Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (T.Vreemd.) jaargang 2022

Op voorraad
2022
Tijdschrift
Editor(s): Vanheule Dirk

Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (T.Vreemd.) is een juridisch-wetenschappelijk kwartaaltijdschrift met veel voeling voor wat leeft in de (rechts)-praktijk. Het tijdschrift bevat belangrijke en actuele evoluties in de rechtspraak en wetgeving en zorgt voor rechtsleerartikelen inzake vreemdelingenrecht. Kortom, een nuttige informatiebron voor iedereen die op professionele of vrijwillige basis werkt met of voor vreemdelingen. U ontvangt T.Vreemd. vier keer per jaar als gedrukt exemplaar in uw bus. Bovendien heeft u toegang tot het digitale tijdschriftarchief van Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht via www.tvreemd.be.

T.Vreemd. is een samenwerking tussen die Keure uitgeverij en het Agentschap Integratie en Inburgering.

Vraag een gratis proefnummer aan »

Praktische info:
 

  • U kan het abonnement indien gewenst naar een buitenlands adres laten opsturen.
  • Contacteer ons als u pas wenst te betalen na ontvangst van een factuur.
  • Indien u zich abonneert ontvangt u minstens één jaargang van het magazine.
  • U kan uw abonnement stopzetten na een schriftelijk bericht voor 1 december 2022.

Uw specifieke verzoeken hierover kunt u richten aan abonnementen@diekeure.be.

Bestelcode 201221400
Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (T.Vreemd.) jaargang 2022
Abonnees € 178,00

Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (T.Vreemd.) is een juridisch-wetenschappelijk kwartaaltijdschrift met veel voeling voor wat leeft in de (rechts)-praktijk. Het tijdschrift bevat belangrijke en actuele evoluties in de rechtspraak en wetgeving en zorgt voor rechtsleerartikelen inzake vreemdelingenrecht. Kortom, een nuttige informatiebron voor iedereen die op professionele of vrijwillige basis werkt met of voor vreemdelingen. U ontvangt T.Vreemd. vier keer per jaar als gedrukt exemplaar in uw bus. Bovendien heeft u toegang tot het digitale tijdschriftarchief van Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht via www.tvreemd.be.

T.Vreemd. is een samenwerking tussen die Keure uitgeverij en het Agentschap Integratie en Inburgering.

Vraag een gratis proefnummer aan »

Praktische info:
 

  • U kan het abonnement indien gewenst naar een buitenlands adres laten opsturen.
  • Contacteer ons als u pas wenst te betalen na ontvangst van een factuur.
  • Indien u zich abonneert ontvangt u minstens één jaargang van het magazine.
  • U kan uw abonnement stopzetten na een schriftelijk bericht voor 1 december 2022.

Uw specifieke verzoeken hierover kunt u richten aan abonnementen@diekeure.be.

Filipe Van Huylenbroeck is expert in vreemdelingenrecht en redactiesecretaris voor het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht.

Jinske Verhellen is hoofddocent aan de Universiteit Gent en leidt het Instituut voor Internationaal Privaatrecht. 

Ruben Wissing is a PhD researcher at the (start-up) Migration Law Research Group at Ghent University. The subject of his research is refugee protection in Morocco and Turkey and the impact of EU migration policy.  

Katrien Allyns is attaché Studiebureau bij het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Petra Baeyens is juriste en medewerker van het project ‘Refugee Support Line’. Ze heeft een passie voor mensenrechten en rechtvaardigheid.

Steven Bouckaert is rechter bij de arbeidsrechtbank te Gent en doceert vreemdelingenrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij is tevens auteur van diverse publicaties.

Bob Brijs is advocaat aan de balie van Brussel met meer dan 20 jaar ervaring. Hij is docent aan de Stageschool van de Nederlandse ORde van Advocaten en is specialist in het vak vreemdelingenrecht. Verder schreef hij verscheidene bijdragen voor het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht. Hij is ook lid van de Commissie Vreemdelingenrecht bij de Orde van Vlaamse Balies.

Marjan Claes is juriste gespecialiseerd in asielrecht.

Sanne Crombecq is attaché juridische geschillen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Sarah Den Haese behaalde in 2012 het diploma van Bachelor in het Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool te Gent. In 2016 voltooide ze de opleiding Rechten aan de Universiteit Gent met grote onderscheiding. In haar masterproef verdiepte ze zich in de rol en de positie van kinderen die het slachtoffer zijn van een ontvoering door één van hun ouders.

Sarah heeft een sterke interesse in het internationaal privaatrecht, (internationaal) familierecht, mensenrechten en vreemdelingenrecht. In augustus 2016 begon ze bij het Instituut voor Internationaal Privaatrecht aan de Universiteit Gent waar ze werkt aan een doctoraat getiteld: “Ik steek de grens over en neem mee… De grensoverschrijdende burgerlijke staat van personen: een vraagstuk van internationaal privaatrecht vanuit mensenrechtelijk perspectief”.

Luc Denys is een vooraanstaand specialist in het vreemdelingenrecht. Hij is sedert 1986 lesgever van dit vak aan de advocaten-stagiairs bij de Balie te Brussel.

Ellen Desmet is docent migratierecht aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent, waar ze de Onderzoeksgroep Migratierecht oprichtte. Na het behalen van haar doctoraat in de rechten (KU Leuven), was ze werkzaam bij het Kenniscentrum Kinderrechten, de Onderzoeksgroep Recht en Ontwikkeling (UAntwerpen) en het Human Rights Centre (UGent). Haar onderzoek focust vooral op de interactie tussen migratierecht en mensenrechten, vanuit juridisch en sociojuridisch perspectief. Ze is verbonden aan het Human Rights Centre en het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR).

Koen Dewulf is adjunct van de directeur bij Myria.

Benoit Dhondt werkt bij Antigone advocaten. Hij is ook verbonden als praktijkassistent aan het Human Rights Centre van de Universiteit Gent, meer bepaald de Human Rights and Migration Law Clinic.

Marie-Claire Foblets is a Belgian lawyer and anthropologist and professor at the Katholieke Universiteit Leuven (Leuven, Belgium). She is the director of the Max Planck Institute for Social Anthropology in Halle (Germany). Her research interests are interculturalism, migration and minorities.

Miep Grouwels is advocaat bij DGW law.

Vinciane Hoefnagels is attaché Studiebureau bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Meron Knikman is adjunct-directeur bij het Minderhedenforum.

Luc Leboeuf holds a PhD in Law from the Catholic University of Louvain since 2015. Before joining the Max Planck Institute for Social Anthropology in 2017 as a postdoctoral researcher, he practised migration law at a Belgian law firm, where he qualified as a lawyer (‘avocat’). He also taught migration law as a Guest Professor in the law faculty of the University of Antwerp (2017 and 2018) and of the University of Louvain (2015). He held visiting positions at the Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law (2019) and at the Refugee Studies Centre of the University of Oxford (2014). He is a member of the editorial boards of the Revue du droit des étrangers and the Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht.

Gunter Maes is hoofddocent UHasselt en docent onderwijsrecht KULeuven.

Mieke Van de Putte is projectleider Anders Werken bij de Universiteit van Gent.

Geert Debersaques is professor Vreemdelingenrecht aan de Vrije Universiteit Brussel.

Herwig Verschueren is hoogleraar Internationaal en Europees sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen en doceert Grensoverschrijdende tewerkstelling aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 1992 tot 2004 was hij ambtenaar bij de Europese Commissie onder meer op de afdeling “Vrij verkeer van werknemer en coördinatie van de socialezekerheidsstelsels”.

Zijn onderzoek spits zich vooral toe op het Europees sociaal recht en in het bijzonder op de sociale rechten van buitenlanders en van migrerende werknemers in het bijzonder. Hij is redacteur van het “Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht” en van het “Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid”. Hij adviseert geregeld Belgische en Europese overheden over rechtsvragen m.b.t. grensoverschrijdend arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij is de auteur van talrijke publicaties in binnen- en buitenland over het Europees sociaal recht en over de sociale rechten van vreemdelingen.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief