Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Arbeidsrecht geannoteerd 2022-2023

Op voorraad
1.300 p.
2022
Boek
Auteur(s): Frank Hendrickx
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

De nieuwste editie van dit wetboek verschaft een zeer compleet overzicht van de geactualiseerde en geannoteerde wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek. 

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 10 mei 2022. 

ISBN 9789048644537 - Bestelcode 202225101
Arbeidsrecht geannoteerd 2022-2023
€ 159,00
Abonnees € 120,00

De nieuwste editie van dit wetboek verschaft een zeer compleet overzicht van de geactualiseerde en geannoteerde wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek. 

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 10 mei 2022. 


Inhoudstafel

INHOUDSOVERZICHT

I. ALGEMEEN
A. Grondwet
B. Gelijke behandeling
C. Taalgebruik

II. INDIVIDUELE ARBEIDSVERHOUDINGEN
A. Arbeidsovereenkomsten
a. Algemeen
b. Werklieden
c. Bedienden
d. Studenten
e. Deeltijdse arbeid
f. Sportbeoefenaars
g. Telewerk
h. Vrijwilligerswerk
i. Flexi-jobs
B. Opleiding en vorming
a. Startbaanovereenkomst
b. Leerovereenkomst
c. Sociale promotie
d. Educatief verlof
C. Werkbaar werk

III. ARBEIDSVOORZIENING
A. Tewerkstellingsbeleid
B. Arbeidsmarkt
a. Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest / Franse Gemeenschap / Duitstalige Gemeenschap
b. Uitzendarbeid
c. Niet-commerciële sector
d. Buitenlandse werknemers
e. Buurtdiensten en -banen
C. Werving, selectie en outplacement

IV. LOON EN KOSTEN
A. Loon
B. Werknemersparticipatie in kapitaal en winst
C. Vervoerkosten

V. ARBEIDSTIJD EN BESCHIKBAARHEID
A. Arbeidswet
B. Feestdagen
C. Jaarlijkse vakantie
D. Loopbaanonderbreking
E. Politiek verlof

VI. ARBEIDSREGLEMENT

VII. WELZIJN OP HET WERK

VIII. HERSTRUCTURERINGEN
A. Sluiting van ondernemingen
B. Collectief ontslag
C. Overdracht van onderneming

IX. HANDHAVING
A. Sociale documenten
B. Sociaalrechtelijk toezicht

X. COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN
A. Vrijheid van vereniging
B. Vakbondsafvaardiging
C. Ondernemingsraden
D. Europese vennootschap
E. Nationale Arbeidsraad
F. Collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités
G. Fondsen voor Bestaanszekerheid
H. Collectieve arbeidsconflicten

XI. OVERZICHT VAN C.A.O.’S N.A.R.

XII. SOCIAAL STRAFRECHT

Zaakregister
Chronologische inhoudstafel

Download de volledige inhoudstafel hier
 

Geannoteerde wetboeken

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Professor Frank Hendrickx is hoogleraar en directeur van het Instituut voor Arbeidsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Frank Hendrickx specialiseert zich in nationaal, Europees en vergelijkend arbeidsrecht, alsook in sportrecht.

 

Hij werkt mee aan meerdere arbeidsrechtelijke uitgaven van die Keure. Zo is hij editor van de Codex Arbeidsrecht, hoofdredacteur van het Arbeidsrecht Journaal en co-editor van de ‘blauwe reeks’ Arbeidsrecht. Tevens is hij editor-in-chief van de European Labour Law Journal (Sage) en general editor van de International Encyclopaedia of Laws (Wolters Kluwer).

 

Onder zijn leiding publiceert het Instituut voor Arbeidsrecht een maandelijkse Nieuwsbrief Arbeidsrecht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief