Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 77 - Kunstrecht en cultureel erfgoed

Op voorraad
2012
Boek
Is onderdeel van de reeks Themis

Het kunstrecht is zo'n interdisciplinaire rechtstak die zich in de voorbije 15 jaar steeds meer ontwikkelde en waarvan het belang zich niet alleen in de juridische praktijk laat gevoelen, maar ook op het niveau van het lokaal, regionaal en zelfs internationaal erfgoedbeleid, in de ruimtelijke ordening, de archeologie, het museumwezen en de kunsthandel. Themis kunstrecht wil dan ook graag op enkele van die materies ingaan.

Zo staat in de eerste plaats een toelichting bij de recente ontwikkelingen in het cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid op het programma. Verder wordt bijzondere aandacht besteed aan de bescherming van het archeologisch erfgoed, een materie die de jongste jaren onmiskenbaar een verhoogde belangstelling geniet, alsook aan de voorbereiding van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. Tot slot komen ook prangende kwesties uit de kunsthandel en het museumwezen aan bod met een overzicht van de actualia inzake authenticiteits- en provenance-geschillen in de Belgische en internationale kunsthandel.

ISBN 9789048616909 - Bestelcode 202120016
Themis 77 - Kunstrecht en cultureel erfgoed
€ 56,00

Het kunstrecht is zo'n interdisciplinaire rechtstak die zich in de voorbije 15 jaar steeds meer ontwikkelde en waarvan het belang zich niet alleen in de juridische praktijk laat gevoelen, maar ook op het niveau van het lokaal, regionaal en zelfs internationaal erfgoedbeleid, in de ruimtelijke ordening, de archeologie, het museumwezen en de kunsthandel. Themis kunstrecht wil dan ook graag op enkele van die materies ingaan.

Zo staat in de eerste plaats een toelichting bij de recente ontwikkelingen in het cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid op het programma. Verder wordt bijzondere aandacht besteed aan de bescherming van het archeologisch erfgoed, een materie die de jongste jaren onmiskenbaar een verhoogde belangstelling geniet, alsook aan de voorbereiding van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. Tot slot komen ook prangende kwesties uit de kunsthandel en het museumwezen aan bod met een overzicht van de actualia inzake authenticiteits- en provenance-geschillen in de Belgische en internationale kunsthandel.


Inhoudstafel

THEMIS KUNSTRECHT: EEN WOORD VOORAF

DE BESCHERMING VAN HET ARCHEOLOGISCH ERFGOED
I. Inleiding
II. De Europese conventie ter bescherming van het archeologisch patrimonium
III. Het decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium
IV. De conceptnota onroerend erfgoed
V. Besluit

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET CULTUREEL ERFGOEDBELEID VAN DE  VLAAMSE GEMEENSCHAP
I. Inleiding
II. Conclusie

ACTUALIA INZAKE AUTHENTICITEITS- EN PROVENANCE-GESCHILLEN IN DE INTERNATIONALE KUNSTHANDEL
I. Inleiding
II. Conclusie

Themis

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Anne Mie Draye is emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Hasselt.

Bert Demarsin studeerde rechten aan de KU Leuven (1999-2002, magna cum laude) en aan de Université Paris I / Panthéon-Sorbonne (2003, magna cum laude). In 2008 promoveerde hij als aspirant FWO aan de KU Leuven tot doctor in de rechten met een proefschrift getiteld “Authenticiteit en contracteren omtrent kunst – Een rechtsvergelijkende analyse” (promotor prof. dr. B. Tilleman – copromotor prof. dr. A.-L. Verbeke).

Bert Demarsin was postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven (2008-2011), met een onderzoeksproject getiteld “Provenancegeschillen in de internationale kunsthandel”. Dit onderzoek werd andermaal gefinancierd door het FWO-Vlaanderen. Daarnaast was Bert Demarsin als BAEF research fellow verbonden aan Stanford Law School (USA), waar hij een deel van zijn postdoctoraal onderzoek voerde.

Onderzoeksmatig is Bert Demarsin verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek van de KU Leuven en leidt hij het Art, Law & Management Research Programme, een interdisciplinair onderzoeksplatform. Het zwaartepunt van zijn onderzoek spitst zich toe op het vergelijkend kunst- en cultureel erfgoedrecht en meer algemeen het vergelijkend verbintenissenrecht, contractenrecht en goederenrecht, alsook de daarmee verbonden vraagstukken van IPR. Aldus is hij auteur van tal van publicaties in de voormelde rechtsdomeinen.

Op onderwijsvlak is Bert Demarsin als docent Inleiding tot de rechtswetenschap actief in de rechtenopleiding van de KU Leuven, de KULAK en de Campus Brussel. Daarnaast is hij docent Inleiding tot het recht aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KUL) en doceerde hij Introduction to Western Legal Systems aan de Bijzondere Faculteit voor Kerkelijk Recht (KUL). Sinds 2013 verzorgt hij het onderwijs van het mastervak Kunst- en cultureel erfgoedrecht van de rechtenopleiding van de KU Leuven en begeleidt hij de bijhorende masterproeven. De hoofdaanstelling van Bert Demarsin ligt evenwel aan de Campus Brussel waar hij naast het voormelde Inleiding tot de rechtswetenschap aan de rechtenstudenten tevens Rechtsmethodiek doceert, alsook het vak Burgerlijk Recht in de opleiding Handelswetenschappen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief