Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Praktijkboek rechtsmethodologie 2022

Op voorraad
488 p.
2022
Boek

Deze praktische inleiding tot het opzoeken en analyseren van de bronnen van nationaal, Europees en internationaal recht biedt een antwoord op de groeiende behoefte van alle rechtspractici om de bronnen van het recht correct, efficiënt en snel te kunnen opzoeken en raadplegen. Dit praktijkboek bevat eveneens een leidraad bij het correct gebruiken en analyseren van de geraadpleegde bronnen.

ISBN 9789048644810 - Bestelcode 202221102
Praktijkboek rechtsmethodologie 2022
€ 75,00
Studenten € 39,00

Deze praktische inleiding tot het opzoeken en analyseren van de bronnen van nationaal, Europees en internationaal recht biedt een antwoord op de groeiende behoefte van alle rechtspractici om de bronnen van het recht correct, efficiënt en snel te kunnen opzoeken en raadplegen. Dit praktijkboek bevat eveneens een leidraad bij het correct gebruiken en analyseren van de geraadpleegde bronnen.


Inhoudstafel

Voorwoord XVII
INLEIDING 1
I. De bronnen, voorwerp van de rechtsmethodologie 3
II. Enkele begrippen inzake bronnen van het recht 7
2.1. Geschreven en niet-geschreven bronnen van het recht 7
2.2. Geschreven en gepubliceerde bronnen van het recht 8
2.3. Bindende en gezaghebbende bronnen van het recht 9
2.4. Gedrukte en elektronische vindplaatsen en hulpmiddelen 10
2.5. Officiële en officieuze publicaties van rechtspraak en wetgeving 11
2.6. Schema: algemene kenmerken van de bronnen van het recht 12
III. Het juridisch verwerkingsproces 13
3.1. Selectie en afbakening van de zoekopdracht 13
3.2. Opzoeking van nuttige en pertinente materiële en formele rechtsbronnen 14
3.3. Analyse van de opgezochte materiële en formele rechtsbronnen 14
3.4. Verwerking van de rechtsbronnen in functie van de gestelde vraag 15
3.5. P.A.V., een basisprincipe 16
IV. Juridische verwijzingen en afkortingen 17
4.1. Wetgeving, rechtspraak en rechtsleer 17
4.2. Verwijzen naar internetbronnen 20
4.3. Indien geen oplossing wordt geboden in het V&A-boekje 20
DEEL 1 – BRONNEN VAN NATIONAAL RECHT 21
HOOFDSTUK I: WETGEVING 21
I. Wat is wetgeving? 23
1.1. Wetgeving als formele bron van recht 23
1.2. Hiërarchie der wetgevende normen 23
1.3. Afkondiging, bekendmaking en inwerkingtreding van wetgeving 27
1.4. Consolidatie, codificatie en coördinatie van wetgeving 28
1.5. Officiële publicaties of geconsolideerde wetgeving raadplegen? 29
II. Waar en hoe vind ik wetgeving? 32
2.1. Officiële publicaties van wetgeving 32
2.1.1. Federale overheid, gemeenschappen en gewesten: Belgisch Staatsblad 33
2.1.1.1. Historiek 33
2.1.1.2. Inhoud en organisatie van het Belgisch Staatsblad 35
2.1.1.3. Beschikbare formaten – ontsluiting 56
2.1.1.4. Raadpleging van het Belgisch Staatsblad online 56
2.1.2. Provinciale wetgeving: Bestuursmemoriaal 64
2.1.3. Gemeentelijke wetgeving: officiële bekendmakingen 65
2.1.4. Wetgeving van andere landen 65
2.2. Geconsolideerde wetgeving 71
2.2.1. Wetboeken 71
2.2.1.1. Geannoteerde wetboeken (becommentarieerd) 73
2.2.1.2. Niet-geannoteerde wetboeken (codices) 75
2.2.2. Onlinedatabanken van geconsolideerde wetgeving 75
2.2.2.1. Belgische wetgeving 75
2.2.2.2. Jura 80
2.2.2.3. Omnilegie 83
2.2.2.4 SenLex 86
2.2.2.5. Stradalex 87
2.2.2.6. Reflex 88
2.2.2.7. Belgielex 92
2.2.2.8. Wetgevingsdatabanken op deelstaatniveau 92
2.2.2.9. Onlinedatabanken in andere landen 94
2.2.3. Cd-romdatabanken 95
2.3. Voorbereidende werkzaamheden 95
2.3.1. Wat zijn voorbereidende werkzaamheden? 95
2.3.2. De publicatie van voorbereidende werkzaamheden 96
2.3.3. De publicatie van voorbereidende werkzaamheden terugvinden 97
2.3.4. Stukken en Handelingen van de Kamer 99
2.3.5. Stukken en Handelingen van de Senaat 104
2.3.6. Stukken en Handelingen van het Vlaams Parlement 107
2.3.7. Stukken en Handelingen van het Parlement van de Franse Gemeenschap 109
2.3.8. Stukken en Handelingen van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 110
2.3.9. Stukken en Handelingen van het Waals Parlement 111
2.3.10. Stukken en Handelingen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 111
2.3.11. Belgielex 112
2.4. Wettencollecties 113
2.4.1. Pasinomie 114
2.4.2. Omnilegie – Tijdschrift voor Wetgeving 114
2.4.3. Bulletin législatif belge & Tables législatives mensuelles 114
2.4.4. Verzameling der wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen – Recueil des lois, décrets, ordonnances et règlements 116
2.5. Repertoria, rechtsleer, encyclopedieën en woordenboeken 118
2.6. Rechtspersonen (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad) en overheidsopdrachten 119
III. Hoe lees ik wetgeving? 123
3.1. Structuur van wetten, decreten en ordonnanties 123
3.2. Analyse van de rechtsregel 128
3.2.1. De hypothese 128
3.2.2. Het gevolg 131
3.3. Analyse van de voorbereidende werkzaamheden 132
HOOFDSTUK II: RECHTSPRAAK 167
I. Wat is rechtspraak? 169
1.1. Rechtspraak als formele bron van recht 169
1.2. Wat houdt rechtspraak in? 169
1.3. Rechtspraak als gezaghebbende bron van recht 170
1.4. Uitzonderingen op het gezaghebbend karakter van de rechtspraak 172
1.4.1. Vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof 172
1.4.2. Vernietigingsarrest van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 172
1.5. Algemene beginselen die van belang zijn voor rechtsmethodologie 173
1.6. De rechterlijke organisatie in België 175
1.6.1. Hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht 175
1.6.1.1. Hof van Cassatie 176
1.6.1.2. Hof van assisen 176
1.6.1.3. Hoven van beroep en arbeidshoven 176
1.6.1.4. Lagere rechtscolleges 177
1.6.2. Rechtscolleges die niet tot de rechterlijke macht behoren 178
1.6.3. Adressen van rechtscolleges online 179
1.6.4. Territoriale bevoegdheid van rechtscolleges online 179
1.6.5. Advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen online 180
II. Waar en hoe vind ik rechtspraak? 181
2.1. Grondwettelijk Hof 181
2.1.1. Belgisch Staatsblad 181
2.1.2. Arresten Grondwettelijk Hof 183
2.1.3. Onlinedatabank 183
2.1.4. Juportal 186
2.1.5. Reflex 187
2.1.6. Belgielex 188
2.2. Hof van Cassatie 188
2.2.1. Gedrukte publicaties 188
2.2.1.1. Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation de Belgique 188
2.2.1.2. Arresten van het Hof van Cassatie 188
2.2.1.3. Larcier Cassation 189
2.2.1.4. Recente Arresten van het Hof van Cassatie 190
2.2.1.5. Pasicrisie 190
2.2.2. Juportal 190
2.2.3. Belgielex 192
2.3. Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 192
2.3.1. Belgisch Staatsblad 192
2.3.2. Verzameling der Arresten van de Raad van State 193
2.3.3. Permanente tabellen 196
2.3.4. Onlinedatabank 196
2.3.5. Reflex 199
2.3.6. Belgielex 200
2.4. Algemene onlinedatabanken 200
2.4.1. Juportal 200
2.4.2. Jura 205
2.4.3. Stradalex 211
2.4.4. Reflex 213
2.4.5. Jurisquare 217
2.5. Rechtspraak van administratieve rechtscolleges andere dan de Raad van State 219
2.6. Klassieke repertoria van rechtspraak 222
2.6.1. Répertoire général de la jurisprudence belge 222
2.6.2. Répertoire décennal de la jurisprudence belge 224
2.6.3. Permanent Overzicht van de Juridische Tijdschriften 225
2.6.4. TRD&I 230
2.6.5. De Rechtsgids 230
2.7. Vaktijdschriften 230
2.8. Rechtspraak van andere landen 230
III. Hoe lees ik rechtspraak? 233
3.1. Analyse van een vonnis in nieuwe stijl 234
3.2. Analyse van een arrest van het Hof van Cassatie 242
3.2.1. Het cassatiearrest van vóór 2002 242
3.2.2. Het cassatiearrest tussen 2002 en 2006 246
3.2.3. Het cassatiearrest sinds 2006 249
3.3. Analyse van een arrest van het Grondwettelijk Hof 250
3.4. Analyse van een arrest van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 253
HOOFDSTUK III: RECHTSLEER 259
I. Wat is rechtsleer? 261
1.1. Rechtsleer als bron van recht 261
1.2. Rechtsleer als gezaghebbende bron van recht 261
II. Waar en hoe vind ik rechtsleer? 263
2.1. Traditionele publicaties van rechtsleer 263
2.1.1. Encyclopedieën 263
2.1.2. Traités 264
2.1.3. Basiswerken en handboeken 264
2.1.4. Monografieën 264
2.1.5. Verzamelwerken 264
2.1.6. Tijdschriften 265
2.1.7. Reeksen 265
2.1.8. Doctoraten, masterproeven en thesissen 265
2.1.9. Noten bij rechtspraak 265
2.1.10. Overzichten van rechtspraak 266
2.2. Het internet als bron van juridische informatie 266
2.2.1. Websites 266
2.2.2. Portaalsites 267
2.2.3. Zoekmachines 267
2.2.4. Blogs 268
2.2.5. Nieuwsbrieven 269
2.2.6. Problemen verbonden aan publicaties op het internet 269
2.2.7. Wat is nu rechtsleer op het internet en wat niet? 270
2.3. Onlinedatabanken 271
2.3.1. Juportal 271
2.3.2. Jurisquare 272
2.3.3. Jura 274
2.3.4. Stradalex 278
2.4. Repertoria 279
2.4.1. Repertoria van rechtsleer 279
2.4.2. Algemene repertoria 280
2.4.3. Repertoria van rechtspraak 280
2.5. Bibliotheken 280
2.5.1. Bibliotheken van overheidsinstellingen 281
2.5.2. Bibliotheken van universiteiten 281
2.5.3. Andere bibliotheken in België 282
2.5.4. Catalogi van bibliotheken en tijdschriftencatalogi 282
2.5.5. De catalogi van enkele bibliotheken 282
2.5.5.1. Catalogus van de Koninklijke Bibliotheek Albert I 282
2.5.5.2. Catalogus van de Bibliotheek van de Federale Overheidsdienst Justitie 284
2.5.5.3. UniCat 286
2.5.6. Catalogus van een universiteitsbibliotheek 288
2.6. Google Books 290
2.7. Rechtsleer in andere landen 292
2.7.1. LexisNexis 293
2.7.2. Westlaw 293
2.7.3. Index to Foreign Legal Periodicals 295
2.7.4. HeinOnline 296
2.7.5. SSRN 297
III. Hoe lees ik rechtsleer? 298
3.1. Citeren om niet te plagiëren 298
3.2. Juridische woordenboeken 299
DEEL 2 – BRONNEN VAN EUROPEES RECHT 301
I. Wat is Europees recht? 303
1.1. Het recht van de Europese Unie 303
1.2. Bronnen van primair en secundair Unierecht 304
1.2.1. Primair Unierecht 305
1.2.2. Secundair Unierecht 305
1.2.2.1. Verordening 306
1.2.2.2. Richtlijn 306
1.2.2.3. Besluit 307
1.2.2.4. Aanbevelingen en adviezen 307
1.2.3. Secundair Unierecht vóór het Verdrag van Lissabon 307
1.2.3.1. Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) 308
1.2.3.2. Politiële en Justitiële Samenwerking in Strafzaken (PJSS) 309
1.3. Kenmerken van het Unierecht 310
1.3.1. Rechtstreekse werking van het Unierecht 311
1.3.2. Voorrang van het Unierecht 312
1.3.3. Beginsel van bevoegdheidstoedeling en de rechtsgrondvereiste 312
1.3.4. Motiveringsvereiste 312
1.4. Instellingen en organen van de Unie 313
1.4.1. Het Europees Parlement 313
1.4.2. De Raad 314
1.4.3. De Europese Raad 314
1.4.4. De Commissie 315
1.4.5. Het Hof van Justitie van de Europese Unie 315
1.5. Besluitvorming in de Europese Unie 316
1.5.1. Wetgevingshandelingen 316
1.5.2. Uitvoeringshandelingen 317
1.5.3. Gedelegeerde handelingen 317
II. Waar en hoe vind ik Europees recht? 318
2.1. Publicatieblad van de Europese Unie 318
2.1.1. Historiek 318
2.1.2. Inhoud en indeling van het Publicatieblad van de Europese Unie 319
2.1.2.1. Serie L 320
2.1.2.2. Serie C 323
2.1.2.3. Supplement op het Publicatieblad 330
2.1.2.4. Inhoud, verplichte en niet-verplichte publicaties in het Publicatieblad 330
2.2. Eur-Lex: algemene bespreking van de portaalsite voor het recht van de Europese Unie 331
2.2.1. Publicatieblad 332
2.2.2. EU-recht 334
2.2.3. Verdragen 334
2.2.4. Rechtshandelingen 335
2.2.5. Geconsolideerde teksten 337
2.2.6. Internationale overeenkomsten 338
2.2.7. Voorbereidende documenten 338
2.2.8. EVA-documenten 339
2.2.9. Wet- en regelgevingsprocedures 339
2.2.10. Samenvatting van de EU-wetgeving 340
2.2.11. EU-instellingen 340
2.2.12 EuroVoc 341
2.2.13 Nationaal recht 341
2.

Frederic Eggermont behaalde in 2003 aan de VUB zijn licentie in de rechten met grote onderscheiding. Het jaar daarop behaalde hij met een Fulbright-beurs een Honorary LL.M. aan het Dean Rusk Center for International Law and Policy van de University of Georgia School of Law. Na zijn studies legde hij zich als mandaatassistent aan de VUB toe op het schrijven van een doctoraat in het Europees recht, dat hij heeft verdedigd in 2011.

Op dit ogenblik is Frederic Eggermont docent aan de VUB, alsook auditeur in de Raad van State. 

Pieter Paepe is an attorney at Brussels-based Astrea. He practices Belgian and European business law, including competition and state aid law and regulatory affairs. His experience includes work in industries such as gaming and entertainment, IT, broadcasting, electronic communications, media, pharmaceuticals, public transport and sports.

Wim Schreurs is a Technology, Media & Entertainment Lawyer. 

Stefaan Smis is a member of the Department of International and European Law of the Faculty of Law and Criminology of the Vrije Universiteit Brussel (VUB) and vice-president of the Research Group Fundamental Rights and Constitutionalism (FRC). He teaching courses on international law, international protection of human rights, and international dispute settlement. He publishes, supervises PhDs and leads research projects in the domains of his expertise.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief