Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De project-m.e.r.-screeningsnota

Op voorraad
128 p.
2014
Boek
Auteur(s): Boeykens Sofie, Francis Charlier
Recent werden verkavelingen, industriebouwprojecten, infrastructuurwerken … waarvoor vroeger geen milieueffectenrapport moest worden opgemaakt, onderworpen aan de verplichting om aan de vergunningsaanvraag een zogenaamde project-m.e.r.-screeningsnota toe te voegen.

Dit boek schetst de structuur van zo’n nota, met een aantal voorbeeldclausules en do’s en don’ts. Ook wordt aangegeven welke rechtsbescherming er bestaat wanneer de vergunningverlenende overheid de nota verwerpt en tot de opmaak van een volledige project-m.e.r. besluit.

ISBN 9789048618620 - Bestelcode 202141330
De project-m.e.r.-screeningsnota
€ 38,00
Abonnees € 30,00

Recent werden verkavelingen, industriebouwprojecten, infrastructuurwerken … waarvoor vroeger geen milieueffectenrapport moest worden opgemaakt, onderworpen aan de verplichting om aan de vergunningsaanvraag een zogenaamde project-m.e.r.-screeningsnota toe te voegen.

Dit boek schetst de structuur van zo’n nota, met een aantal voorbeeldclausules en do’s en don’ts. Ook wordt aangegeven welke rechtsbescherming er bestaat wanneer de vergunningverlenende overheid de nota verwerpt en tot de opmaak van een volledige project-m.e.r. besluit.


Inhoudstafel

INLEIDING
HOOFDSTUK 1. TOTSTANDKOMING VAN DE REGELING

HOOFDSTUK 2. OPBOUW

HOOFDSTUK 3. GEHANTEERDE AFKORTINGEN

HOOFDSTUK 4. REGELGEVING, RECHTSPRAAK EN LITERATUUR
I. Regelgeving
II. Rechtspraak
III. Literatuur

HOOFDSTUK 5. QR-CODES BIJ DE AANGEHAALDE WEBLINKS

TITEL I. TOEPASSINGSGEBIED
HOOFDSTUK 1. VERGUNNINGPLICHTIGE PROJECTEN

HOOFDSTUK 2. RUBRIEKEN VAN BIJLAGE III
I. Algemeen
II. Rubriek 10, a): industrieontwikkeling op micro- of mesoniveau
III. Rubriek 10, b): stadsontwikkeling op micro- of mesoniveau
IV. Rubriek 10, e): aanleg van wegenis op micro- of mesoniveau
V. Rubriek 13: wijzigingen en/of uitbreidingen van m.e.r.-plichtige projecten op micro- of mesoniveau

HOOFDSTUK 3. SAMENLOOP MET ANDERE RUBRIEKEN 46

TITEL II. INHOUD EN VORMGEVING
HOOFDSTUK 1. INHOUD
I. Doelstelling
II. Identificatie project(doelstellingen)
III. Identificatie bestaande studies
IV. Identificatie (mogelijk) geïmpacteerd milieu
V. Identificatie alternatieven
VI. Milieugevolgen
VII. Identificatie mitigerende maatregelen en wijzen van monitoring
VIII. Methodologie
IX. Samenvatting
X. Ondertekening

HOOFDSTUK 2. MOGELIJKE VORMGEVINGEN
I. Algemeen
II. Eenvoudige vormvrije PrMS
III. Gestandaardiseerde PrMS
IV. Omstandige vormvrije PrMS

TITEL III. INTEGRATIE VAN EFFECTENTOETSEN
HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

HOOFDSTUK 2. MOBILITEIT

HOOFDSTUK 3. NATUURBEHOUD
I. (Algemene) natuurtoets
II. Verscherpte natuurtoets of VEN-toets
III. Passende beoordeling

HOOFDSTUK 4. INTEGRAAL WATERBELEID

HOOFDSTUK 5. WINDTURBINES

TITEL IV. PROCEDURELE BEHANDELING EN BEOORDELING. RECHTSBESCHERMING
HOOFDSTUK 1. INBEDDING IN HET VOLLEDIGHEIDS- EN ONTVANKELIJKHEIDSONDERZOEK VAN AANVRAGEN

HOOFDSTUK 2. BEOORDELING
I. Twee ontheffingsgronden
II. Toelichting bij de eerste ontheffingsgrond

HOOFDSTUK 3. DOORWERKING IN PROCEDURES EN RECHTSBESCHERMING
I. Verzachtende maatregel bij hervergunning (milieu)
II. Beroepsmogelijkheden aangaande beslissingen inzake de PrMS
III. Doorwerking in het besluitvormingsproces over de aanvraag
IV. Doorwerking in procedures over de vergunning

Dit is een boekenreeks voor professionals die op zoek zijn naar

 • een bondige en praktijkgerichte analyse
 • van één concreet onderwerp / thema binnen de ruimtelijke ordening of nauw verwante thema's van het omgevingsrecht
 • waarvoor geen juridische voorkennis nodig is

 

In elk boek vertrekt de auteur van een specifiek decreet of zelfs enkele artikelen binnen een decreet. De concrete regelgeving wordt verduidelijkt met concrete rechtspraak, rechtsleer en administratieve praktijk. Waar mogelijk en nuttig zorgen praktische schema’s, technische tekeningen, modelformulieren,… voor de nodige ondersteuning.

 

Voor en door professionals

Voor het verschijnen lezen mensen uit de praktijk het boek grondig na en kijken zij of het boek beantwoordt aan de wensen en noden van professionals. Zo bent u zeker dat dit boek u helpt om sterker te worden als professional.

 

Door de opbouw biedt deze reeks informatie op maat van professionals die bij het uitoefenen van hun functie te maken hebben met het omgevingsrecht, maar die geen juridische scholing hebben:

 • stedenbouwkundigen
 • architecten
 • ruimtelijk planners
 • landmeters
 • projectontwikkelaars
  ...

RedactieEen boek uit de Praktijkreeks Ruimtelijk Bestuursrecht

 • Francis Charlier

 • Bernard Hubeau

 • Marnix Van Damme

 • Guy Vloebergh

Verschenen in deze reeks

 


Francis Charlier is zaakvoerder van Charlier Consult dat advies en begeleiding geeft aan overheidsorganisaties, semipublieke instellingen en de zakelijke markt op het vlak van bestuursrecht en omgevingsrecht. Hij heeft een bijzondere affiniteit met ruimtelijke ordening en de diverse aspecten van publiek-private samenwerking.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief