Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Juridische Vaardigheden

Op voorraad
253 p.
2021
Boek
Auteur(s): Joke Baeck

Dit boek wil eerstejaarsstudenten rechten vertrouwd maken met de basisvaardigheden waarover een jurist moet beschikken, namelijk het opzoeken van juridische bronnen, het analyseren van wetgeving en rechtspraak en het oplossen van juridische casussen. Aanvullend op dit boek zijn online oefeningen beschikbaar op de ALICE-oefenomgeving van de Universiteit Gent.

ISBN 9789048642328 - Bestelcode 202219003
Juridische Vaardigheden
€ 45,00
Studenten € 19,00

Dit boek wil eerstejaarsstudenten rechten vertrouwd maken met de basisvaardigheden waarover een jurist moet beschikken, namelijk het opzoeken van juridische bronnen, het analyseren van wetgeving en rechtspraak en het oplossen van juridische casussen. Aanvullend op dit boek zijn online oefeningen beschikbaar op de ALICE-oefenomgeving van de Universiteit Gent.


Inhoudstafel

Inleiding
DEEL 1. VERRICHTEN VAN JURIDISCHE OPZOEKINGEN
INLEIDING
§ 1. WETGEVING
I. Wet als bron van recht
II. Opzoeken van wetgeving
III. Analyseren van wetgeving
IV. Voorbereidende werkzaamheden

§ 2. RECHTSPRAAK
I. Rechtspraak feitenrechters
II. Rechtspraak van het Hof van Cassatie
III. Rechtspraak Grondwettelijk Hof
IV. Rechtspraak Raad van State
V. Rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU
VI. Rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

§ 3. RECHTSLEER
I. Vindplaatsen
II. Opzoeken van rechtsleer

DEEL 2. TOEPASSEN VAN HET RECHT OP FEITEN
INLEIDING
I. Vaststellen en kwalificeren van feiten
II. Zoeken van toepasselijke rechtsregels
III. Toepassen van rechtsregels op feiten

Joke Baeck is hoofddocent privaatrecht aan de Universiteit Gent. Ze promoveerde in 2011 tot doctor in de rechten op een proefschrift over “Restitutie na vernietiging en ontbinding van overeenkomsten”. Momenteel is zij vooral actief in het goederen- en zekerheidsrecht, nadat eerder het verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht haar onderzoeksterrein was. 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief