Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De actuele betekenis van het veldwetboek/ L'actualité du droit rural

Op voorraad
2013
Boek
Auteur(s): Constant René, Delmotte D., Anne Mie Draye, Gotzen Rudy, Grégoire A, Grégoire Etienne

Dit dossier is inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters.

In deze publicatie wordt, naast een algemeen overzicht van de artikels van het Veldwetboek die nog steeds actueel zijn, meer specifiek de problematiek van de buurtwegen bekeken in hun relatie met de openbare besturen en de rurale aspecten van de burenhinder. Daarnaast komt eveneens de problematiek van de buurtwegen vanuit Waalse hoek aan bod alsook de aspecten van de landbouwpremies, gekoppeld aan de voorwaarden die de Europese regelgeving oplegt. Ten slotte werden ook actuele aspecten van de pachtwet, de ruilverkavelingswetgeving en de jachtwetgeving in relatie met het probleem van wildschade toegelicht.

ISBN 9789048616251 - Bestelcode 202122104
De actuele betekenis van het veldwetboek/ L'actualité du droit rural
€ 39,00
Abonnees € 31,00

Dit dossier is inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters.

In deze publicatie wordt, naast een algemeen overzicht van de artikels van het Veldwetboek die nog steeds actueel zijn, meer specifiek de problematiek van de buurtwegen bekeken in hun relatie met de openbare besturen en de rurale aspecten van de burenhinder. Daarnaast komt eveneens de problematiek van de buurtwegen vanuit Waalse hoek aan bod alsook de aspecten van de landbouwpremies, gekoppeld aan de voorwaarden die de Europese regelgeving oplegt. Ten slotte werden ook actuele aspecten van de pachtwet, de ruilverkavelingswetgeving en de jachtwetgeving in relatie met het probleem van wildschade toegelicht.


Inhoudstafel

Woord vooraf - Avant-propos

Les chemins vicinaux, état de la question en Région wallonne
1. Introduction
2. Définitions des voiries: grande voirie, petite voirie, chemins vicinaux, chemins innommés
3. La loi du 10 avril 1841
4. Les mécanismes de la loi du 10 avril 1841
5. L'Atlas des chemins vicinaux
6. Les voiries "innommées"
7. La prescription acquisitive des chemins ou sentiers ouverts au public
8. La prescription extinctive des chemins ou sentiers ouverts au public
9. Le décret wallon du 3 juin 2011
10. L'avant-projet de décret
11. En guise de conclusions

Lokale besturen en buurtwegen
1. Situering
2. De wet op de buurtwegen en de gemeentelijke bevoegdheden
3. De provinciale verordeningen en de verplichtingen voor gemeentebesturen
4. Het optreden ut singuli voor het behoud van buurtwegen
5. Het onderhoud en de openstelling van buurtwegen: recente vonnissen en arresten
6. Duidelijke stellingnames: gemeenten zijn verantwoordelijk voor het behoud van buurtwegen
7. Tot besluit

De actuele betekenis van het Veldwetboek
1. Afsluiting van eigendommen
2. De afstand van afsluitingen en beplantingen
3. Afpaling
4. Bevloeiingen en afvloeiingen
5. Opdrachten van de burgemeester en kleine velddelicten

Les aides agricoles et le système de conditionnalité. Le point en droit européen et en droit wallon
1. Introduction
2. Le système de conditionnalité des aides
3. Le champ d'application de la conditionnalité en droit wallon
4. Les obligations en droit wallon
5. La sanction
6. Conclusion

Les actualités de droit rural
1. Introduction
2. Questions d'actualité dans le bail à ferme
3. Questions d'actualité dans le remembrement légal des biens ruraux
4. Questions d'actualité en matière de dégâts aux cultures par le gros gibier et par les blaireaux

Dossiers Tijdschrift vrede- en politierechters

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Anne Mie Draye is emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Hasselt.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief