aanbestedende overheid bij stopzetten van de procedure
4.  Conclusie

Valt de knoop van concurrentiedialoog en onderhandelingsprocedure ooit te ontwarren?
door David D'Hooghe en Nathanaëlle Kiekens

Inleiding
1. Regeling voor de klassieke sectoren
2. Nutssectoren (speciale sectoren)
3. Defensie en veiligheid
4. Nieuwe Europese richtlijnen
5. Besluit

Reeks Administratieve Rechtsbibliotheek


MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


David D'Hooghe is gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief recht, in het bijzonder op het gebied van overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking (PPS), overheidsgoederen, energie, vervoer, gezondheid, openbaar ambt, onderwijs, gemengde en openbare ondernemingen en privatisering. Hij trad reeds meermaals op als juridisch adviseur van de Vlaamse en federale overheid en van diverse openbare instellingen. David D'Hooghe heeft een uitgebreide ervaring in het opstellen van wetten en besluiten. 

D'Hooghe is de auteur van talrijke artikels met betrekking tot bovenvermelde gebieden, in het bijzonder over overheidsopdrachten en PPS.

Kaat Leus is gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht, publiekrecht en administratief recht. Ze is hoofddocent aan de Vrije Universiteit Brussel 

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief