Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Tijdschrift voor Sociaal Recht (TSR) jaargang 2022 / Revue de droit social (RDS) année 2022

Op voorraad
2022
Tijdschrift
Editor(s): Delange Mireille, Humblet Patrick, Janvier Ria
Auteur(s): Cuypers Daniël, Alexander De Becker, Filip Dorssemont, Daniel Dumont, Valerie Flohimont, Petra Foubert, Hendrickx Frank, Jorens Yves, Fabienne Kéfer, Auriane Lamine, Jean-François Neven, Johan Put, Wilfried Rauws, Yves Stevens, Van Limberghen G. V.U.B. Rechtsfaculteit ...

Het Tijdschrift voor Sociaal Recht is een interuniversitair en tweetalig tijdschrift. Het is gericht op de publicatie van diepgaande, originele en kritische rechtsleer, in alle domeinen van het sociaal recht in de brede betekenis. Dit tijdschrift is een forum voor discussie en juridische reflectie, getrokken door een redactieraad bestaande uit onderwijzend personeel, onderzoekers en praktizijns in het sociaal recht. Alle ingezonden bijdragen ondergaan een anonieme beoordeling door minstens twee peers.

Verschenen nummers deze jaargang:

Bestelcode 201225100
Tijdschrift voor Sociaal Recht (TSR) jaargang 2022 / Revue de droit social (RDS) année 2022
Abonnees € 229,00

Het Tijdschrift voor Sociaal Recht is een interuniversitair en tweetalig tijdschrift. Het is gericht op de publicatie van diepgaande, originele en kritische rechtsleer, in alle domeinen van het sociaal recht in de brede betekenis. Dit tijdschrift is een forum voor discussie en juridische reflectie, getrokken door een redactieraad bestaande uit onderwijzend personeel, onderzoekers en praktizijns in het sociaal recht. Alle ingezonden bijdragen ondergaan een anonieme beoordeling door minstens twee peers.

Verschenen nummers deze jaargang:

Alexander De Becker is hoofddocent arbeidsrecht bij Universiteit Gent.

Filip Dorssemont graduated in law (1993, University of Antwerp) and obtained a degree in philosophy (1994, KU Leuven). He is doctor in law (University of Antwerp) based on a thesis in comparative labour law on the legal status of the representative organizations of workers.

He was assistant (1993-2002) at the University of Antwerp and researcher and lecturer at the University of Utrecht (2002-2008). Currently, he is Professor in labour law at UCL.

He has been visiting professor at the University Robert Schumann of Strasbourg (2001); the University of Cassino (2002) and the Università statale di Milano (2008-2009-2010) to teach labour law.

Daniel Dumont is redacteur voor het Tijdschrift voor Sociaal Recht (TSR), uitgegeven bij die Keure.

Valerie Flohimont est docteur en droit de la KU Leuven (Instituut voor Sociaal Recht) et psychothérapeute spécialisée en thérapie brève stratégique. Elle enseigne notamment le droit social à l'UNamur ainsi qu'à l'Ecole royale militaire. Elle mène régulièrement des recherches interdisciplinaires dans divers domaines tels que le bien-être au travail, les risques psychosociaux, la prise en charge des patients, la responsabilité sociétale des entreprises ainsi qu'en matière de sécurité sociale (pensions légales, allocations familiales, soins de santé, incapacité et invalidité, etc.). Elle collabore également avec diverses institutions nationales et internationales dans ses domaines d'expertise.

Petra Foubert studeerde rechten aan de UFSIA (nu UAntwerpen) en de KU Leuven. Zij doctoreerde vervolgens aan de KU Leuven op een Engelstalig proefschrift in verband met de juridische bescherming van de zwangere werkneemster (2001). In 1999 behaalde zij ook een LL.M. aan de Harvard Law School (VS). Sinds 2009 is Petra verbonden aan de faculteit Rechten van de UHasselt. Zij doceert er o.m. ‘Beginselen van het recht’ en ‘Advanced employment law’. Haar onderzoek situeert zich in het domein van het (Europees) sociaal recht, met een bijzondere interesse voor non-discriminatie in de arbeidsrelatie.

Fabienne Kéfer est professeur de droit du travail et de droit pénal social. Elle s'intéresse aux questions juridiques qui surgissent dans le relations entre les travailleurs et les employeurs (licenciement, restructurations d'entreprises, discrimination, vie privée, liberté religieuse, etc) ainsi qu'aux infractions commises par les employeurs (travail au noir, fraude sociale, accidents du travail graves, etc.).

Auriane Lamine is a legal scholar who specializes in labour law (PhD Louvain 2016, LLM Harvard 2013) and a philosopher (MA Louvain 2014). She is currently an Associate Professor of law at the Université catholique de Louvain (Belgium) where she teaches International, European and Belgian labour law. She is a member of the CRIDES research center (Centre de recherches entreprise, droit et société, Uclouvain) and an associate fellow of the CERCRID (Université Jean Monnet, Saint-Etienne). Her recent work focuses on the comparative study of collective bargaining systems, the law of multinational firms and transnational company agreements. 

Jean-François Neven est actuellement chercheur et professeur à l'Université de Bruxelles (ULB) où il enseigne le droit du travail et le droit de la fonction publique. Il est également chargé de cours à l'Université de Louvain (UCL) où il enseigne le droit de la sécurité sociale. Il est titulaire d'un diplôme en droit (UCL), d'un diplôme en droit social (ULB) et d'un doctorat en droit (Université de Namur). 

Johan Put is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) en het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), waar hij samen met Stefaan Pleysier de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie en Jeugdrecht coördineert.

Hij is verantwoordelijk voor onderwijs in het jeugdrecht en het sociaal- en welzijnsrecht, promotor van tal van doctoraal en projectonderzoek in deze domeinen en betrokken in diverse interdisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksprojecten (waaronder het Jeugdonderzoeksplatform en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Hij is o.m. auteur van het Handboek Jeugdbeschermingsrecht, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, redactielid van Youth Justice en bestuurder van het Kenniscentrum Kinderrechten vzw.

Johan Put is sinds 2012 eveneens assessor bij de Afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Wilfried Rauws is als hoofddocent aan de Rechtsfaculteiten van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Maastricht verbonden waar hij belast is met onderwijs en onderzoek in het sociaal recht, met een klemtoon op het arbeidsrecht.

Hij is zestien jaar advocaat geweest aan de balie te Antwerpen en is plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Hij publiceerde over diverse sociaalrechtelijke onderwerpen, met inbegrip van de arbeidsverhoudingen in de onderwijssector.

Naast het lidmaatschap van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad” maakt Rauws deel uit van de redactie van het “Tijdschrift voor Sociaal Recht”, het “Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid”, en van “Tegenspraak”.

Yves Stevens is gespecialiseerd in het sociaal- en pensioenrecht. Als professor sociaal recht aan de KU Leuven verzorgt hij colleges die verband houden met het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht, de aanvullende sociale verzekeringen en de juridische aspecten van HRM. Vanuit sociaalrechtelijk oogpunt volgt hij de Belgische en internationale evoluties. Zo heeft hij wereldwijde onderzoekservaring met onderzoeksopdrachten in onder meer Australië, Japan, Verenigde Staten, Bulgarije, Griekenland, Italië, Spanje, Finland, Frankrijk en Nederland.

Binnen de KU Leuven is hij directeur post-academische vorming aan de faculteit rechtsgeleerdheid en is hij coördinator van de bijzondere leergang pensioenrecht

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief