Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Dossier 35 - COVID-19: een tweede golf op eerste aanleg/COVID-19: une deuxième vague en première instance

Op voorraad
208 p.
2022
Boek
Auteur(s): Devroe Simon, Kwinten Dewaele, Higny Mathieu, Reniers Jacob, Van den Abeele Frederik

Dit dossier is inbegrepen in het abonnement op de Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters, jaargang 2022.

Dit dossier van het Tijdschrift van de Vrederechters is andermaal aan de COVID-crisis gewijd. Hoewel deze gezondheidscrisis momenteel onder controle blijkt te zijn, dienen de rechtbanken nog steeds veel geschillen te behandelen die verband houden met deze crisis. In het eerste dossier (nr. 30) werden overwegend beslissingen van vrederechters gepubliceerd, waaruit geen duidelijke meerderheidsvisie af te leiden was. In dit tweede dossier verscheen voornamelijk de in graad van beroep door de rechtbanken van eerste aanleg gewezen rechtspraak, dat ogenschijnlijk even divers en onderscheiden is als deze van de vrederechters. Mr. Mathieu HIGNY heeft deze in eerste aanleg gewezen beroepsrechtspraak geanalyseerd. De heren RENIERS, VAN DEN ABEELE, DEVROE en DEWAELE hebben daarentegen de verschillende visies, (rechts)gronden, verantwoording en gevolgen voor een risicoverdeling tijdens de coronacrisis in de rechtspraak over handelshuurgeschillen, onder verwijzing naar recente cassatierechtspraak van de ons omringende landen, op systematische wijze, via topoi’s nader onderzocht.

 

ISBN 9789048644520 - Bestelcode 202222102
Dossier 35 - COVID-19: een tweede golf op eerste aanleg/COVID-19: une deuxième vague en première instance
€ 55,00
Abonnees € 44,00

Dit dossier is inbegrepen in het abonnement op de Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters, jaargang 2022.

Dit dossier van het Tijdschrift van de Vrederechters is andermaal aan de COVID-crisis gewijd. Hoewel deze gezondheidscrisis momenteel onder controle blijkt te zijn, dienen de rechtbanken nog steeds veel geschillen te behandelen die verband houden met deze crisis. In het eerste dossier (nr. 30) werden overwegend beslissingen van vrederechters gepubliceerd, waaruit geen duidelijke meerderheidsvisie af te leiden was. In dit tweede dossier verscheen voornamelijk de in graad van beroep door de rechtbanken van eerste aanleg gewezen rechtspraak, dat ogenschijnlijk even divers en onderscheiden is als deze van de vrederechters. Mr. Mathieu HIGNY heeft deze in eerste aanleg gewezen beroepsrechtspraak geanalyseerd. De heren RENIERS, VAN DEN ABEELE, DEVROE en DEWAELE hebben daarentegen de verschillende visies, (rechts)gronden, verantwoording en gevolgen voor een risicoverdeling tijdens de coronacrisis in de rechtspraak over handelshuurgeschillen, onder verwijzing naar recente cassatierechtspraak van de ons omringende landen, op systematische wijze, via topoi’s nader onderzocht.

 


Inhoudstafel

JURISPRUDENCE - RECHTSPRAAK

DOCTRINE - RECHTSLEER

Premier tour d’horizon des décisions d’appel prononcées suite à la crise du coronavirus
Mathieu Higny

Risicoverdeling bij (handels)huur tijdens de coronacrisis: aanzet tot systematisering
Jacob Reniers, Frederik Van den Abeele, Simon Devroe, Kwinten Dewaele

Dossiers Tijdschrift vrede- en politierechters

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Kwinten De Waele studeerde rechten aan de KU Leuven (2014-2019, magna cum laude), met als specialisatie economisch recht en privaatrecht. Tijdens zijn masteropleiding volgde hij het onderzoeksmasterprogramma, georganiseerd in samenwerking met Tilburg University. Sinds september 2019 is Kwinten verbonden aan het Instituut voor Contractenrecht, waar hij een proefschrift voorbereidt onder het promotorschap van professor Bernard Tilleman (KU Leuven, Instituut voor Contractenrecht) en het co-promotorschap van professor Johan De Tavernier (KU Leuven, Ethics@Arenberg ) en professor Quentin Michel (ULiège, European Studies Unit).


Zijn proefschrift en onderzoek richten zich vooral op de private naleving en handhaving van exportcontroles op dual use-technologieoverdracht. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) wees hem in 2020 daarvoor een aspirantenmandaat toe. Daarnaast publiceert Kwinten ook over de meer algemene privaatrechtelijke gevolgen van het strategisch handelsbeleid (onder andere in de context van economische sancties) en het Belgische vennootschapsrecht. Hij studeert momenteel aan Harvard Law School met een prestigieuze BOAS beurs.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief