Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 83 - Arbeids- en socialezekerheidsrecht

Op voorraad
112 p.
2013
Boek
Editor(s): F. Hendrickx, D. Pieters
Auteur(s): Engels Chris, Hendrickx Frank, Yves Stevens
Is onderdeel van de reeks Themis

Dit boek bundelt de 4 bijdragen van de sprekers van de Themiscyclus Arbeids- en socialezekerheidsrecht 2013.

Het eerste onderwerp is getiteld “Gelijk of ongelijk: de verstrenging van de gelijkgestelde perioden in het pensioenrecht”. Prof. dr. Yves Stevens. behandelt in deze bijdrage de verstrenging van de gelijkgestelde periodes in het pensioenrecht. Na jaren van proliferatie in gelijkgestelde periodes is er een kentering.

De tweede presentatie is van Ellen Van Grunderbeek en handelt over de “Strengere rechten en plichten voor de werkloze: een stand van zaken”. In de actieve welvaartsstaat moeten werklozen worden geactiveerd in de zoektocht naar werk. Ze hebben hierbij tal van rechten maar worden ook geconfronteerd met verplichtingen. Arbeidsbemiddeling is dan ook een belangrijk instrument in de toeleiding naar werk.

Ten derde is er de gezamenlijke bijdrage van Piet Van den Bergh en Prof. dr. Frank Hendrickx. Hun bijdrage behandelt “Uitzendarbeid en terbeschikkingstelling: de Wet 24 juli 1987 en CAO nr. 108”. Uitzendarbeid is incontournable als flexibiliteitsinstrument. Gaandeweg werd dit ook het rekruteringskanaal bij uitstek voor vele ondernemingen. Twee nieuwe instrumenten, namelijk de wet van 26 juni 2013 als CAO nr. 108, bevestigen deze bijkomende rol voor uitzendarbeid.

Ten slotte is er de bijdrage van Prof. dr. Chris Engels. In zijn presentatie wordt “Het toepassingsgebied van de CAO nr. 32bis nogmaals bekeken”. De Europese richtlijn inzake overgang van onderneming kwam tot stand in 1977. Sindsdien heeft het Europese Hof van Justitie zich reeds meer dan 50 maal moeten buigen over prejudiciële vragen hieromtrent. De vraag naar het toepassingsgebied van de Richtlijn, en dus ook van de Belgische implementeringsmaatregel, is niet makkelijk te beantwoorden.

ISBN 9789048618378 - Bestelcode 202130081
Themis 83 - Arbeids- en socialezekerheidsrecht
€ 52,00

Dit boek bundelt de 4 bijdragen van de sprekers van de Themiscyclus Arbeids- en socialezekerheidsrecht 2013.

Het eerste onderwerp is getiteld “Gelijk of ongelijk: de verstrenging van de gelijkgestelde perioden in het pensioenrecht”. Prof. dr. Yves Stevens. behandelt in deze bijdrage de verstrenging van de gelijkgestelde periodes in het pensioenrecht. Na jaren van proliferatie in gelijkgestelde periodes is er een kentering.

De tweede presentatie is van Ellen Van Grunderbeek en handelt over de “Strengere rechten en plichten voor de werkloze: een stand van zaken”. In de actieve welvaartsstaat moeten werklozen worden geactiveerd in de zoektocht naar werk. Ze hebben hierbij tal van rechten maar worden ook geconfronteerd met verplichtingen. Arbeidsbemiddeling is dan ook een belangrijk instrument in de toeleiding naar werk.

Ten derde is er de gezamenlijke bijdrage van Piet Van den Bergh en Prof. dr. Frank Hendrickx. Hun bijdrage behandelt “Uitzendarbeid en terbeschikkingstelling: de Wet 24 juli 1987 en CAO nr. 108”. Uitzendarbeid is incontournable als flexibiliteitsinstrument. Gaandeweg werd dit ook het rekruteringskanaal bij uitstek voor vele ondernemingen. Twee nieuwe instrumenten, namelijk de wet van 26 juni 2013 als CAO nr. 108, bevestigen deze bijkomende rol voor uitzendarbeid.

Ten slotte is er de bijdrage van Prof. dr. Chris Engels. In zijn presentatie wordt “Het toepassingsgebied van de CAO nr. 32bis nogmaals bekeken”. De Europese richtlijn inzake overgang van onderneming kwam tot stand in 1977. Sindsdien heeft het Europese Hof van Justitie zich reeds meer dan 50 maal moeten buigen over prejudiciële vragen hieromtrent. De vraag naar het toepassingsgebied van de Richtlijn, en dus ook van de Belgische implementeringsmaatregel, is niet makkelijk te beantwoorden.


Inhoudstafel

GELIJK OF ONGELIJK: DE VERSTRENGING VAN DE GELIJKGESTELDE PERIODEN IN HET
PENSIOENRECHT
I. Inleiding
II. Oorsprong en belang van de gelijkgestelde periode
III. Interferentie minimumrechten en gelijkgestelde perioden
IV. Verschillende stelsels: verschillende regels
V. Terugdringen van gelijkgestelde perioden: zegen of vloek?
VI. Conclusie

STRENGERE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR DE WERKLOZE: EEN STAND VAN ZAKEN
I. Inleiding
II. Actieve(re) welvaartsstaat 
III. Uitkeringsvoorwaarden 
IV. Gewijzigde en verstrengde werkloosheidsreglementering
V. Terug naar activering: het recht op arbeid en andere vragen 
VI. Activering als (voldoende) springplank?

UITZENDARBEID EN TERBESCHIKKINGSTELLING: DE WET van 24 JULI 1987 EN CAO NR. 108
I. Inleiding
II. Europese dimensie
III. Uitzendarbeid
IV. Terbeschikkingstelling
V. Besluit

HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE CAO NR. 32BIS NOGMAALS BEKEKEN
I. Inleiding
II. De wijziging van werkgever ten gevolge van een overgang krachtens overeenkomst van een onderneming, vestiging of een onderdeel ervan
III. Private en openbare ondernemingen
IV. Uiteindelijke beschouwingen


 

Themis

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Yves Stevens is gespecialiseerd in het sociaal- en pensioenrecht. Als professor sociaal recht aan de KU Leuven verzorgt hij colleges die verband houden met het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht, de aanvullende sociale verzekeringen en de juridische aspecten van HRM. Vanuit sociaalrechtelijk oogpunt volgt hij de Belgische en internationale evoluties. Zo heeft hij wereldwijde onderzoekservaring met onderzoeksopdrachten in onder meer Australië, Japan, Verenigde Staten, Bulgarije, Griekenland, Italië, Spanje, Finland, Frankrijk en Nederland.

Binnen de KU Leuven is hij directeur post-academische vorming aan de faculteit rechtsgeleerdheid en is hij coördinator van de bijzondere leergang pensioenrecht

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief