Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

BAMACODEX 1 - Staats- en bestuursrecht 2021-2022

Op voorraad
1.712 p.
2021
Boek
Editor(s): Alen André, Dujardin Jean, Opdebeek Ingrid, Vande Lanotte Johan

Deze interuniversitaire BAMACODEX, in de eerste plaats bedoeld voor studenten, geeft u een volledig overzicht van de basiswetgeving, nodig voor de studie van opleidingsonderdelen zoals:

 • publiekrecht
 • staatsrecht
 • publiekrechtelijke instellingen
 • bestuursrecht
 • administratief recht
 • geschillen van bestuur
 • rechtsbescherming tegen de overheid
 • juridisch instrumentarium van de overheid
 • ...

Dit doen we volgens een thematische structuur. Wat de geregionaliseerde materies betreft, bevat deze codex slechts de teksten zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest.

De teksten werden bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2021.

ISBN 9789048642335 - Bestelcode 202211103
BAMACODEX 1 - Staats- en bestuursrecht 2021-2022
€ 65,00
Abonnees € 52,00
Studenten € 34,00

Deze interuniversitaire BAMACODEX, in de eerste plaats bedoeld voor studenten, geeft u een volledig overzicht van de basiswetgeving, nodig voor de studie van opleidingsonderdelen zoals:

 • publiekrecht
 • staatsrecht
 • publiekrechtelijke instellingen
 • bestuursrecht
 • administratief recht
 • geschillen van bestuur
 • rechtsbescherming tegen de overheid
 • juridisch instrumentarium van de overheid
 • ...

Dit doen we volgens een thematische structuur. Wat de geregionaliseerde materies betreft, bevat deze codex slechts de teksten zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest.

De teksten werden bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2021.


Inhoudstafel

I. Staatsrecht

1. Grondwet
2. Staatshervorming
3. Rechten van de mens
4. Europees recht
5. Verdragenrecht

II. Bestuursrecht

II.1. Algemeen bestuursrecht

1. Algemeen
2. Bestuurlijke organisatie (decentralisatie - verzelfstandiging)
3. Taalwetgeving
4. Formele motivering bestuurshandelingen
5. Openbaarheid van bestuur
6. Ombudslieden
7. Bescherming van persoonsgegevens
8. Ambtenarenrecht
9. Bestuurlijk goederenrecht/publiek-privaat domein
10. Contracten met de overheid
11. Bestuurlijke handhaving

II.2. Rechtsbescherming

1. Grondwettelijk Hof
2. Raad van State
3. Vlaamse bestuursrechtscolleges
4. Burgerlijke rechter
5. Rekenhof
6. Verjaring van schuldvorderingen tegen de staat

II.3. Bijzonder bestuursrecht

1. Omgevingsrecht
2. Migratierecht

III. Registers

Alfabetisch register
Chronologisch register

Stéphanie De Somer is docent aan de Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Publiekrecht, deeltijds docent aan Universiteit Antwerpen en advocaat bij Van Olmen & Wynant.

Jurgen Neuts studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen. Hij behaalde in juli 2001 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten. Op 31 oktober 2007 legde hij de eed af als adjunct-auditeur in de Raad van State. Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2009 is hij, met ingang van 31 oktober 2009, benoemd tot auditeur in de Raad van State.

Sinds 1 juli 2009 is Jurgen Neuts als deeltijds praktijkassistent verbonden aan de vakgroep Publiekrecht. Zijn interesses gaan uit naar het bestuursrecht in het algemeen en onderwijsrecht in het bijzonder. Wat dat laatste vakgebied aangaat, publiceert hij voornamelijk over examenbetwistingen. Jurgen Neuts is tevens vrijwillig medewerker van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) en verzorgt, samen met een collega, de rechtspraakrubriek Raad van State voor het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht (T.B.P.).

David D'Hooghe is gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief recht, in het bijzonder op het gebied van overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking (PPS), overheidsgoederen, energie, vervoer, gezondheid, openbaar ambt, onderwijs, gemengde en openbare ondernemingen en privatisering. Hij trad reeds meermaals op als juridisch adviseur van de Vlaamse en federale overheid en van diverse openbare instellingen. David D'Hooghe heeft een uitgebreide ervaring in het opstellen van wetten en besluiten. 

D'Hooghe is de auteur van talrijke artikels met betrekking tot bovenvermelde gebieden, in het bijzonder over overheidsopdrachten en PPS.

Yves Haeck, PhD (Universiteit Gent) en Licentiaat Rechten (Universiteit Gent) is Professor bij het Human Rights Centre en de Vakgroep Europees, Publiek en Internationaal Recht van de Universiteit Gent, waar hij de vakken ‘Internationale Mensenrechten’, ‘Human Rights in Developing Countries’, ‘International Moot Court Human Rights’ en ‘Migratierecht’ doceert.

Voorheen was hij docent bij het Netherlands Institute of Human Rights (SIM) van de Universiteit Utrecht en gastprofessor aan de University of Malta. Hij is hoofdredacteur van het Inter-American & European Human Rights Journal en co-host de ‘Blog on Top International Human Rights Courses, Traineeships & Jobs in Europe’. Zijn onderzoek richt zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, met een rechtsvergelijkende focus op het Inter-Amerikaans Systeem, topics waarover hij regelmatig publiceert en doceert.

Kaat Leus is gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht, publiekrecht en administratief recht. Ze is hoofddocent aan de Vrije Universiteit Brussel 

Steven Lierman is sinds 2012 hoofddocent administratief recht aan de KU Leuven. Hij is eveneens docent en professor International and European Health Law aan de UAntwerpen sinds 2008.

Sabien Lust deed haar rechtenstudies aan de KU Leuven en behaalde het diploma van licentiaat in de rechten in 1993. Ze promoveerde in 2000 tot doctor in de rechten aan diezelfde universiteit met het proefschrift met als titel “Rechtsherstel door de Raad van State”. Sinds 2000 is ze verbonden aan de Rechtsfaculteit van de UGent, eerst als deeltijds docent, ondertussen als voltijds hoofddocent. Ze maakt deel uit van het Instituut voor Procesrecht, en is juridisch adviseur bij de Directie Onderwijsaangelegenheden.

Daarnaast is ze sinds 1993 advocaat bij de balie van Brugge, gespecialiseerd in bestuur (vnl. onderwijs, ruimtelijke ordening en ambtenarenrecht). Tenslotte is ze ook lid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.

Eddy Storms is eerste Voorzitter van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC).

Marnix Van Damme is kamervoorzitter in de Raad van State en buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel.

Dirk Vanheule is full professor of constitutional and administrative law at the Faculty of Law  at the University of Antwerp. He is member of the Research Group Government & Law and chairperson of the Centre for Migration and Intercultural Studies (CeMIS) at the University of Antwerp. From 2012 to 2018 he served as dean of the Faculty of Law. 

His teaching and research interests include constitutional law, public procedural law and migration and asylum law. He is also member of the Ghent Bar.

Frederic Eggermont behaalde in 2003 aan de VUB zijn licentie in de rechten met grote onderscheiding. Het jaar daarop behaalde hij met een Fulbright-beurs een Honorary LL.M. aan het Dean Rusk Center for International Law and Policy van de University of Georgia School of Law. Na zijn studies legde hij zich als mandaatassistent aan de VUB toe op het schrijven van een doctoraat in het Europees recht, dat hij heeft verdedigd in 2011.

Op dit ogenblik is Frederic Eggermont docent aan de VUB , alsook auditeur in de Raad van State. 

Geert Van Hoorick is licentiaat in de rechten en licentiaat in de stedenbouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling. Hij behaalde in 1999 met de grootste onderscheiding het doctoraat in de rechten aan de Universiteit Gent met een proefschrift over “Juridische instrumenten voor het beleid inzake natuurbehoud en landschapszorg”. Zijn doctoraatsproefschrift werd in 2001 bekroond met de VDK-prijs voor duurzame ontwikkeling.

Hij is als hoogleraar in de vakgebieden bestuursrecht en milieurecht verbonden aan de Universiteit Gent, Centrum voor Milieu- en Energierecht. Hij is er belast met vakken in de sfeer van het omgevingsrecht (m.i.v. natuurbeschermingsrecht), notarieel bestuursrecht, agrarisch recht, en dierenwelzijnsrecht. Hij publiceerde onder meer boeken over het internationaal en Europees natuurbeschermingsrecht (Intersentia, 1997), over juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg (een bewerking van zijn doctoraatsproefschrift) (Intersentia, 2000), ruimtelijk bestuursrecht (Intersentia, 2006 en 2011), omgevingsrecht (Intersentia, 2016 en 2019), en notarieel bestuursrecht (Intersentia, 2006). Ook treedt hij op als promotor van onderzoeksprojecten in deze sfeer. Eén daarvan in opdracht van het Vlaamse Gewest, leidde tot het Voorontwerp van Vlaams Natuurwetboek (Intersentia, 2005), een proefdruk van een integrale “model” wetgeving m.b.t. natuurbehoud, landschapszorg, soortenbescherming en jacht, dat tevens in het Engels werd vertaald (Intersentia, 2008).

Tevens was hij in de periode 1992-2019 advocaat aan de balie van Gent, en ook in die hoedanigheid was hij dikwijls betrokken in onderzoeksprojecten en advisering in de vernoemde vakgebieden. Hij is lid van de Environmental Law Commission van de IUCN en van het European Environmental Law Forum (EELF). In de periode 2012-2018 was hij voorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen vzw.

 

Aube Wirtgen is hoofddocent aan de VUB en advocaat aan balie Brussel.

Geert Debersaques is professor Vreemdelingenrecht aan de Vrije Universiteit Brussel.

Bertel De Groote is hoofddocent aan de UGent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde). Tevens is hij auteur van talrijke bijdragen in een brede waaier van juridische domeinen.

Toon Moonen is docent aan de Universiteit Gent en advocaat aan de balie van Brussel. Hij is er oprichter van ConstitUGent, het centrum voor onderzoek en onderwijs over grondwettelijk recht. Voordien was hij gastdocent aan de Universiteit Hasselt en law clerk in het Grondwettelijk Hof van Zuid-Afrika. Hij studeerde rechten in Gent, Brussel en Harvard en behaalde zijn doctoraat als aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO).

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief