Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Leerboeken verbintenissenrecht delen 1 + 1bis + 2

Op voorraad
2013
Boek
Auteur(s): Stijns Sophie
Is onderdeel van de reeks Leerboeken verbintenissenrecht
Dit speciaal aanbod omvat de drie reeds verschenen delen van de 'Leerboeken verbintenissenrecht', 1, 1bis en 2, en dit tegen de voordeelprijs van € 150 i.p.v. € 161.Het “Boek 1bis” vormt één geheel met het eerste boekdeel van het Leerboek Verbintenissenrecht (2005). Beide boekdelen behandelen immers de diverse bronnen van verbintenissen. Terwijl in “Boek 1” de aandacht uitgaat naar de overeenkomst en de eenzijdige rechtshandeling, behandelt dit “Boek 1bis” de quasi-contracten en de onrechtmatige daad als bronnen van verbintenissen. De stof is bijgehouden tot 1 januari 2013.Deel 2 handelt over het algemeen regime van de verbintenis, regels die gemeen zijn aan alle verbintenissen, ongeacht hun bron.
Bestelcode 202132302
Leerboeken verbintenissenrecht delen 1 + 1bis + 2
€ 150,00
Studenten € 75,00

Dit speciaal aanbod omvat de drie reeds verschenen delen van de 'Leerboeken verbintenissenrecht', 1, 1bis en 2, en dit tegen de voordeelprijs van € 150 i.p.v. € 161.Het “Boek 1bis” vormt één geheel met het eerste boekdeel van het Leerboek Verbintenissenrecht (2005). Beide boekdelen behandelen immers de diverse bronnen van verbintenissen. Terwijl in “Boek 1” de aandacht uitgaat naar de overeenkomst en de eenzijdige rechtshandeling, behandelt dit “Boek 1bis” de quasi-contracten en de onrechtmatige daad als bronnen van verbintenissen. De stof is bijgehouden tot 1 januari 2013.Deel 2 handelt over het algemeen regime van de verbintenis, regels die gemeen zijn aan alle verbintenissen, ongeacht hun bron.


Inhoudstafel

DEEL 1 De bronnen van verbintenissenTITEL I - VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMSTENHoofdstuk 1. Begrip en soorten overeenkomsten
Hoofdstuk 2. Basisbeginselen
Hoofdstuk 3. Totstandkoming van de overeenkomst
Hoofdstuk 4. Uitwerking van de overeenkomst tussen partijen
Hoofdstuk 5. Uitwerking van de overeenkomst jegens derden
TITEL II - VERBINTENISSEN UIT EENZIJDIGE RECHTSHANDELINGEnige hoofdstuk. Verbintenissen uit eenzijdige rechtshandelingDEEL 1bisTITEL III - VERBINTENISSEN UIT QUASI-CONTRACTENHoofdstuk 1. Zaakwaarneming
Hoofdstuk 2. Onverschuldigde betaling
Hoofdstuk 3. Verrijking (of vermogensverschuiving) zonder oorzaak

TITEL IV - VERBINTENISSEN UIT ONRECHTMATIGE DAADHoofdstuk 1. De gronden van aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad
Hoofdstuk 2. Schade en schadeloosstelling
Hoofdstuk 3. Oorzakelijk verband
Hoofdstuk 4. De aansprakelijkheids-regimes DEEL 2 Het algemeen regime van de verbintenisHoofdstuk 1. De modaliteiten van de verbintenis
Hoofdstuk 2. De overdracht van verbintenissen en van contracten
Hoofdstuk 3. De gewone grond van uitdoving van de verbintenis: de betaling
Hoofdstuk 4. De ongewone gronden van uitdoving van de verbintenis
Hoofdstuk 5. Het bewijs van de verbintenis

In deze boekenreeks wordt in de vorm van aantrekkelijke ‘leerboeken’ met de inhoud en strekking van ernstige ‘handboeken’ een volledig overzicht gegeven van het hedendaagse verbintenissenrecht.

 

Beschikbaar in deze reeks


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief