Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Bamacodex 4 delen - 2021-2022

Op voorraad
2021
Boek

Deze BAMACODEX, ontstaan via interuniversitaire samenwerking, is bestemd voor studenten tijdens hun opleiding. In de loop van de bachelorjaren worden de belangrijkste takken van het recht op een inleidende wijze behandeld. Om in deze rechtstakken een goed inzicht te kunnen verwerven, moet de bachelorstudent kunnen werken met de belangrijkste wetteksten. Bij de selectie van deze wetboeken werd daarom rekening gehouden met de in de bachelorjaren gedoceerde rechtsvakken.

Dit pakket bestaat uit 4 delen:

  • BAMACODEX 1 - Staats- en bestuursrecht
  • BAMACODEX 2 - Privaatrecht (2A Burgerlijk recht, Gerechtelijk recht en IPR + 2B Ondernemings- en Economisch recht)
  • BAMACODEX 3 - Strafrecht
  • BAMACODEX 4 - Sociaal recht
Bestelcode 202211110
Bamacodex 4 delen - 2021-2022
€ 190,00
Abonnees € 152,00
Studenten € 72,00

Deze BAMACODEX, ontstaan via interuniversitaire samenwerking, is bestemd voor studenten tijdens hun opleiding. In de loop van de bachelorjaren worden de belangrijkste takken van het recht op een inleidende wijze behandeld. Om in deze rechtstakken een goed inzicht te kunnen verwerven, moet de bachelorstudent kunnen werken met de belangrijkste wetteksten. Bij de selectie van deze wetboeken werd daarom rekening gehouden met de in de bachelorjaren gedoceerde rechtsvakken.

Dit pakket bestaat uit 4 delen:

  • BAMACODEX 1 - Staats- en bestuursrecht
  • BAMACODEX 2 - Privaatrecht (2A Burgerlijk recht, Gerechtelijk recht en IPR + 2B Ondernemings- en Economisch recht)
  • BAMACODEX 3 - Strafrecht
  • BAMACODEX 4 - Sociaal recht


Inhoudstafel

BAMACODEX 1 

I. Staatsrecht

1. Grondwet
2. Staatshervorming
3. Rechten van de mens
4. Europees recht
5. Verdragenrecht

II. Bestuursrecht

II.1. Algemeen bestuursrecht

1. Algemeen
2. Bestuurlijke organisatie (decentralisatie - verzelfstandiging)
3. Taalwetgeving
4. Formele motivering bestuurshandelingen
5. Openbaarheid van bestuur
6. Ombudslieden
7. Bescherming van persoonsgegevens
8. Ambtenarenrecht
9. Bestuurlijk goederenrecht/publiek-privaat domein
10. Contracten met de overheid
11. Bestuurlijke handhaving

II.2. Rechtsbescherming

1. Grondwettelijk Hof
2. Raad van State
3. Vlaamse bestuursrechtscolleges
4. Burgerlijke rechter
5. Rekenhof
6. Verjaring van schuldvorderingen tegen de staat

II.3. Bijzonder bestuursrecht

1. Omgevingsrecht
2. Migratierecht

III. Registers

Alfabetisch register
Chronologisch register

BAMACODEX 2

DEEL 2A - BURGERLIJK RECHT, GERECHTELIJK RECHT EN IPR

I. BURGERLIJK RECHT

II. GERECHTELIJK RECHT

III. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

DEEL 2B - ONDERNEMINGS - EN ECONOMISCH RECHT

IV. ONDERNEMINGS- EN ECONOMISCH RECHT

REGISTERS

BAMACODEX 3

STRAFWETBOEK
WETBOEK VAN STRAFVORDERING
BIJZONDERE WETTEN

REGISTERS
Chronologisch register
Trefwoordenregister

BAMACODEX 4

I. ARBEIDSRECHT
II. SOCIALE ZEKERHEID
III. SOCIAAL STRAFRECHT
IV. REGISTERS

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief