Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 78 - Familiaal vermogensrecht

Op voorraad
2013
Boek
Editor(s): A.-L. Verbeke, C. Declerck, J. Du Mongh
Auteur(s): Barbaix Renate, Carette Nicolas, Declerck Charlotte, Du Mongh Johan, Vangoetsenhoven S., Verbeke Alain-Laurent, Verdickt Bart
Is onderdeel van de reeks Themis 2012-2013

In een bijdrage gaan Prof. dr. Renate Barbaix en Prof. dr. Nicolas Carette in op de familiaalvermogensrechtelijke gevolgen van levens- en groepsverzekeringen. In het bijzonder worden de belangwekkende arresten van het Grondwettelijk Hof over inbreng en inkorting van het voordeel van de levensverzekering, de groepsverzekering en het huwelijksvermogensrecht, evenals de Wet van 13 januari 2012 over de aanwijzing van erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering en het Wetsontwerp tot wijziging van artikel 124 Landverzekeringswet betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging geanalyseerd.

In een tweede bijdrage bespreekt Prof. dr. Johan Du Mongh een aantal praktische problemen bij beheer, vereffening en verdeling van de onverdeeldheid en dit in het licht van de actuele rechtspraak en rechtsleer.

Prof. dr. Charlotte Declerck en Mr. Stefan Vangoetsenhoven bespreken in een derde bijdrage de actuele praktijkknelpunten inzake verzegeling, boedelbeschrijving en gerechtelijke vereffening en verdeling.

Tot slot analyseren en Mr. Bart Verdickt en Prof. dr. Alain-Laurent Verbeke een aantal civielrechtelijke aspecten voor een succesvolle overdracht van familieondernemingen. Daarbij hebben wij onder meer aandacht voor de bottom up benadering (family governance) en vooral de wijze waarop dit evenwichtig kan worden uitgewerkt, zowel in schenkingen, testamenten als statuten van beheers- en controlevehikels.

ISBN 9789048616978 - Bestelcode 202120017
Themis 78 - Familiaal vermogensrecht
€ 45,00

In een bijdrage gaan Prof. dr. Renate Barbaix en Prof. dr. Nicolas Carette in op de familiaalvermogensrechtelijke gevolgen van levens- en groepsverzekeringen. In het bijzonder worden de belangwekkende arresten van het Grondwettelijk Hof over inbreng en inkorting van het voordeel van de levensverzekering, de groepsverzekering en het huwelijksvermogensrecht, evenals de Wet van 13 januari 2012 over de aanwijzing van erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering en het Wetsontwerp tot wijziging van artikel 124 Landverzekeringswet betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging geanalyseerd.

In een tweede bijdrage bespreekt Prof. dr. Johan Du Mongh een aantal praktische problemen bij beheer, vereffening en verdeling van de onverdeeldheid en dit in het licht van de actuele rechtspraak en rechtsleer.

Prof. dr. Charlotte Declerck en Mr. Stefan Vangoetsenhoven bespreken in een derde bijdrage de actuele praktijkknelpunten inzake verzegeling, boedelbeschrijving en gerechtelijke vereffening en verdeling.

Tot slot analyseren en Mr. Bart Verdickt en Prof. dr. Alain-Laurent Verbeke een aantal civielrechtelijke aspecten voor een succesvolle overdracht van familieondernemingen. Daarbij hebben wij onder meer aandacht voor de bottom up benadering (family governance) en vooral de wijze waarop dit evenwichtig kan worden uitgewerkt, zowel in schenkingen, testamenten als statuten van beheers- en controlevehikels.


Inhoudstafel

VERZEKERINGEN IN HET FAMILIAAL VERMOGENSRECHT
I. Inleiding
II. Het derdenbeding creëert een driepartijenverhouding
III. Nieuw artikel 110/1 WLVO (Wet van 13 januari 2012) en rechtsverkrijging iure proprio vs. Iure hereditario
IV. Nieuw artikel 124 WVLO en de erfrechtelijke gevolgen van de aanwijzing als begunstigde van een levensverzekering
V. Nieuwe rechtspraak van het Grondwettelijk Hof over de artikelen 127-128 WLVO

VEREFFENING EN VERDELING TUSSEN ECHTGENOTEN EN SAMENWONERS
I. Inleiding
II. Het ontstaan van een onverdeeldheid
III. Vordering tot uitonverdeeldheidtreding
IV. Recente rechtspraak over geschillen in het kader van de vereffening en verdeling
V. Besluit

VERZEGELING, BOEDELBESCHRIJVING EN GERECHTELIJKE VEREFFENING-VERDELING. CAPITA SELECTA
I. Verzegeling
II. Boedelbeschrijving
III. Gerechtelijke vereffening en verdeling

OVERDRACHT VAN FAMILIEONDERNEMINGEN
I. Inleiding
II. Eerste recept voor problemen: top down planning
III. Tweede recept voor problemen: ondoordacht schenken
IV. Groeiproces van empathische communicatie: family governance
V. Syndromen van de schenker
VI. Syndromen van de begiftigde
VII. Beknopt besluit

Deze pagina is in opbouw.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief