Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 85 - Personen- en familierecht

Op voorraad
114 p.
2014
Boek
Editor(s): P. Senaeve, I. Boone, C. Declerck, J. Du Mongh
Auteur(s): Allaerts Veerle, Boone Ingrid, Declerck Charlotte, Du Mongh Johan, Senaeve Patrick
Is onderdeel van de reeks Themis 2013-2014

In een eerste bijdrage worden de talrijke arresten van het Grondwettelijk Hof besproken waarbij bepalingen van het afstammingsrecht, die gewijzigd werden door de wet van 1 juli 2006, strijdig bevonden worden met de Grondwet. Hierbij wordt telkens ingegaan op de gevolgen van deze arresten voor de rechtspraktijk. Er wordt tevens aandacht besteed aan de rechtspraak van de hoven van beroep in de periode 2011-2013 inzake enkele bijzondere aspecten van het afstammingsrecht.

Het volgende thema dat aan bod komt is het onderhoudsgeld tussen echtgenoten en tussen ex-echtgenoten. In deze bijdrage gaat men in op de ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en van de feitenrechters inzake de onderhoudsaanspraken zowel tijdens het huwelijk als na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, in het bijzonder betreffende de begrotingscriteria.

Een derde bijdrage handelt over de schuldvorderingen tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden en beoogt de stand van zaken weer te geven aangaande de grondslag en de waardering van deze schuldvorderingen tussen partners na de beëindiging van hun samenlevingsrelatie, dit aan de hand van de rechtspraak van het Hof van Cassatie en van de hoven van beroep.

In een vierde en laatste bijdrage wordt uitvoerig ingegaan op de actuele problematiek van het verbintenissenrecht als remedie voor de steeds toenemende conflicten tussen ex-echtgenoten na hun echtscheiding door onderlinge toestemming.

 

ISBN 9789048618583 - Bestelcode 202130083
Themis 85 - Personen- en familierecht
€ 46,00

In een eerste bijdrage worden de talrijke arresten van het Grondwettelijk Hof besproken waarbij bepalingen van het afstammingsrecht, die gewijzigd werden door de wet van 1 juli 2006, strijdig bevonden worden met de Grondwet. Hierbij wordt telkens ingegaan op de gevolgen van deze arresten voor de rechtspraktijk. Er wordt tevens aandacht besteed aan de rechtspraak van de hoven van beroep in de periode 2011-2013 inzake enkele bijzondere aspecten van het afstammingsrecht.

Het volgende thema dat aan bod komt is het onderhoudsgeld tussen echtgenoten en tussen ex-echtgenoten. In deze bijdrage gaat men in op de ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en van de feitenrechters inzake de onderhoudsaanspraken zowel tijdens het huwelijk als na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, in het bijzonder betreffende de begrotingscriteria.

Een derde bijdrage handelt over de schuldvorderingen tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden en beoogt de stand van zaken weer te geven aangaande de grondslag en de waardering van deze schuldvorderingen tussen partners na de beëindiging van hun samenlevingsrelatie, dit aan de hand van de rechtspraak van het Hof van Cassatie en van de hoven van beroep.

In een vierde en laatste bijdrage wordt uitvoerig ingegaan op de actuele problematiek van het verbintenissenrecht als remedie voor de steeds toenemende conflicten tussen ex-echtgenoten na hun echtscheiding door onderlinge toestemming.

 


Inhoudstafel

Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2011-2013
I. Inleiding: de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof
II. Het bezit van staat als grond van ontoelaatbaarheid van afstammingsvorderingen
III. De termijn voor het instellen van afstammingsvorderingen
IV. Het belang van het kind als criterium in afstammingszaken
V. Het verbod van vestiging van de dubbele afstammingsband bij in bloedschande verwekte kinderen
VI. Varia – rechtspraak van feitenrechters 2011-2013

Onderhoudsaanspraken tussen (ex-)echtgenoten
I. De hulp- en bijdrageverplichting tussen echtgenoten
II. Onderhoudsuitkering na echtscheiding
III. Besluit

Grondslag en waardering van vergoedingsrechten en schuldvorderingen tussen partners. Ontwikkelingen 2011-2013
I. Inleiding
II. Vergoedingsrechten
III. Schuldvorderingen
IV. Besluit

Het verbintenissenrecht als remedie voor conflicten tussen gewezen echtgenoten na echtscheiding door onderlinge toestemming
I. Inleiding
II. Contractuele autonomie van de echtgenoten en rechterlijke herziening van de voorafgaande overeenkomsten op grond van het echtscheidingsrecht
III. Rechtsvergelijking
IV. Wilsgebreken, benadeling en gekwalificeerde benadeling
V. Imprevisie, overmacht en rechtsmisbruik
VI. Besluit

Deze pagina is in opbouw.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief