Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Justitie: vraagstukken en perspectieven voor morgen

Op voorraad
531 p.
2013
Auteur(s): Marie-Aude Beernaert, Blitz M., Bocken Hubert, Bublot J., Dandoy Nathalie, De Callataÿ Charlotte, De Raedt Q., Debray O., Doolaege Antoine, Du Mongh Johan, Estienne N., Hallet P., Houx S., Laurans M., Lenaerts Lieven, Maes Jacques, Marck F., Adrien Masset, Nieuwdorp R., Johan Put, Renson Pierre-Paul, Salens Sophie, Slootmans J., Tallon A., Van Doninck Jachin, Van Ommeslaghe P., Van Schoubroeck Caroline, Versluys Liliane, Weyts Britt

De Orde van Vlaamse Balies en AVOCATS.BE organiseerden voor het eerst een gezamenlijk congres sinds beide ordes de Nationale Orde vervingen in 2001. Het initiatief voor dergelijke samenwerking geeft blijk van het dynamisme van advocaten en de wil om de toegang tot justitie voor iedereen te promoten, ondanks mogelijke verschillen.

Het eerste deel van het congres besteedt aandacht aan het positieve recht en enkele brandend actuele vragen voor de praktijkadvocaat:

 • de Antigoonrechtspraak
 • de strafuitvoering
 • de delicate vraag van het verlies van een kans in het kader van de aansprakelijkheid
 • het rechtmatig alternatief
 • de tendensen in de vereffening-verdeling
 • de berekening van onderhoudsbijdragen
 • het verschil tussen arbeiders en bedienden
 • het principe non bis in idem in het sociaal recht
 • de aansprakelijkheid voor fiscaal advies i.v.m. antimisbruikbepalingen
 • de levensverzekering en fiscale voordelen
 • bemiddeling
 • analyse van de adviezen van de Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering
 • het vreemd kapitaal in advocatenvennootschappen
 • de detachering van advocaten

Tijdens het tweede deel van het congres staat de toekomst van justitie in België centraal. De advocaat wil eens te meer met zijn kennis en ervaring naar buiten treden.

ISBN 9789086617746 - Bestelcode 202130001
Justitie: vraagstukken en perspectieven voor morgen
€ 85,00

De Orde van Vlaamse Balies en AVOCATS.BE organiseerden voor het eerst een gezamenlijk congres sinds beide ordes de Nationale Orde vervingen in 2001. Het initiatief voor dergelijke samenwerking geeft blijk van het dynamisme van advocaten en de wil om de toegang tot justitie voor iedereen te promoten, ondanks mogelijke verschillen.

Het eerste deel van het congres besteedt aandacht aan het positieve recht en enkele brandend actuele vragen voor de praktijkadvocaat:

 • de Antigoonrechtspraak
 • de strafuitvoering
 • de delicate vraag van het verlies van een kans in het kader van de aansprakelijkheid
 • het rechtmatig alternatief
 • de tendensen in de vereffening-verdeling
 • de berekening van onderhoudsbijdragen
 • het verschil tussen arbeiders en bedienden
 • het principe non bis in idem in het sociaal recht
 • de aansprakelijkheid voor fiscaal advies i.v.m. antimisbruikbepalingen
 • de levensverzekering en fiscale voordelen
 • bemiddeling
 • analyse van de adviezen van de Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering
 • het vreemd kapitaal in advocatenvennootschappen
 • de detachering van advocaten

Tijdens het tweede deel van het congres staat de toekomst van justitie in België centraal. De advocaat wil eens te meer met zijn kennis en ervaring naar buiten treden.


Inhoudstafel

Woord vooraf
Edgar Boydens

Avant-propos
Robert De Baerdemaeker

De Antigoonrechtspraak, civiele en strafrechtelijke aspecten - La jurisprudence Antigone, aspects civils et pénaux
Onrechtmatig bewijs in strafzaken: van dogmatisme naar pragmatisme
Jurisprudence Antigone

Strafuitvoering - Exécution des peines
Over de (niet-)uitvoering van straffen
La libération conditionnelle dans la tourmente

Verlies van een kans - La perte d'une chance
De verlies van een kans-theorie
La perte d'une chance dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation : la procession d'Echternach (deux pas en arrière, trois pas en avant…)

Rechtmatig alternatief - Alternatives légitimes
De conditio sine qua non en het rechtmatig alternatief
Le concept de l'" alternative légitime " en droit de la responsabilité civile

Vereffening-verdeling - La liquidation-partage
Dagvaarding in vereffening en verdeling: onverdeeldheid/nalatenschap.Voorbeeld
La mise en état, dans tous ses états : accords et désaccords des parties dans la nouvelle procédure de partage judiciaire

Berekening onderhoudsbijdragen - Contribution alimentaire
Onderhoudsbijdragen voor kinderen: de berekening/afrekening
La détermination du montant des contributions des parents à l'éducation et l'entretien de leur enfant : besoin d'une méthode ? Quelle méthode ?

Verschil tussen bedienden en arbeiders - La distinction entre ouvriers et employés
Wie A zegt, moet B zeggen of moet wie A(rbeider) zegt, B(ediende) denken?
La distinction ouvriers/employés et le droit du licenciement en Belgique : une révolution annoncée ?

Het Principe non bis in idem - Le Principe non bis in idem
Non bis in idem in het sociaal recht: een tussenstand van zaken
Non bis in idem : les applications sectorielles

Aansprakelijkheid voor fiscaal advies i.v.m. antimisbruikbepalingen - Les nouvelles dispositions anti-abus et la responsabilité de l'avocat conseiller fiscal
Fiscale fraus legis: verhoogde aansprakelijkheid advocaten?
Nouvelles dispositions anti-abus et responsabilité de l'avocat conseiller fiscal

Levensverzekering en fiscale voordelen - Fiscalité des assurances-vieLevensverzekering en successierecht
La fiscalité des assurances vie du troisième pilier - Aspects fiscaux à l'impôt des personnes physiques

Bemiddeling - La médiation
De rechtstoegang en de bemiddeling
Les avocats et la médiation civile

Analyse van de adviezen van de Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering (G.C.R.) - Analyse des avis de la commission mixte des assurances
ADR-adviezen van de Nederlandstalige Commissie Rechtsbijstandsverzekering (overzicht saisine en dekking 2005-2012)
Synthèse des avis de la Commission mixte de protection juridique. Assuralia - AVOCATS .BE en matière de saisine (2006-2011)

Deontologie - vreemd kapitaal - Déontologie : le capital externe
Extern kapitaal: negeren of reglementeren?
Le capital externe en Angleterre et au Pays de Galles : l'expérience des ABS

Deontologie - detachering van advocaten - Déontologie: l'avocat détaché en entreprise
Deontologie detachering
L'avocat détaché en entreprise

Johan Put is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) en het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), waar hij samen met Stefaan Pleysier de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie en Jeugdrecht coördineert.

Hij is verantwoordelijk voor onderwijs in het jeugdrecht en het sociaal- en welzijnsrecht, promotor van tal van doctoraal en projectonderzoek in deze domeinen en betrokken in diverse interdisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksprojecten (waaronder het Jeugdonderzoeksplatform en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Hij is o.m. auteur van het Handboek Jeugdbeschermingsrecht, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, redactielid van Youth Justice en bestuurder van het Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

Johan Put is sinds 2012 eveneens assessor bij de Afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Adrien Masset est avocat spécialiste en droit pénal et droit pénal des affaires et professeur extraordinaire à la Faculté de droit et HEC de l’Université de Liège.

Marie-Aude Beernaert est professeure à l’Université catholique de Louvain et présidente de la Commission Prisons de la Ligue belge des droits de l’homme.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief