Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Jaarlijkse vakantieregelingen bij de Vlaamse lokale besturen

Op voorraad
2012
Boek
Wanneer we nagaan wat de belangrijkste juridische knelpunten (kunnen) zijn bij tewerkstelling van personeel door de Vlaamse lokale besturen, plaatsen we de problematiek van de jaarlijkse vakantie graag bovenaan op ons lijstje. Niet alleen is het een onderwerp met onmiddellijke relevantie voor de betrokken personeelsleden, ook voor de besturen zelf roept de toepassing van de regelgeving stelselmatig vragen op naar het wat, voor wie, hoe en waarom. Het antwoord ligt niet altijd voor de hand en vergt vaak een grondige kennis van de materie om een en ander concreet naar de werkvloer te kunnen vertalen.
ISBN 9789048614257 - Bestelcode 202121320
Jaarlijkse vakantieregelingen bij de Vlaamse lokale besturen
€ 99,00
Abonnees € 69,00

Wanneer we nagaan wat de belangrijkste juridische knelpunten (kunnen) zijn bij tewerkstelling van personeel door de Vlaamse lokale besturen, plaatsen we de problematiek van de jaarlijkse vakantie graag bovenaan op ons lijstje. Niet alleen is het een onderwerp met onmiddellijke relevantie voor de betrokken personeelsleden, ook voor de besturen zelf roept de toepassing van de regelgeving stelselmatig vragen op naar het wat, voor wie, hoe en waarom. Het antwoord ligt niet altijd voor de hand en vergt vaak een grondige kennis van de materie om een en ander concreet naar de werkvloer te kunnen vertalen.


Inhoudstafel

DEEL I: INLEIDING JAARLIJKSE VAKANTIEREGLEMENTERING BIJ DE VLAAMSE LOKALE BESTUREN
Hoofdstuk 1. De Vlaamse lokale besturen: what's in a name?
Hoofdstuk 2. Bronnen jaarlijkse vakantie
Hoofdstuk 3. Geen uniform stelsel

DEEL II: DE TOEPASSINGSGEBIEDEN UITGEDIEPT
Hoofdstuk 1. Jaarlijkse vakantie bedienden privésector
Hoofdstuk 2. Jaarlijkse vakantie publieke sector
Hoofdstuk 3. Jaarlijkse vakantie gesco's en artikel 60 § 7'ers
Hoofdstuk 4. Samengevat

DEEL III: STELSEL PRIVÉSECTOR BEDIENDEN
Hoofdstuk 1. Ontstaan en opbouw vakantierechten
Hoofdstuk 2. Aantal vakantiedagen
Hoofdstuk 3. Bepalen vakantiedata
Hoofdstuk 4. Berekening vakantiegeld in dienst
Hoofdstuk 5. Berekening vakantiegeld uit dienst
Hoofdstuk 6. Vakantierechten van deeltijdsen
Hoofdstuk 7. Vakantie en schorsing
Hoofdstuk 8. Jeugdvakantie
Hoofdstuk 9. Seniorvakantie

DEEL IV: STELSEL PUBLIEKE SECTOR
Hoofdstuk 1. Ontstaan en opbouw vakantiedagen
Hoofdstuk 2. Aantal vakantiedagen
Hoofdstuk 3. Bepalen vakantiedata
Hoofdstuk 4. Berekening vakantiegeld in dienst
Hoofdstuk 5. Berekening vakantiegeld uit dienst
Hoofdstuk 6. Vakantierechten van deeltijdsen
Hoofdstuk 7. Samenloop vakantie en ziekte
Hoofdstuk 8. Jeugdvakantie
Hoofdstuk 9. Cumul vakantiegelden

DEEL V: STELSEL GESCO'S EN ARTIKEL 60 § 7'ERS
Hoofdstuk 1. Ontstaan en opbouw
Hoofdstuk 2. Aantal vakantiedagen
Hoofdstuk 3. Bepalen vakantiedata
Hoofdstuk 4. Berekening vakantiegeld in dienst
Hoofdstuk 5. Berekening vakantiegeld uit dienst
Hoofdstuk 6. Inhoudingen
Hoofdstuk 7. Vakantierechten en deeltijdsen
Hoofdstuk 8. Samenloop vakantie en schorsing
Hoofdstuk 9. Jeugdvakantie

DEEL VI: VERGELIJKENDE SCHEMA'S VAKANTIESTELSELS
Hoofdstuk 1. Schema vakantiedagen
Hoofdstuk 2. Vakantiegeld in dienst
Hoofdstuk 3. Vakantiegeld uit dienst
Hoofdstuk 4. Vakantierechten en deeltijdsen
Hoofdstuk 5. Vakantie en ziekte
Hoofdstuk 6. Jeugdvakantie en seniorvakantie

DEEL VII: OVERGANGEN TUSSEN VAKANTIESTELSELS
Hoofdstuk 1. Privésector -> publieke sector
Hoofdstuk 2. Privésector -> gesco
Hoofdstuk 3. Privésector -> privésector
Hoofdstuk 4. Publieke sector -> privésector
Hoofdstuk 5. Publieke sector -> gesco
Hoofdstuk 6. Publieke sector -> publieke sector
Hoofdstuk 7. Gesco -> publieke sector
Hoofdstuk 8. Gesco -> privésector
Hoofdstuk 9. Gesco -> gesco

DEEL VIII: KNELPUNTEN
Hoofdstuk 1. Algemene duiding en situering

DEEL IX: VOORSTELLEN
Voorstel 1. Uitbetaling niet-opgenomen vakantiedagen in het stelsel publieke sector
Voorstel 2. Een meer uniforme loonbasis
Voorstel 3. Vakantiejaar/vakantiedienstjaar in het stelsel publieke sector
Voorstel 4. Duidelijkheid over de bijkomende vakantiedagen
Voorstel 5. Afschaffing vakantieregeling gesco's
Voorstel 6. Een nieuw vakantiestelsel voor alle personeelsgroepen

Bibliografie

Reeks Recht in de Gemeente

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Inger De Wilde is postdoctoraal onderzoekster aan de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de Universiteit Gent. Zij maakte een doctoraat over de wijzigbaarheid van de individueel en collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van overheidscontractanten. Binnen de Universiteit Antwerpen verricht zij onderzoek naar de meest uiteenlopende vraagstukken die verband houden met de (eenvormige) rechtspositie van het statutaire en het contractuele overheidspersoneel, inclusief hun sociale bescherming. Aan de Universiteit Gent neemt Inger De Wilde diverse onderwijsopdrachten voor haar rekening in de bachelor en de master rechten en de master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid.

Ria Janvier is als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoekspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociaal Recht en lid van onder andere de Academische Raad (voor pensioenen).

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief