Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Tijdschrift Insolventie- en Beslagrecht - jaargang 2022

Op voorraad
2022
Tijdschrift
Editor(s): Bruloot Diederik, De Groote Bertel, Fransis Roel
Auteur(s): Box Lieve, Karen Broeckx, Diederik Bruloot, Bertel De Groote, De Leo Frederik, Dominique De Marez, Joris J. De Smet, Roel Fransis, Matthias Gesquière, Gymza Regina, Haspeslagh Cedric, Rik Marynissen, Michael Ophoff, Ivan Reyns, Schwagten Werenfried, Francis Snoeck, Sorgeloos Toon, Jo Van Campenhout, Vander Meulen Brigitte

Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen binnen het insolventie- en beslagrecht? Via het Tijdschrift Insolventie- en Beslagrecht.

Dit online platform en papieren tijdschrift bieden u kennis en inzichten rond deze boeiende en snel veranderende thematiek. Zo wenst TIBR de absolute referentie in België te zijn op het vlak van faillissements- en reorganisatierecht, de collectieve schuldenregeling, het beslag- en executierecht en het zekerheidsrecht.

De redactieraad, evenwichtig samengesteld uit academici van verschillende Vlaamse universiteiten en mensen uit het werkveld, informeert u kort op de bal en wetenschappelijk onderbouwd. Ze zorgen ervoor dat u als eerste op de hoogte bent bij wetswijzigingen en bij het verschijnen van belangrijke vonnissen en arresten.

De beslissing over de publicatie van een bijdrage in het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht wordt op collegiale wijze genomen door de redactie en steunt op de beoordeling van twee peer reviewers.

Hoe pakken zij dit aan?

Alerts

Verschijnt er nieuwe wetgeving, rechtspraak van het Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Hof van Justitie, … of zijn er andere belangrijke ontwikkelingen? Dan krijgt u daar onmiddellijk een melding van via mail. U kan rechtstreeks doorklikken naar de volledige gepubliceerde tekst. Registreer u hier gratis voor de alerts: tibralerts.diekeure.be.

Online artikels

De belangrijkste uitspraken worden zo snel mogelijk becommentarieerd. Van zodra deze gepubliceerd zijn op www.tibr.be of www.jurisquare.be, brengen wij u op de hoogte via e-mail.

We zorgen er ook voor dat u regelmatig diepgaande, gepeerreviewde artikels ontvangt rond belangrijke thema's. U ontvangt een email zodra de noot of het artikel is verschenen op het platform. U kan vervolgens rechtstreeks doorklikken naar de gepubliceerde tekst op  www.tibr.be of www.jurisquare.be.

Tweemaal per jaar in uw brievenbus

De artikels en commentaren die u kan lezen op www.tibr.be worden twee keer per jaar gebundeld in de papieren versie van TIBR. Zo kan u rustig de belangrijkste evoluties in uw vakgebied bestuderen.

Kortom, of u nu curator, schuldbemiddelaar, magistraat, advocaat, bedrijfsjurist, OCMW-medewerker, accountant, gerechtsdeurwaarder,… bent:  TIBR is de belangrijkste informatiebron voor iedereen die betrokken is bij het insolventie- en beslagrecht.

Bestelcode 201226400
Tijdschrift Insolventie- en Beslagrecht - jaargang 2022
Abonnees € 277,00

Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen binnen het insolventie- en beslagrecht? Via het Tijdschrift Insolventie- en Beslagrecht.

Dit online platform en papieren tijdschrift bieden u kennis en inzichten rond deze boeiende en snel veranderende thematiek. Zo wenst TIBR de absolute referentie in België te zijn op het vlak van faillissements- en reorganisatierecht, de collectieve schuldenregeling, het beslag- en executierecht en het zekerheidsrecht.

De redactieraad, evenwichtig samengesteld uit academici van verschillende Vlaamse universiteiten en mensen uit het werkveld, informeert u kort op de bal en wetenschappelijk onderbouwd. Ze zorgen ervoor dat u als eerste op de hoogte bent bij wetswijzigingen en bij het verschijnen van belangrijke vonnissen en arresten.

De beslissing over de publicatie van een bijdrage in het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht wordt op collegiale wijze genomen door de redactie en steunt op de beoordeling van twee peer reviewers.

Hoe pakken zij dit aan?

Alerts

Verschijnt er nieuwe wetgeving, rechtspraak van het Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Hof van Justitie, … of zijn er andere belangrijke ontwikkelingen? Dan krijgt u daar onmiddellijk een melding van via mail. U kan rechtstreeks doorklikken naar de volledige gepubliceerde tekst. Registreer u hier gratis voor de alerts: tibralerts.diekeure.be.

Online artikels

De belangrijkste uitspraken worden zo snel mogelijk becommentarieerd. Van zodra deze gepubliceerd zijn op www.tibr.be of www.jurisquare.be, brengen wij u op de hoogte via e-mail.

We zorgen er ook voor dat u regelmatig diepgaande, gepeerreviewde artikels ontvangt rond belangrijke thema's. U ontvangt een email zodra de noot of het artikel is verschenen op het platform. U kan vervolgens rechtstreeks doorklikken naar de gepubliceerde tekst op  www.tibr.be of www.jurisquare.be.

Tweemaal per jaar in uw brievenbus

De artikels en commentaren die u kan lezen op www.tibr.be worden twee keer per jaar gebundeld in de papieren versie van TIBR. Zo kan u rustig de belangrijkste evoluties in uw vakgebied bestuderen.

Kortom, of u nu curator, schuldbemiddelaar, magistraat, advocaat, bedrijfsjurist, OCMW-medewerker, accountant, gerechtsdeurwaarder,… bent:  TIBR is de belangrijkste informatiebron voor iedereen die betrokken is bij het insolventie- en beslagrecht.

Diederik Bruloot is als voltijds docent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Voorheen was hij er werkzaam als assistent en later als doctor-assistent. Hij doceert de vakken Handels- en economisch recht, Insolventierecht, International Economic Law en Notarieel vennootschapsrecht. Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht. Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten met een proefschrift omtrent schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht. Diederik Bruloot is in de eerste plaats verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent), maar maakt verder ook deel uit van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute en van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Bertel De Groote is hoofddocent aan de UGent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde). Tevens is hij auteur van talrijke bijdragen in een brede waaier van juridische domeinen.

Roel Fransis is vennoot in de Banking and Finance Practice Group. Hij is gespecialiseerd in het bankrecht en het (internationaal) insolventierecht (faillissement, WCO, Europese Insolventieverordening, kredieten en zekerheidsrechten, beslag, aansprakelijkheid van bestuurders, met inbegrip van internationaal privaatrecht). Hij adviseert binnen- en buitenlandse cliënten en heeft uitgebreide ervaring met geschillenbehandeling in deze materies.

Roel Fransis is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 2005) en Doctor in de rechten (KU Leuven, 2013) op het proefschrift “Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht”.

Hij is als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven. 

Karen Broeckx is Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent en hoofddocent aan de UGent. Zij publiceert geregeld over procesrecht en beslagrecht.

Dominique De Marez is advocaat aan de balie te Kortrijk (Eubelius). Hij is tevens gastdocent aan de KU Leuven, campus Brussel. Dominique treedt vaak op als advocaat in procedures van gerechtelijke reorganisatie en geeft regelmatig seminaries over de WCO en andere thema’s in verband met ondernemingen in moeilijkheden.

Joris J. De Smet is advocaat aan de balies van Brussel, Oudenaarde en Kortrijk. Hij is eveneens plaatsvervangend raadsheer in het Hof van beroep te Gent. Hij studeerde eerst rechten en daarna fiscale wetenschappen. Hij is bijzonder vertrouwd met de problematiek van de ondernemingen in moeilijkheden en beschikt over een ruime ervaring in het faillissementsrecht, de gerechtelijke reorganisatie, de vereffening van vennootschappen en de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders. Als faillissementscurator heeft hij al ettelijke honderden faillissementen afgehandeld. Hij is de auteur van het handboek “Ondernemingen in moeilijkheden – Grondige analyse van de faillissementswet en de strafrechtelijke bepalingen”, verschenen bij Story Publishers. Hij is redactielid van het TIBR – het nieuwe Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht, uitgegeven door ‘die Keure’. Hij is eveneens lid van de redactie van het becommentarieerde wetboek ‘Ondernemingsrecht’ uitgegeven bij ‘die Keure’. Hij treedt zeer regelmatig op als spreker op seminaries over het insolventierecht en werkt momenteel aan een nieuwe publicatie over het insolventierecht.

Matthias Gesquière is actief in het vennootschapsrecht (fusies en overnames en conflicten binnen het vennootschapsleven) en het insolventierecht (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, beslagrecht, zekerheden). Hij wordt regelmatig aangesteld als curator van faillissementen en vereffenaar van vennootschappen. Matthias is op heden gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel. Matthias is partner bij Portelio en advocaat aan de Gentse Balie sinds 2004.

Rik Marynissen is diensthoofd juridische dienst OCMW Gent.

Michael Ophoff is is bedrijfsjurist bij een financiële instelling.

Ivan Reyns is active at the bar in Dendermonde since 1990. Since 2017 also active at the Antwerp bar.

Francis Snoeck is gerechtsdeurwaarder.

Jo Van Campenhout is advocaat.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief