Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Van status tot contract. De arbeidsovereenkomst in België vanuit rechtshistorisch perspectief

Op voorraad
189 p.
2013
Boek
Editor(s): B. Debaenst
Auteur(s): Blanpain Roger, Deferme Jo, Patrick Humblet, Koen Nevens, Wilfried Rauws, Vande Vyver Gregor
Is onderdeel van de reeks Begasoz / Abetrass

Waar ligt de oorsprong van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden? Hoe evolueerde dit onderscheid? Het boek 'Van status tot contract' bekijkt de thematiek vanuit rechtshistorisch perspectief en is de schriftelijke neerslag van een congres dat op 21 juni 2012 gehouden werd in de Gentse rechtsfaculteit.

ISBN 9789048617876 - Bestelcode 202137101
Van status tot contract. De arbeidsovereenkomst in België vanuit rechtshistorisch perspectief
€ 65,00
Abonnees € 52,00

Waar ligt de oorsprong van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden? Hoe evolueerde dit onderscheid? Het boek 'Van status tot contract' bekijkt de thematiek vanuit rechtshistorisch perspectief en is de schriftelijke neerslag van een congres dat op 21 juni 2012 gehouden werd in de Gentse rechtsfaculteit.


Inhoudstafel

Proloog

Bijdrage 1. De rol van de arbeidsovereenkomst toen, nu en dan. Rechtshistorische inzichten als aanzet voor een hertekening van het arbeidsrecht
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De arbeidsovereenkomst: een recente uitvinding
Hoofdstuk 3. De met werknemers gelijkgestelden: een barst(je) in de hegemonie van de arbeidsovereenkomst
Hoofdstuk 4. Besluit

Bijdrage 2. Charles-Xavier Sainctelette en de geboorte van de moderne arbeidsovereenkomst in België
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De arbeidsovereenkomst in de negentiende eeuw
Hoofdstuk 3. De theorie van Charles-Xavier Sainctelette uit 1884
Hoofdstuk 4. Sainctelette en de 'moderne' arbeidsovereenkomst
Hoofdstuk 5. Een schisma in de Belgische rechtspraak
Hoofdstuk 6. De lange, hobbelige weg naar de wet van 1900
Hoofdstuk 7. Besluit

Contribution 3. La loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail. Du Code civil au "droit civil du travail"
Chapitre 1er. Introduction
Chapitre 2. Un code civil inadapté et inadaptable
Chapitre 3. L'élaboration de la loi sur le contrat de travail
Chapitre 4. Conclusions

Bijdrage 4. Het ontstaan van de wet op het arbeidscontract (10 maart 1900) in het kader van de uitbouw van de sociale wetgeving
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De vrijheid van arbeid als onaantastbare waarde. Sociale politiek in België voor 1886
Hoofdstuk 3. Sociale wetgeving na 1886
Hoofdstuk 4. De plaats van de wet op het arbeidscontract in deze wetgeving
Hoofdstuk 5. Besluit

Bijdrage 5. De Arbeidsovereenkomstenwet: de prequels
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De wet van 10 maart 1900
Hoofdstuk 3. De wet van 7 augustus 1922
Hoofdstuk 4. Het interbellum en les Trente Glorieuses
Hoofdstuk 5. Van grote sprongen voorwaarts naar een cybernetisch gestuurde permanente (r)evolutie
Hoofdstuk 6. Fade-out

Bijdrage 6. De Arbeidsovereenkomstenwet van 1978: een mijlpaaltje in de evolutie van de toenadering van de werknemersstatuten
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Analyse van de Arbeidsovereenkomstenwet van 1978
Hoofdstuk 3. De gevolgen van de wet van 1978 voor het onderscheid arbeiders-bedienden
Hoofdstuk 4. Besluit

Bijdrage 7. De toekomst van het arbeidsovereenkomstenrecht
Hoofdstuk 1. Kleine aanpassing versus breedschalige hervorming
Hoofdstuk 2. Arbeiders en bedienden in de 19de eeuw
Hoofdstuk 3. Grondwettelijke gelijkheid en het Grondwettelijk Hof
Hoofdstuk 4. De gevolgen voor de wetgever
Hoofdstuk 5. Gevolgen voor de rechter
Hoofdstuk 6. Een persoonlijk voorstel van wet
Hoofdstuk 7. Besluit

Epiloog
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Krachtlijnen voor onze arbeidsverhoudingen
Hoofdstuk 3. Welk arbeidsrecht en arbeidsovereenkomst voor de toekomst?
Hoofdstuk 4. Besluit

Bijlagen
Bijlage 1. De wet op de arbeidsovereenkomst van 1900
Bijlage 2. De wet op de bediendenarbeidsovereenkomst

Reeks Begasoz-Abetrass

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Stuur een mail naar abonnementen@diekeure.be.


Patrick Humblet is emeritus gewoon hoogleraar van de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. Hij heeft ook gedoceerd aan de Universiteit Antwerpen, het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, de Koninklijke Militaire School en de Antwerp Management School. Hij is gespecialiseerd in collectieve arbeidsverhoudingen. Hierover schrijft hij niet alleen wetenschappelijke publicaties, maar ook opiniestukken in diverse kranten en tijdschriften.

Wilfried Rauws is als hoofddocent aan de Rechtsfaculteiten van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Maastricht verbonden waar hij belast is met onderwijs en onderzoek in het sociaal recht, met een klemtoon op het arbeidsrecht.

Hij is zestien jaar advocaat geweest aan de balie te Antwerpen en is plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Hij publiceerde over diverse sociaalrechtelijke onderwerpen, met inbegrip van de arbeidsverhoudingen in de onderwijssector.

Naast het lidmaatschap van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad” maakt Rauws deel uit van de redactie van het “Tijdschrift voor Sociaal Recht”, het “Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid”, en van “Tegenspraak”.

Koen Nevens is docent van het opleidingsondereel “Sociaal strafrecht” aan de Universiteit Gent. Koen Nevens is ook magistraat. Sinds december 2019 is hij rechter bij de arbeidsrechtbank te Gent. Hij zetelt in de afdelingen Brugge en Gent en beslecht geschillen in diverse domeinen van het sociaal recht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief