Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Burgemeester. Statuut

Op voorraad
324 p.
2012
Boek
Editor(s): J. Dujardin, W. Somers
Auteur(s): Astaes (+) Jan, Alexander De Becker, De Sutter Tom, Nyckees Johan, Geert Van Haegenborgh
Is onderdeel van de reeks Recht in de gemeente - Algemene reeks

De reeks "Recht in de gemeente" dient volledig te worden herwerkt na de inwerkingtreding van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. Deel per deel wordt de tekst aangepast aan de nieuwe normering. In het voorliggende deel is het statuut van de burgemeester volledig bijgewerkt en aangevuld tot en met het wijzigend decreet van 29 juni 2012.

Zoals in de vorige uitgave wordt in het eerste hoofdstuk veel aandacht besteed aan de benoeming van de burgemeester met een diepgaande bespreking van de "voorbereidende handelingen" o.m. van de benoemingsvoorwaarden, de voordracht van de kandidaat-burgemeester en het onderzoek van de voordrachtsakte.
Het tweede hoofdstuk behandelt de problemen die zich kunnen stellen bij de uitoefening van het mandaat van burgemeester, met o.m. de plaatsvervanging, het einde van het mandaat en de ingewikkelde regeling van het politiek verlof.
Het derde hoofdstuk gaat over de tuchtregeling met de redenen voor een tuchtsanctie, de eigenlijke tuchtprocedure en de beroepsmogelijkheden tegen een tuchtmaatregel.
Het vierde hoofdstuk is volledig gewijd aan de aansprakelijkheidsregeling van de burgemeester, zoals die geregeld is door de wet van 4 mei 1999. Een belangrijk onderwerp waar een burgemeester vroeg of laat mee kan te maken hebben.
In het vijfde en zesde hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op de wedde van de burgemeester en op de procedure in geval van cumul met andere inkomsten, de weddevermindering en de betaling van een wedde in geval van vervanging. Ook de vergoedingsregeling wordt uitvoerig besproken. Het hoofdstuk over de pensioenen bevat een gedetailleerde bespreking van de rust- en overlevingspensioenen en de samenloop van een pensioen met andere pensioenen en inkomsten.
Het boek wordt afgesloten met een zevende hoofdstuk over de ambtskledij maar vooral over de toekenning van de eretitel van het ambt van burgemeester. Zoals in alle vorige uitgaven is de tekst grondig bijgewerkt, niet alleen wegens de gewijzigde wettelijke en decretale bepalingen, maar ook wegens de gewijzigde opvattingen in de rechtsleer en de rechtspraak.

ISBN 9789048614769 - Bestelcode 202121322
Burgemeester. Statuut
€ 120,00
Abonnees € 99,00

De reeks "Recht in de gemeente" dient volledig te worden herwerkt na de inwerkingtreding van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. Deel per deel wordt de tekst aangepast aan de nieuwe normering. In het voorliggende deel is het statuut van de burgemeester volledig bijgewerkt en aangevuld tot en met het wijzigend decreet van 29 juni 2012.

Zoals in de vorige uitgave wordt in het eerste hoofdstuk veel aandacht besteed aan de benoeming van de burgemeester met een diepgaande bespreking van de "voorbereidende handelingen" o.m. van de benoemingsvoorwaarden, de voordracht van de kandidaat-burgemeester en het onderzoek van de voordrachtsakte.
Het tweede hoofdstuk behandelt de problemen die zich kunnen stellen bij de uitoefening van het mandaat van burgemeester, met o.m. de plaatsvervanging, het einde van het mandaat en de ingewikkelde regeling van het politiek verlof.
Het derde hoofdstuk gaat over de tuchtregeling met de redenen voor een tuchtsanctie, de eigenlijke tuchtprocedure en de beroepsmogelijkheden tegen een tuchtmaatregel.
Het vierde hoofdstuk is volledig gewijd aan de aansprakelijkheidsregeling van de burgemeester, zoals die geregeld is door de wet van 4 mei 1999. Een belangrijk onderwerp waar een burgemeester vroeg of laat mee kan te maken hebben.
In het vijfde en zesde hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op de wedde van de burgemeester en op de procedure in geval van cumul met andere inkomsten, de weddevermindering en de betaling van een wedde in geval van vervanging. Ook de vergoedingsregeling wordt uitvoerig besproken. Het hoofdstuk over de pensioenen bevat een gedetailleerde bespreking van de rust- en overlevingspensioenen en de samenloop van een pensioen met andere pensioenen en inkomsten.
Het boek wordt afgesloten met een zevende hoofdstuk over de ambtskledij maar vooral over de toekenning van de eretitel van het ambt van burgemeester. Zoals in alle vorige uitgaven is de tekst grondig bijgewerkt, niet alleen wegens de gewijzigde wettelijke en decretale bepalingen, maar ook wegens de gewijzigde opvattingen in de rechtsleer en de rechtspraak.


Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Benoeming
A. Inleiding
B. Historiek
C. Regelingsbevoegdheid
D. Karakteristieken van de benoeming
E. Benoemende overheid
F. De benoeming binnen of buiten de gemeenteraad
G. Wie kan tot burgemeester benoemd worden?
H. Wettelijke benoemingsvoorwaarden en onverenigbaarheden
I. Gemeenteraadslid zijn of verkiesbare gemeenteraadskiezer van minstens 25 jaar
J. Beoordeling en benoeming
K. Eedaflegging
L. Geschillen

Hoofdstuk 2. Uitoefening van het mandaat
A. De plaatsvervanging
B. Duur en einde van het mandaat
C. Continuïteit
D. Politiek verlof
E. Educatief verlof

Hoofdstuk 3. Tucht
A. Algemeen
B. Bevoegde overheid
C. Mogelijke tuchtsancties
D. Gronden voor tuchtsancties
E. Procedure
F. Beroep
G. Gevolgen

Hoofdstuk 4. Aansprakelijkheid
A. Inleiding
B. De orgaantheorie en haar gevolgen
C. De aansprakelijkheid van burgemeester en schepenen zoals geregeld
door de artikelen 72 tot 74 Gemeentedecreet
D. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor burgemeester en
schepen (art. 74 Gemeentedecreet)

Hoofdstuk 5. Wedde en vergoedingen
A. De wedde
B. Vergoedingen

Hoofdstuk 6. Pensioenen
A. Algemene inleiding
B. Het rustpensioen
C. Het overlevingspensioen
D. Het wezenpensioen
E. Gemeenschappelijke bepalingen

Hoofdstuk 7. Ambtskledij en eretitel
A. Onderscheidingsteken en ambtskledij
B. Eretitel

Reeks Recht in de Gemeente

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Geert Van Haegenborgh is ambtenaar bij FOD Justitie.

Alexander De Becker is hoofddocent arbeidsrecht bij Universiteit Gent.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief