Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Strafrecht geannoteerd 2021

Op voorraad
2.130 p.
2021
Boek
Editor(s): Deruyck Filiep, Spriet Bart, Traest Philip, Verstraeten Raf
Auteur(s): Arnauts Inge, De Decker Stef, De Meester Tom, De Meulenaer Stijn, De Nil Nicholas, De Schepper Kristel, De Wit Sophie, Delbrouck Ivo, Delbrouck Luk , Deruyck Filiep, D'Hont Filip, Dierickx Ann, Goossens Franky, Gyselaers Lore, Helsen Pieter, Knops Maarten, Marlier Gaëlle, Meese Joachim, Mols Freddy, Royer Sofie, Spriet Bart, Sterkens Marc, Van Bavel Hans, Van Daele Dirk, Van de Moer Karolien, Van Den Berghe Yves, Van Dooren Eric, Van Droogbroeck Jan, Van Dyck Silvia, Vandebroek Eef, Vandromme Steven, Vanheule Jan, Verbruggen Frank, Verhesschen Katrien, Waeterinckx Patrick en Yperman Ward
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en enkele bijzondere wetten. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

Vanaf de editie 2020 verschijnt het geannoteerd wetboek Strafrecht omwille van een toenemend volume in twee delen, 'Algemeen strafrecht' en 'Bijzonder strafrecht', die weliswaar samen één geheel blijven vormen.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot 1 oktober 2021.

ISBN 9789048642663 - Bestelcode 202213101
Strafrecht geannoteerd 2021
€ 199,00
Abonnees € 149,25

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en enkele bijzondere wetten. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

Vanaf de editie 2020 verschijnt het geannoteerd wetboek Strafrecht omwille van een toenemend volume in twee delen, 'Algemeen strafrecht' en 'Bijzonder strafrecht', die weliswaar samen één geheel blijven vormen.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot 1 oktober 2021.


Inhoudstafel

Inhoudstafel Strafrecht geannoteerd deel I - Algemeen strafrecht
EVRM (uittreksel)
GRONDWET (uittreksel)
STRAFWETBOEK
WETBOEK VAN STRAFVORDERING

Download de volledige inhoudstafel van deel I hier.

Inhoudstafel Strafrecht geannoteerd deel II – Bijzonder strafrecht
Wet van 1 oktober 1833 uitleveringen
Wet van 4 oktober 1867 verzachtende omstandigheden
Wet van 15 maart 1874 uitlevering
Wet van 25 juli 1893 aantekening van hoger beroep van gedetineerde of geïnterneerde personen
Wet van 24 februari 1921 giftstoffen
Koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 rechterlijk verbod om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen
Koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari 1936 vereenvoudiging strafvordering gedetineerden
Koninklijk besluit nr. 260 van 24 maart 1936 teruggave in beslag genomen zaken
Wet van 5 maart 1952 opdecimes
Wet van 29 juni 1964 opschorting, uitstel en probatie
Wet van 7 juni 1969 huiszoeking
Wet van 1 augustus 1985 slachtofferhulp
Koninklijk besluit van 18 december 1986 slachtofferhulp
Wet van 20 juli 1990 voorlopige hechtenis
Koninklijk besluit van 9 augustus 1991 recht van derden op een verbeurdverklaarde zaak
Wet van 5 augustus 1992 politieambt
Koninklijk besluit van 24 oktober 1994 bemiddeling in strafzaken
Wet van 10 juli 1996 afschaffing doodstraf
Wet van 22 maart 1999 DNA-onderzoek
Wet van 19 december 2003 Europees aanhoudingsbevel
Wet van 9 december 2004 internationale politiële verstrekking van gegevens
Wet van 17 mei 2006 externe rechtspositie veroordeelden
Wet van 8 juni 2006 wapenwet
Wet van 5 augustus 2006 beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen
Koninklijk besluit van 17 juli 2013 DNA-onderzoek
Wet van 5 mei 2014 internering
Wet van 22 mei 2017 Europees onderzoeksbevel in strafzaken
Wet van 4 februari 2018 Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring
Wet van 15 oktober 2018 vrijwillige zwangerschapsafbreking
Verordening (EU) 2018/1805 van 14 november 2018 bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen
Wet van 23 maart 2019 gerechtskosten in strafzaken
Koninklijk besluit nr. 2 van 9 april 2020 verlenging van termijnen
Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 diverse bepalingen COVID-19
Wet van 20 mei 2020 diverse bepalingen COVID-19
Wet van 20 december 2020 diverse bepalingen COVID-19

TREFWOORDENREGISTER
CHRONOLOGISCH REGISTER

Download de volledige inhoudstafel van deel II hier.

Geannoteerde wetboeken

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief