Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Codex Fiscaal recht 2022-2023 (deel 1 en 2)

Op voorraad
1.736 p.
2022
Boek

De reeds bekende Codex Fiscaal Recht, oorspronkelijk samengesteld door Prof. K. Geens in 1994, kende met ingang van de editie 2012-2013 een zekere gedaanteverwisseling. De codex werd omgevormd tot twee delen om het gebruiksgemak te bevorderen. Het eerste deel bestaat uit de inkomstenbelastingen, het internationaal belastingrecht en belasting over de toegevoegde waarde. Het tweede deel omvat de indirecte belastingen (registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten en diverse rechten en taksen), de lokale en regionale fiscaliteit, de met inkomsten gelijkgestelde belastingen en ook het nieuwe wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. De codex blijft daarmee het ideale instrument om de fiscale praktijkbeoefenaar en de met fiscaal recht geconfronteerde student te begeleiden bij zijn volledige praktijk respectievelijk studie.

 De samenstellers hebben gestreefd naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding door o.a. een passende selectie (gebaseerd op hun praktijk- en doceerervaring) van bijzondere wetgeving en besluiten, precieze kruisverwijzingen, zeer nauwkeurige aanduiding van teksten, tekstonderdelen, zinsgedeelten of zelfs individuele termen die gewijzigd werden t.o.v. vroegere teksten, enz.

 De Codex Fiscaal Recht editie 2022-2023 is bijgewerkt t.e.m. B.S. 8 augustus 2022.

Uitgangspunt voor de samenstelling van het deel I – Inkomstenbelastingen is de wetgeving die geldt voor het aanslagjaar 2023.

ISBN 9789048644643 - Bestelcode 202227000
Codex Fiscaal recht 2022-2023 (deel 1 en 2)
€ 178,00
Abonnees € 143,00
Studenten € 49,00

De reeds bekende Codex Fiscaal Recht, oorspronkelijk samengesteld door Prof. K. Geens in 1994, kende met ingang van de editie 2012-2013 een zekere gedaanteverwisseling. De codex werd omgevormd tot twee delen om het gebruiksgemak te bevorderen. Het eerste deel bestaat uit de inkomstenbelastingen, het internationaal belastingrecht en belasting over de toegevoegde waarde. Het tweede deel omvat de indirecte belastingen (registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten en diverse rechten en taksen), de lokale en regionale fiscaliteit, de met inkomsten gelijkgestelde belastingen en ook het nieuwe wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. De codex blijft daarmee het ideale instrument om de fiscale praktijkbeoefenaar en de met fiscaal recht geconfronteerde student te begeleiden bij zijn volledige praktijk respectievelijk studie.

 De samenstellers hebben gestreefd naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding door o.a. een passende selectie (gebaseerd op hun praktijk- en doceerervaring) van bijzondere wetgeving en besluiten, precieze kruisverwijzingen, zeer nauwkeurige aanduiding van teksten, tekstonderdelen, zinsgedeelten of zelfs individuele termen die gewijzigd werden t.o.v. vroegere teksten, enz.

 De Codex Fiscaal Recht editie 2022-2023 is bijgewerkt t.e.m. B.S. 8 augustus 2022.

Uitgangspunt voor de samenstelling van het deel I – Inkomstenbelastingen is de wetgeving die geldt voor het aanslagjaar 2023.


Inhoudstafel

WOORD VOORAF

ALGEMENE INHOUDSOPGAVE

DEEL 1

I - ALGEMEEN

II - INKOMSTENBELASTINGEN

— Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

— K.B. van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

— Bijzondere wetgeving

III - INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT

IV - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

— BTW-Richtlijn 2006/112/EG

— Uitvoeringsverordening BTW-Richtlijn 2006/112/EG

— Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

— Koninklijke besluiten

— Ministeriële besluiten

DEEL 2

V - INVORDERING VAN FISCALE EN NIET-FISCALE SCHULDVORDERINGEN

— Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

VI - DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN

— Wetboek diverse rechten en taksen

VII - LOKALE EN REGIONALE FISCALITEIT

— Vlaams Gewest

— Brussels Hoofdstedelijk Gewest

VIII - REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

— Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest)

— Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

IX - SUCCESSIERECHTEN

— Wetboek van successierechten (Vlaams Gewest)

— Wetboek van successierechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

X - MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN

— Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (Vlaams Gewest)

— Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Axel Haelterman is a leading tax practitioner in Belgium, acting on major national and international transactional, advisory and contentious matters.

He has a broad-ranging practice, advising corporate clients, financial institutions, investment banks and public authorities on Belgian and international tax issues, including financial instruments, bank taxation, international acquisition structures and structured finance.

Axel is also recognised for his expertise in complex tax litigation (with landmark tax decisions).

He is regularly consulted by the Belgian Parliament, federal government and regional governments on a variety of issues, including the drafting of new tax legislation and European and constitutional issues. This hands-on experience gives him a unique perspective.

Axel is fluent in Dutch, French, English and German.

Luc Maes is auteur van Codex Fiscaal Recht 2019-2020, uitgegeven bij die Keure.

Kenneth Vyncke studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen (2000-2004) en Rechten (2001-2003) aan de KU Leuven. Hij behaalde zijn Master in de Fiscaliteit (2004-2006) en Doctoraat in de Rechten (2005-2009) aan dezelfde universiteit. 

Van september 2004 tot en met augustus 2012 was Kenneth actief als specialist indirecte belastingen bij Deloitte. Hij adviseerde Belgische en internationale klanten over diverse aangelegenheden inzake indirecte belastingen, in het bijzonder btw. Tijdens dezelfde periode was Kenneth ook actief aan de KU Leuven (vrijwillig wetenschappelijk medewerker, facultair stafmedewerker onderzoek).

Sinds september 2012 is Kenneth een beleidsadviseur fiscaliteit, eerst bij het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid (09/2012-03/2013), daarna op het kabinet van de federale Minister van Financiën Koen Geens (04/2013-10/2014), het kabinet van Vice-eersteminister Kris Peeters (10/2014-06/2019) en het kabinet van Vice-eersteminister Koen Geens (sinds 07/2019). Hij is ook aangesteld als plaatsvervangend docent aan de KU Leuven en als docent aan de Koninklijke Militaire School. Hij doceert telkens het opleidingsonderdeel btw. Daarnaast is hij samen met professoren De Broe en Haelterman verantwoordelijk voor het opleidingsonderdeel National and International Tax Policy. 

Miguel De Jonckheere doctoreerde in 1995 en is sedert 2001 voltijds verbonden aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit te Brussel, waar hij voornamelijk fiscale vakken doceert. Hij is hoogleraar en voorzitter van de afdeling fiscaal recht.

Hij is auteur van fiscale handboeken over o.m. lokale en regionale belastingen en de fiscale procedure en publiceert regelmatig over fiscale onderwerpen in Belgische wetenschappelijke vaktijdschriften.

Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Lokale en regionale belastingen’. Hij doceert het vak ‘inleiding tot het recht’, dat voornamelijk bedoeld is voor niet-juristen, al sinds 1998.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief