Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Bestuur van vennootschappen

Op voorraad
934 p.
2022
Boek
Is onderdeel van de reeks Recht en onderneming

Sinds de publicatie in 1996 en een eerste update in 2005 is het boek “Bestuur van vennootschappen: statuut, interne werking en vertegenwoordiging” een referentiewerk in de juridische praktijk. Inmiddels is het juridische kader veelvuldig gewijzigd.

In de eerste plaats werd met het WVV onder meer gesleuteld aan de bestuursmodellen in de NV, de ad nutum  afzetbaarheid van bestuurders, het dagelijks bestuur, de belangenconflictregeling en de bestuurdersaansprakelijkheid. Ook buiten het zuivere vennootschapsrecht hebben verschillende recente ontwikkelingen een impact op het statuut, de interne werking en de vertegenwoordiging van het bestuur. Zo blijkt de toepassing van het nieuwe ondernemingsrecht en van het nieuwe verbintenissenrecht tot verrassende resultaten te leiden. Daarnaast werd de werking binnen de bestuurskamer grondig gewijzigd als gevolg van het toegenomen belang van ESG-criteria.

Hoog tijd voor een nieuwe update dus. Op 18 november verscheen bij die Keure de derde editie van het boek (B. Tilleman, K. Dewaele m.m.v. Nicolas Van Damme, hardcover, 897 p.) dat de rechtspraktizijn beter vertrouwd maakt met de huidige stand van zaken. De actuele juridische praktijk wordt uitvoerig geïllustreerd met rechtspraak.

ISBN 9789048643516 - Bestelcode 202224200
Bestuur van vennootschappen
€ 185,00
Abonnees € 148,00
Studenten € 85,00

Sinds de publicatie in 1996 en een eerste update in 2005 is het boek “Bestuur van vennootschappen: statuut, interne werking en vertegenwoordiging” een referentiewerk in de juridische praktijk. Inmiddels is het juridische kader veelvuldig gewijzigd.

In de eerste plaats werd met het WVV onder meer gesleuteld aan de bestuursmodellen in de NV, de ad nutum  afzetbaarheid van bestuurders, het dagelijks bestuur, de belangenconflictregeling en de bestuurdersaansprakelijkheid. Ook buiten het zuivere vennootschapsrecht hebben verschillende recente ontwikkelingen een impact op het statuut, de interne werking en de vertegenwoordiging van het bestuur. Zo blijkt de toepassing van het nieuwe ondernemingsrecht en van het nieuwe verbintenissenrecht tot verrassende resultaten te leiden. Daarnaast werd de werking binnen de bestuurskamer grondig gewijzigd als gevolg van het toegenomen belang van ESG-criteria.

Hoog tijd voor een nieuwe update dus. Op 18 november verscheen bij die Keure de derde editie van het boek (B. Tilleman, K. Dewaele m.m.v. Nicolas Van Damme, hardcover, 897 p.) dat de rechtspraktizijn beter vertrouwd maakt met de huidige stand van zaken. De actuele juridische praktijk wordt uitvoerig geïllustreerd met rechtspraak.


Inhoudstafel

Inleiding

Voorvragen

Deel I. Benoeming

Deel II. Bezoldiging

Deel III. Bevoegdheid, taak en interne verwerking

Deel IV. Vertegenwoordiging

Deel V. Optreden in rechte

Deel VI. Beëindiging

Deel VII. Bestuurdersaansprakelijkheid

Trefwoordenregister

Bibliografie

Reeks Recht en Onderneming

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Nicolas Van Damme studeerde af als master in de rechten aan de KU Leuven (2013). Hij behaalde eveneens een doctoraat in de rechten over het onderscheid tussen verboden wetsontduiking en toegelaten wetsontwijking aan dezelfde Universiteit (2020). Hij was tussen 2015 en 2021 voltijds verbonden aan het Instituut voor Contractenrecht van de KU Leuven waar hij onder meer werkcolleges en seminaries in het vastgoedrecht verzorgde en de redactie van masterscripties opvolgde in het contractenrecht en het onderhandelen en bemiddelen. Nicolas is eveneens professor aan de ULB en aan de UCLouvain-Saint-Louis Bruxelles waar hij de vakken verzekeringsrecht en economisch recht doceert respectievelijk in het Frans en het Nederlands.

Kwinten De Waele studeerde rechten aan de KU Leuven (2014-2019, magna cum laude), met als specialisatie economisch recht en privaatrecht. Tijdens zijn masteropleiding volgde hij het onderzoeksmasterprogramma, georganiseerd in samenwerking met Tilburg University. Sinds september 2019 is Kwinten verbonden aan het Instituut voor Contractenrecht, waar hij een proefschrift voorbereidt onder het promotorschap van professor Bernard Tilleman (KU Leuven, Instituut voor Contractenrecht) en het co-promotorschap van professor Johan De Tavernier (KU Leuven, Ethics@Arenberg ) en professor Quentin Michel (ULiège, European Studies Unit).


Zijn proefschrift en onderzoek richten zich vooral op de private naleving en handhaving van exportcontroles op dual use-technologieoverdracht. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) wees hem in 2020 daarvoor een aspirantenmandaat toe. Daarnaast publiceert Kwinten ook over de meer algemene privaatrechtelijke gevolgen van het strategisch handelsbeleid (onder andere in de context van economische sancties) en het Belgische vennootschapsrecht. Hij studeert momenteel aan Harvard Law School met een prestigieuze BOAS beurs.

Bernard Tilleman is Gewoon Hoogleraar aan de KULeuven. Hij is codirecteur van de onderzoeksalliantie Contract & Vermogen en leidt het Centrum voor Rechtsmethodiek.

Hij studeerde rechten te Leuven (Magna cum laude, Leuven 1988), Harvard (1989) en te Hamburg (Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht in het kader van Sonderprogramm für ausländische Juristen DAAD (1990). Hij was werkzaam op het secretariaat van de Ministerraad op het kabinet van de premier (1990-1991) en te Brussel op het advocatenkantoor Cleary-Gottlieb (1991-1993). Hij werd toegelaten tot de balie van New York in 1991. Als Aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek behaalde hij een doctoraat rond bestuur van vennootschappen (Leuven 1996) dat bekroond werd met de Van Dievoet prijs.

Sinds 1996 werd hij belast met een leeropdracht in het inleiding tot het recht, contracten- en vennootschapsrecht op de campus Kortrijk, Brussel (Gespecialiseerde Aanvullende Studie Vennootschapsrecht KUB-KU Leuven) en te Leuven. Hij was gastprofessor aan de rechtsfaculteiten van Lille II (Introduction au droit belge(1998-2003), Université de Liège (ULG (Grondig contractenrecht (1999-2003) en aan de Radboudt Universiteit te Nijmegen (TPR Wisselleerstoel 2000).

Bernard Tilleman publiceerde verschillende boeken en artikelen in het domein van het vennootschaps- en het contractenrecht (zie Research cv (VLIR Format)).

Hij was tevens voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie van het notariaat (2004-2008) en van één van de examencommissies beroepsbekwaamheid van het Instituut der Accountants en Belastingsconsulenten, lid van de Juridische Commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bernard Tilleman in sinds 2012 decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief