Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Geschiedenis van de Leuvense rechtsfaculteit

Op voorraad
2014
Boek
Editor(s): Bernard Tilleman
Auteur(s): Snaet Joris, Stevens Fred, Tilleman Bernard, Waelkens Laurent

Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandstalige Leuvense rechtsfaculteit, beschrijven de professoren Laurent Waelkens, Fred Stevens en dr. Joris Snaet in dit boek de geschiedenis van de faculteit in een bevlogen, wetenschappelijk degelijk onderbouwde en betrouwbare stijl.

Zo nemen ze u als lezer mee doorgeen de rijke geschiedenis van de Leuvense rechtsfaculteit.

Fotograaf Michiel Hendryckx werpt met zijn foto’s een kunstzinnige blik op het heden, aangevuld met kunst over de faculteit en universiteit uit het verleden.

Kortom: een ontdekkingstocht in woord en beeld doorheen de boeiende geschiedenis van de Leuvense rechtsfaculteit!

ISBN 9789048618712 - Bestelcode 202140001
Geschiedenis van de Leuvense rechtsfaculteit
€ 55,00

Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandstalige Leuvense rechtsfaculteit, beschrijven de professoren Laurent Waelkens, Fred Stevens en dr. Joris Snaet in dit boek de geschiedenis van de faculteit in een bevlogen, wetenschappelijk degelijk onderbouwde en betrouwbare stijl.

Zo nemen ze u als lezer mee doorgeen de rijke geschiedenis van de Leuvense rechtsfaculteit.

Fotograaf Michiel Hendryckx werpt met zijn foto’s een kunstzinnige blik op het heden, aangevuld met kunst over de faculteit en universiteit uit het verleden.

Kortom: een ontdekkingstocht in woord en beeld doorheen de boeiende geschiedenis van de Leuvense rechtsfaculteit!


Inhoudstafel

Hoofdstuk 1: Een rechtsfaculteit voor de Nederlanden

1. De eenmaking der Nederlanden
2. Een pauselijke of een keizerlijke rechtsfaculteit in Leuven?
3. Een vlugge start
4. Aan het werk met de studenten
5. Examens bij het collegium facultatum utriusque iuris
6. Over prebenden en collegegeld
7. Al vlug een invloedrijke rechtsfaculteit
8. En weer over jurisdictie: de universitaire rechtbank

Hoofdstuk 2: Een zestiende eeuw vol vernieuwing en verandering

1. Een faculteit op dreef
2. Een rechtsleer voor de nieuwe tijden
3. De renaissance in het recht: Nicolas Everaerts
4. De vernieuwing van Mudaeus
5. De titels van het Corpus iuris
6. Koninklijke leerstoelen en concurrerende rechtsfaculteiten
7. Recht tijdens de ontsporing van het regime …
8. … en de opkomst van het natuurrecht
9. Besluit

Hoofdstuk 3: De zeventiende eeuw: een oude rechtsfaculteit voor nieuwe tijden

1. Het rechtshistorische kader
2. De restauratie
3. Recht ruimer bekeken
4. De invloed van de Leuvense canonisten
5. En toch nog een land van rechtspraak?
6. Werkzaam recht in oorlogstijd

Hoofdstuk 4: De achttiende eeuw: de beste rechtsfaculteit van Brabant

1. Een nieuw kader voor het rechtsdenken
2. Het leven aan de achttiende-eeuwse faculteit
3. Geschorst na vier eeuwen juridisch onderzoek en onderwijs
Hoofdstuk 5: De juridische opleiding in de Zuidelijke Nederlanden in
het begin van de negentiende eeuw (1797-1834)
1. De Franse periode (1795-1815)
2. De rijksuniversiteiten onder Willem I (1815-1830). Een nieuw geluid.


Hoofdstuk 6: De Leuvense rechtsfaculteit in de lange negentiende eeuw (1830-1914)

1. De uitbouw van een traditionele rechtenfaculteit
2. Het wettelijke kader
3. De eerste benoemingen van professoren
4. De woelige jaren veertig
5. Nieuwe opleidingen
6. De eerste aflossing van de wacht in de jaren veertig
7. Een nieuwe generatie professoren in de jaren zeventig
8. Een kantelend tijdsgewricht: de rechtsfaculteit tijdens de eeuwwende
9. Leuvense rechtsprofessoren en de politiek
10. Studenten
11. Het einde van een tijdperk

Hoofdstuk 7: De opleiding in het notariaat aan de Leuvense universiteit in de negentiende eeuw

Hoofdstuk 8: De verdubbeling van de Leuvense rechtsfaculteit (1919-1934)

1. Moeilijke naoorlogse jaren
2. De wet van 21 mei 1929 op het hoger onderwijs
3. De vernederlandsing van de Rijksuniversiteit van Gent
4. Een versnelde invoering van Nederlandstalige colleges in Leuven


Hoofdstuk 9: Eén faculteit – twee taalstelsels (1934-1963)

1. Van de jaren dertig tot de golden sixties
2. Een stabiel programma en professorenkorps
3. Studenten
4. Naar twee faculteiten


Hoofdstuk 10: Leuvense rechtsprofessoren en het publieke leven (1919-1963)

Hoofdstuk 11: De Faculteit der Rechtsgeleerdheid op nieuwe wegen (1963-1968)

1. Een zelfstandige faculteit in een ‘nieuw’ gebouw
2. De jaren zestig: een breuk met het verleden
3. De hervorming van 1967
4. De beginjaren van de Leuvense Nederlandstalige faculteit der Rechten
5. Studenten

Hoofdstuk 12: De Faculteit der Rechtsgeleerdheid op kruissnelheid (1968-2004)

1. Een tijdperk van ingrijpende veranderingen
2. De organisatie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
3. Naar een Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht
4. De site De Valk: traditie en moderniteit
5. Onderwijs en onderzoek
6. Specialisatieopleiding Rechten
7. Onderwijscommissies (POC’s)
8. Examens
9. Onderzoek
10. Professoren en docentenevaluaties
11. De intrede van de automatisering
12. Internationalisering
13. Postacademische vorming
14. De faculteit en het publieke leven
15. Studenten

Hoofdstuk 13: De Valk

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief