Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Registratie- en successierechten geannoteerd

Op voorraad
704 p.
2013
Boek
Editor(s): Cardoen Bruno, Carnewal Tim, Casier Hannes, Spruyt E.
Auteur(s): Biesmans Anouck, De Clerck T., Decuyper Jozef, Delanote Mark, Dewachtere Filip, Espeel J., labeeuw nathalie, Maes Luc, Michel Maus, Smets E., Van Boxstael K., Van Laere D., Weyts Luc
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken
Gelet op het toenemend belang in de notariële en fiscale praktijk van deze deelgebieden van de fiscaliteit is dit wetboek ongetwijfeld een uitermate belangrijke aanwinst in de reeks "blauwe wetboeken". Temeer daar, sinds de regionalisering van deze materie, de toevloed aan nieuwe wetteksten en wijzigingen allerhande haast niet meer te overzien is. De gebruiker van dit wetboek zal via de annotaties iets sneller de bomen weten te ontwarren in het dichte bos van decreten en ordonnanties, circulaires en fiscale beslissingen.
 
Teneinde het gebruiksgemak te vergroten werd er voor geopteerd zowel voor registratierecht als voor successierecht de Vlaamse, Brusselse en Waalse versie van het wetboek integraal na mekaar af te drukken.  Er werd tevens over gewaakt dat de meest belangrijke uitvoeringsbesluiten mee opgenomen werden.
 
Deze editie is qua wetgeving bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2013.
 
De compilatie van de wetteksten met verwijzingen naar relevante (hogere en lagere) jurisprudentie, doctrine en fiscale beslissingen maakt dit wetboek tot een handig werkinstrument voor zij die in de materie bedrijvig zijn.
ISBN 9789048618026 - Bestelcode 202133202
Registratie- en successierechten geannoteerd
€ 130,00
Abonnees € 104,00

Gelet op het toenemend belang in de notariële en fiscale praktijk van deze deelgebieden van de fiscaliteit is dit wetboek ongetwijfeld een uitermate belangrijke aanwinst in de reeks "blauwe wetboeken". Temeer daar, sinds de regionalisering van deze materie, de toevloed aan nieuwe wetteksten en wijzigingen allerhande haast niet meer te overzien is. De gebruiker van dit wetboek zal via de annotaties iets sneller de bomen weten te ontwarren in het dichte bos van decreten en ordonnanties, circulaires en fiscale beslissingen.
 
Teneinde het gebruiksgemak te vergroten werd er voor geopteerd zowel voor registratierecht als voor successierecht de Vlaamse, Brusselse en Waalse versie van het wetboek integraal na mekaar af te drukken.  Er werd tevens over gewaakt dat de meest belangrijke uitvoeringsbesluiten mee opgenomen werden.
 
Deze editie is qua wetgeving bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2013.
 
De compilatie van de wetteksten met verwijzingen naar relevante (hogere en lagere) jurisprudentie, doctrine en fiscale beslissingen maakt dit wetboek tot een handig werkinstrument voor zij die in de materie bedrijvig zijn.


Inhoudstafel

I. REGISTRATIERECHTEN
 
WETBOEK REGISTRATIERECHTEN
 
UITVOERING
 
Algemeen
Uitsluiting van landgoederen uit regeling beroepsverkopers (art. 62 W.Reg.)
Ruiling van ongebouwde landgoederen (art. 72 W.Reg.)
Vlaamse bedrijfsschenking (art. 140bis-140octies Vl.W.Reg.)
Brusselse bedrijfsschenking (art. 140bis-140octies Br.W.Reg.)
Waalse bedrijfsschenking (art. 140bis-140octies W.W.Reg.)
Inbreng in vennootschap van een bedrijfstak (Art. 117 W.Reg.)
Vlaams Brownfieldconvenant (Art. 161, 14°, 2de lid Vl.W.Reg.)
Antirechtsmisbruikbepaling
 
II. SUCCESSIERECHTEN
 
WETBOEK SUCCESSIERECHTEN
 
UITVOERING
 
Algemeen
Art. 48/2 Br.W.Succ.
Kunstwerken ter betaling van successierechten
Serviceflats (Vl.W.Succ.)
VEN (Art. 55ter en 55quater Vl.W.Succ.)
Vlaamse vererving van familiebedrijf (Art. 60/1 e.v. Vl.W.Succ.)
Brusselse vererving van familiebedrijf (Art. 60bis e.v. Br.W.Succ.)
Waalse vererving van familiebedrijf (Art. 60bis e.v. W.W.Succ.)
Dubbelbelastingverdragen
 
Antirechtsmisbruikbepaling

 CHRONOLOGISCH REGISTER

De geannoteerde wetboeken van die Keure zorgen ervoor dat uw zoektocht naar antwoorden voor een juridisch probleem eenvoudiger wordt.

 

Deze wetboeken zijn zorgvuldig samengesteld door een ruime ploeg van specialisten binnen het vakgebied. U heeft steeds up-to-date informatie door (twee)jaarlijkse updates, met eventuele tussentijdse addenda.

 

In elk wetboek krijgt u de geactualiseerde wetteksten en aan de hand van annotaties ook de samenvatting van relevante rechtspraak en een overzicht van essentiële rechtsliteratuur.

 

Per artikel kan u in principe volgende rubrieken terugvinden:

Wat vindt u in een geannoteerd wetboek?

 

Beschikbaar in deze reeks

In het Nederlands:

In het Frans:


Michel Maus is licentiaat in de rechten en bijzonder licentiaat in het fiscaal recht (Vrije Universiteit Brussel). In 2005 doctoreerde hij aan de Vrije Universiteit Brussel in het fiscaal recht met het onderwerp “De grenzen van de fiscale controle”.

Michel Maus is advocaat aan de balie van Brugge en Gent en professor aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij verschillende fiscale vakken doceert waaronder het vak “Fiscaal straf- en strafprocesrecht”. Michel Maus publiceert veelvuldig in het domein van het fiscaal (straf)recht en geeft regelmatig lezingen.

Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief