Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Gemeentelijke autonomie en bestuurlijk toezicht

Op voorraad
348 p.
2022
Boek
Auteur(s): Stef Keunen

Lokale besturen bezitten het recht en de mogelijkheid om onder eigen verantwoordelijkheid de gemeente te besturen en daarin bepaalde keuzes te maken. Dat is de autonomie van lokale besturen. Lokale besturen zijn bij de uitoefening van hun autonomie wel gebonden door het juridisch kader. De toegekende autonomie biedt bijgevolg geen vrijbrief om alles te regelen wat zij opportuun acht.

De lokale besturen zijn verplicht om bij de uitoefening van hun autonomie de wet na te leven en het algemeen belang te respecteren. Als zij bij de uitoefening van hun autonomie de wet niet naleven of het algemeen belang schenden, dan kunnen lokale besturen daarvoor worden gesanctioneerd. Om de overeenstemming met de wet en het algemeen belang te verzekeren, zijn de besluiten en rechtshandelingen van lokale besturen onderworpen aan de uitoefening van het bestuurlijk toezicht. Dit bestuurlijk toezicht wordt uitgeoefend door de toezichthoudende overheid. Het bestuurlijk toezicht geldt dan als een tegengewicht voor de gemeentelijke autonomie. Het is de relatie tussen de gemeentelijke autonomie en de uitoefening van het algemeen bestuurlijk toezicht die in dit boek wordt besproken.

Het onderzoek naar de gemeentelijke autonomie en de relatie daarvan met het bestuurlijk toezicht monden uit in concrete voorstellen om het bestuurlijk toezicht en het daarbij horende toezichtsproces te hervormen.

ISBN 9789048644261 - Bestelcode 202221202
Gemeentelijke autonomie en bestuurlijk toezicht
€ 145,00
Abonnees € 116,00

Lokale besturen bezitten het recht en de mogelijkheid om onder eigen verantwoordelijkheid de gemeente te besturen en daarin bepaalde keuzes te maken. Dat is de autonomie van lokale besturen. Lokale besturen zijn bij de uitoefening van hun autonomie wel gebonden door het juridisch kader. De toegekende autonomie biedt bijgevolg geen vrijbrief om alles te regelen wat zij opportuun acht.

De lokale besturen zijn verplicht om bij de uitoefening van hun autonomie de wet na te leven en het algemeen belang te respecteren. Als zij bij de uitoefening van hun autonomie de wet niet naleven of het algemeen belang schenden, dan kunnen lokale besturen daarvoor worden gesanctioneerd. Om de overeenstemming met de wet en het algemeen belang te verzekeren, zijn de besluiten en rechtshandelingen van lokale besturen onderworpen aan de uitoefening van het bestuurlijk toezicht. Dit bestuurlijk toezicht wordt uitgeoefend door de toezichthoudende overheid. Het bestuurlijk toezicht geldt dan als een tegengewicht voor de gemeentelijke autonomie. Het is de relatie tussen de gemeentelijke autonomie en de uitoefening van het algemeen bestuurlijk toezicht die in dit boek wordt besproken.

Het onderzoek naar de gemeentelijke autonomie en de relatie daarvan met het bestuurlijk toezicht monden uit in concrete voorstellen om het bestuurlijk toezicht en het daarbij horende toezichtsproces te hervormen.


Inhoudstafel

INLEIDING

DEEL I – HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE GEMEENTELIJKE AUTONOMIE EN HET BESTUURLIJK TOEZICHT 21

DEEL II – INVULLING VAN DE GEMEENTELIJKE AUTONOMIE OP SUPRANATIONAAL EN NATIONAAL NIVEAU 89

DEEL III – DE INVULLING VAN HET BESTUURLIJK TOEZICHT EN DE EVENTUELE IMPACT DAARVAN OP DE GEMEENTELIJKE AUTONOMIE 153

DEEL IV – ANALYSE EN BELEIDSAANBEVELINGEN 271

ALGEMENE CONCLUSIE 301

BIBLIOGRAFIE 307

Reeks Recht in de Gemeente

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Stef Keunen is adjunct-directeur bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Daarnaast is Stef praktijkassistent bestuursrecht bij de KU Leuven en vrijwillig wetenschappelijk medewerker bij de UHasselt. Stef is ook aanvullend bestuursrechter bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Hij schrijft zijn bijdragen in eigen naam en voor eigen rekening.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief