Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Invloed van het EU-recht op het Belgisch bestuursrecht

Op voorraad
319 p.
2014
Boek
Editor(s): Kris WAUTERS – Bram DELVAUX – Bernard VANHEUSDEN
Auteur(s): Baekeland Christophe, Baeten Sven, Brouwers Sarah, Stéphanie De Somer, Bram Delvaux, Van Driessche Lothar, Aloïs Van Oevelen, Bernard Vanheusden, Wauters Kris

De invloed van het EU-recht op nationaal recht is heel lang een onbekende factor gebleven. Europees Unierecht en bestuursrecht worden nog vaak als twee aparte rechtstakken gezien, die gescheiden worden bestudeerd.

Zoals echter geldt voor andere rechtstakken, laat de invloed van het Europees Unierecht zich ook meer en meer voelen in het bestuursrecht. Nationale besturen moeten meer en meer rekening houden met het Europees Unierecht, wanneer zij een beslissing nemen.

De bedoeling van dit boek is om de EU-invloed in de volgende thema's te verduidelijken:
- De invloed van het EU-recht op de invulling van het Belgische begrip "overheid"
- De beïnvloeding van het bestuursrecht door het Europese Unierecht: de overheidsondernemingen
- De invloed van het EU-recht op het Belgische bestuurlijke organisatierecht: de onafhankelijkheid van nationale toezichthouders
- Staatsaansprakelijkheid wegens schending van het recht van de Europese Unie
- Belgische kader van toepassing op de elektriciteits- en gasmarkt - EU's mini me?
- De beïnvloeding van het Belgische milieurecht door het recht van de Europese Unie
- Overheidsovereenkomsten in België onder invloed van het Europese Unierecht

De publicatie is een belangrijke aanzet voor het toegankelijk maken van het onderwerp, want meer en meer zullen juristen gespecialiseerd in het bestuursrecht ook Europees moeten denken.


ISBN 9789048618705 - Bestelcode 202141101
Invloed van het EU-recht op het Belgisch bestuursrecht
€ 95,00

De invloed van het EU-recht op nationaal recht is heel lang een onbekende factor gebleven. Europees Unierecht en bestuursrecht worden nog vaak als twee aparte rechtstakken gezien, die gescheiden worden bestudeerd.

Zoals echter geldt voor andere rechtstakken, laat de invloed van het Europees Unierecht zich ook meer en meer voelen in het bestuursrecht. Nationale besturen moeten meer en meer rekening houden met het Europees Unierecht, wanneer zij een beslissing nemen.

De bedoeling van dit boek is om de EU-invloed in de volgende thema's te verduidelijken:
- De invloed van het EU-recht op de invulling van het Belgische begrip "overheid"
- De beïnvloeding van het bestuursrecht door het Europese Unierecht: de overheidsondernemingen
- De invloed van het EU-recht op het Belgische bestuurlijke organisatierecht: de onafhankelijkheid van nationale toezichthouders
- Staatsaansprakelijkheid wegens schending van het recht van de Europese Unie
- Belgische kader van toepassing op de elektriciteits- en gasmarkt - EU's mini me?
- De beïnvloeding van het Belgische milieurecht door het recht van de Europese Unie
- Overheidsovereenkomsten in België onder invloed van het Europese Unierecht

De publicatie is een belangrijke aanzet voor het toegankelijk maken van het onderwerp, want meer en meer zullen juristen gespecialiseerd in het bestuursrecht ook Europees moeten denken.Inhoudstafel

Bijdrage 1. DE INVLOED VAN HET EU-RECHT OP DE INVULLING VAN HET BELGISCHE BEGRIP “OVERHEID” DRAAGT DE EUROPESE UNIE BIJ TOT HET VASTSTELLEN VAN BEPAALDE CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN WAARDOOR ER EEN (ZEKER) UNIFORM OVERHEIDSBEGRIP BINNEN DE BELGISCHE RECHTSORDE KAN WORDEN OMSCHREVEN?
Inleiding
Hoofdstuk 1. Een zuivere invloed van het EU-recht op het Belgische begrip “overheid”
Hoofdstuk 2. Een gemengde invloed op het begrip “overheid”
Hoofdstuk 3. Een onzuivere invloed van het Europese recht op het Belgische begrip “overheid”

Bijdrage 2. DE BEINVLOEDING VAN HET BESTUURSRECHT DOOR HET EUROPESE UNIERECHT: DE OVERHEIDSONDERNEMINGEN
Inleiding
Hoofdstuk 1. Een nieuwe vorm van dienstgewijze decentralisatie
Hoofdstuk 2. Een wijzigende reikwijdte van het bestuursrecht
Hoofdstuk 3. Overheidsondernemingen en overheidsopdrachten
Hoofdstuk 4. Overheidsopdrachten en verzelfstandigen
Hoofdstuk 5. Overheid of ondernemer?
Hoofdstuk 6. Overheidsparticipaties en de ESR-normen

Bijdrage 3. DE INVLOED VAN HET EU-RECHT OP HET BELGISCHE BESTUURLIJKE ORGANISATIERECHT: DE ONAFHANKELIJKHEID VAN NATIONALE TOEZICHTHOUDERS
Inleiding
Hoofdstuk 1. Europese vereisten inzake de onafhankelijkheid van nationale toezichthouders in de nutssectoren en op het gebied van de gegevensbescherming
Hoofdstuk 2. Inpasbaarheid van de Europese onafhankelijkheidsvereisten in het Belgisch bestuurlijk organisatierecht
Conclusie

Bijdrage 4. STAATSAANSPRAKELIJKHEID WEGENS SCHENDING VAN HET RECHT VAN DE EUROPESE UNIE
Inleiding
Hoofdstuk 1. Het Europeesrechtelijke referentiekader: het Francovich-arrest en de ontwikkelingen nadien
Hoofdstuk 2. Staatsaansprakelijkheid wegens schending van het Europese Unierecht in België

Bijdrage 5. BELGISCHE KADER VAN TOEPASSING OP DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT – EU’S MINI ME?
Inleiding
Hoofdstuk 1. De Europese trend van vrijmaking en vergroening in de elektriciteits- en gasmarkt
Hoofdstuk 2. Bevoegdheidsverdeling energiebeleid
Hoofdstuk 3. Juridisch kader voor elektriciteit en gas
Conclusie

Bijdrage 6. DE BEINVLOEDING VAN HET BELGISCHE MILIEURECHT DOOR HET RECHT VAN DE EUROPESE UNIE
Inleiding
Hoofdstuk 1. Beïnvloeding door het primair Unierecht
Hoofdstuk 2. Beïnvloeding door het secundair Unierecht
Conclusie

Bijdrage 7. OVERHEIDSOVEREENKOMSTEN IN BELGIE ONDER INVLOED VAN HET EUROPESE UNIERECHT
Inleiding
Hoofdstuk 1. Herkwalificatie overheidsovereenkomsten
Hoofdstuk 2. Samenwerking tussen overheden
Hoofdstuk 3. De gunning van een overheidsovereenkomst
Hoofdstuk 4. De wijziging van een overheidsovereenkomst
Algemeen besluit

Stéphanie De Somer is docent aan de Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Publiekrecht, deeltijds docent aan Universiteit Antwerpen en advocaat bij Van Olmen & Wynant.

Bernard Vanheusden is advocaat in het publiek recht, meer bepaald het milieu- en energierecht.

Hi is doctor in de rechten (KU Leuven, 2007), licentiaat in de rechten (KU Leuven, 2000) en kandidaat in de wijsbegeerte (KU Leuven, 1996). Hij is tevens professor aan de faculteit rechten van de Universiteit Hasselt en gastdocent aan de HUBrussel. Hij is hoofdredacteur van de tijdschriften “Milieu- en Energierecht” (MER) en “Journal for European Environmental & Planning Law” (JEEPL) evenals lid van de redactieraad van het “Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed” (TBO). 

Bram Delvaux behaalde in 2001 zijn licentiaat in de rechten aan de VUB en de Universiteit van Kopenhagen. Hij is momenteel Adjunct-kabinetschef energie, elektriciteits- en gasmarkt, distributienettarieven, VREG, VEA, energiepact.

Daarnaast is hij verbonden aan het Instituut voor milieu- en energierecht aan de KU Leuven, en professor aan de Universiteit van Malta. Hij is co-hoofdredacteur van verschillende boeken, lid van de redacties van verschillende tijdschriften o.a. “Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO)” en spreekt regelmatig op internationale en nationale conferenties.

Aloïs Van Oevelen was na de voltooiing van zijn rechtenstudie (KU Leuven, 1975) eerst advocaat bij de balie te Antwerpen (1975-1977) en nadien assistent aan het departement rechten van de Universiteit Antwerpen (1977-1984), waar hij in 1984 promoveerde tot doctor in de rechten op een proefschrift over "De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht" . Dit proefschrift werd bekroond met de Prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen 1985 en met de Fernand Collin-Prijs 1988.

In 1984 werd hij aan de Universiteit Antwerpen benoemd tot docent, nadien tot hoofddocent (1992) en vervolgens hoogleraar (1994) en gewoon hoogleraar (1997). Aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen doceert hij thans "Verbintenissenrecht" (tweede bachelor), "Bijzondere overeenkomsten" (derde bachelor) en "Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht" (master).

Aan het Departement en de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen oefende hij verschillende beleidsfuncties uit, waaronder die van academisch secretaris (1984-1987), voorzitter van de curriculumcommissie (1993-1997), facultaire coördinator van de onderwijsvisitatie rechten (1995-1996), departements- en faculteitsvoorzitter (1997-2001) en co-voorzitter van het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) (2001-2012). Thans is hij onderzoeksleider van de onderzoeksgroep “Rechtshandhaving” (sinds 2009) en voorzitter van de examencommissie van de masteropleiding in de rechten (sinds 2006). Aan de Universiteit Antwerpen is hij voorzitter van de Werkgroep Postacademische Vorming (sinds 2005).

Hij publiceerde verschillende boeken en talrijke wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het algemeen verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de bijzondere overeenkomsten.

Sinds 1994 is hij lid van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad”. Sedert 1 september 1998 is hij hoofdredacteur.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief