Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De effectiviteit van het sociaal recht / L’effectivité du droit social

Op voorraad
450 p.
2021
Boek
Editor(s): Foubert Petra, Kéfer Fabienne
Auteur(s): Alexander De Becker, Inger De Wilde, Dermine Elise, Detienne Quentin, Filip Dorssemont, Daniel Dumont, Petra Foubert, Patrick Humblet, Ria Janvier, Fabienne Kéfer, Freek Louckx, Pieter Pecinovsky, Johan Peeters, Evelien Timbermont, van Aggelen Emma Suzanne, Van Limberghen G. V.U.B. Rechtsfaculteit ..., Ilse Van Puyvelde, Sara Vancleef
Is onderdeel van de reeks Begasoz / Abetrass

Dit boek bevat de bijdragen voor de Biënnale 2020 van het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht (afgekort als Begasoz). Begasoz is een vereniging van professoren sociaal recht van alle Belgische universiteiten, die de wetenschappelijke uitwisseling onder haar leden beoogt te bevorderen, met het oog op het stimuleren van onderzoek en het verspreiden van kennis. Na de passende arbeid en het behoorlijk ontslag (2005) (1), het bewijs (2012) (2), de rechtspositie van het personeel in overheidsdienst (2014) (3), de bronnen van het sociaal recht (2016) (4) en de vierde industriële revolutie (2018) (5), ging de aandacht in 2020 naar de effectiviteit van het sociaal recht.

ISBN 9789048641628 - Bestelcode 202215101
De effectiviteit van het sociaal recht / L’effectivité du droit social
€ 105,00

Dit boek bevat de bijdragen voor de Biënnale 2020 van het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht (afgekort als Begasoz). Begasoz is een vereniging van professoren sociaal recht van alle Belgische universiteiten, die de wetenschappelijke uitwisseling onder haar leden beoogt te bevorderen, met het oog op het stimuleren van onderzoek en het verspreiden van kennis. Na de passende arbeid en het behoorlijk ontslag (2005) (1), het bewijs (2012) (2), de rechtspositie van het personeel in overheidsdienst (2014) (3), de bronnen van het sociaal recht (2016) (4) en de vierde industriële revolutie (2018) (5), ging de aandacht in 2020 naar de effectiviteit van het sociaal recht.


Inhoudstafel

Bijdrage 1. De rol van het EU-recht in de publieke sector: een moeilijke tweestrijd tussen bestuursrecht en arbeidsrecht door Alexander De Becker
Contribution 2. Tendre vers une égalité effective entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Arguments juridiques en faveur de l’allongement du congé de naissance par Elise Dermine
Bijdrage 3. De onvolmaakte doorwerking van het arbeidsrecht in de publieke sector. Een confrontatie tussen collectieve arbeidsovereenkomsten van de Nationale Arbeidsraad en analoge regelingen in de publieke sector door Inger De Wilde & Ria Janvier
Bijdrage 4. Handhaving van en door het collectief arbeidsrecht door Filip Dorssemont
Bijdrage 5. De effectiviteit van het recht op gelijk loon voor gelijk(waardig) werk voor vrouwen en mannen. Het potentieel van meer loontransparantie in de strijd tegen de loonkloof door Petra Foubert & Sara Vancleef
Bijdrage 6. Pitch voor een artikel over de beschermende werking van het arbeidsrecht door Patrick Humblet
Contribution 7. Le temps de travail : ineffectivité du droit ou crise d’un instrument de mesure ? par Fabienne Kéfer
Bijdrage 8. Kennis is macht. Enkele bedenkingen bij de effectiviteit van het recht van werknemers op bedrijfsinformatie in ondernemingen zonder overlegorganen door Johan Peeters
Bijdrage 9. Hoe doelmatig of ondoelmatig is het arbeidsovereenkomstenrecht? door Ilse Van Puyvelde
Contribution 10. Zone euro, assurance chômage européenne et instrument SURE. L’effectivité du droit de la sécurité sociale est aussi une question économique par Quentin Detienne
Contribution 11. Le phénomène du non-recours aux prestations, un défi pour l’effectivité (et la légitimité) du droit de la sécurité sociale. Un état de l’art et un agenda pour la recherche juridique par Daniel Dumont
Bijdrage 12. De verdragsrechtelijke en grondwettelijke grondslagen van de Belgische sociale zekerheid en hun relevantie voor de rechtspraktijk door Freek Louckx
Bijdrage 13. Effectiviteit van het sociaal recht in de vrijwaring van opgebouwde sociale rechten bij insolventie van de werkgever. Het werknemerspensioen in de kijker door Emma Suzanne van Aggelen
Bijdrage 14. Bijdragevrijstelling voor zelfstandigen: een gunst of een recht? Should that still be the question? door Evelien Timbermont & Guido Van Limberghen
Bijdrage 15. De effectiviteit van het Sociaal Strafwetboek: een wetsevaluatie door de Adviesraad van het Sociaal Strafrecht door Pieter Pecinovsky

Download de volledige inhoudstafel hier.

Reeks Begasoz-Abetrass

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Stuur een mail naar abonnementen@diekeure.be.


Sara Vancleef (°1996) studeerde rechten aan de UHasselt (master in de rechten, 2019). Zij is als doctoraatsbursaal verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht van de UHasselt, waar ze een doctoraat voorbereidt over juridische regels die kunnen bijdragen aan de arbeidsmarktpositie van personen met een migratieachtergrond in België.

Evelien Timbermont is advocaat.

Ilse Van Puyvelde is licentiaat in de Rechten (UIA, 1993) en bijzonder licentiaat in het sociaal recht (VUB, 1994).  Ze behaalde in maart 2015 de graad van doctor in de rechten (UA).  Ze trad in 1994 toe tot de Balie van Antwerpen. Van 2003 tot medio 2009 werkte zij fulltime als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep sociale concurrentie en recht). Sinds oktober 2009 combineert zij de beide activiteiten.

Een bijzondere belangstelling gaat uit naar de problematiek van de (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst (het onderwerp van haar doctoraal proefschrift), de intellectuele rechten van werknemers en het welzijn op het werk.

Ilse doceert aan de Universiteit Antwerpen en aan de HUB. Zij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht, van de Adviesraad voor de Postacademische Vorming Sociaal Recht (PAVO, Universiteit Antwerpen) en van de werkgroep ‘Sociale Wetgeving hoger onderwijs Antwerpen’. Ze is lid van Begasoz vzw.  De vereniging heeft als doel de academische contacten te bevorderen tussen de professoren sociaal recht.  Begasoz vormt een forum voor professoren sociaal recht, draagt bij tot publicaties, bevordert gemeenschappelijk opgezet wetenschappelijk onderzoek, organiseert gemeenschappelijke studiedagen en is een emanatie van de Belgische academische sociaalrechtelijke gemeenschap op internationaal vlak. Zij is deeleditor van de uitgave Overzicht van Rechtspraak en Rechtsleer Sociale Zekerheid (deel II : Uitkeringssectoren sociale zekerheid werknemers, uitgave die Keure) en van de uitgave Wet en Duiding. Welzijn op het werk: Publieke en private sector (uitgave Larcier). 

Mr. Van Puyvelde is plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen.

Freek Louckx is Referendaris aan het Hof van Cassatie en professor aan de Vrije Universiteit Brussel.

Johan Peeters studeerde Rechten aan de UAntwerpen en volgde de bijzondere licentie Sociaal Recht aan de VUB. Hij doctoreerde in 2008 over het recht op informatie en raadpleging van werknemers bij herstructurering. Hij doceert momenteel arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht aan de Universiteit Hasselt en de UAntwerpen. Als advocaat is hij verbonden aan de balie te Antwerpen en aan CMS DeBacker.

Pieter Pecinovsky is of counsel at Van Olmen & Wynant, specialised in employment law.

Pieter is fluent in Dutch, French and English. Pieter graduated from the University of Leuven (KU Leuven) as a Master of Laws in 2013. Additionally, he obtained the degree of Doctor of Laws at the University of Leuven (KU Leuven) in 2018. His PhD on EU economic governance and the right to collective bargaining was awarded the ETUC Brian Bercusson Award on European Labour Law 2019. 

Currently, Pieter works as a legal advisor (Of Counsel) and knowledge manager at Van Olmen & Wynant. In addition, he is lecturer in social law of the University of Leuven (KU Leuven) and a voluntary assistant at the Institute for Labour Law of the same university. Last year he was invited professor at the Université Catholique de Louvain (UCL).

Pieter Pecinovsky functions as expert in the Advisory Council of Social Criminal Law and is a member of BEGASOZ/ABETRASS (Association of Belgian Professors of Social Law), the Belgian Association of Industrial Relations (BVVA) and the Academic Network on the European Social Charter and Social Rights.

Patrick Humblet is emeritus gewoon hoogleraar van de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. Hij heeft ook gedoceerd aan de Universiteit Antwerpen, het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, de Koninklijke Militaire School en de Antwerp Management School. Hij is gespecialiseerd in collectieve arbeidsverhoudingen. Hierover schrijft hij niet alleen wetenschappelijke publicaties, maar ook opiniestukken in diverse kranten en tijdschriften.

Alexander De Becker is hoofddocent arbeidsrecht bij Universiteit Gent.

Filip Dorssemont graduated in law (1993, University of Antwerp) and obtained a degree in philosophy (1994, KU Leuven). He is doctor in law (University of Antwerp) based on a thesis in comparative labour law on the legal status of the representative organizations of workers.

He was assistant (1993-2002) at the University of Antwerp and researcher and lecturer at the University of Utrecht (2002-2008). Currently, he is Professor in labour law at UCL.

He has been visiting professor at the University Robert Schumann of Strasbourg (2001); the University of Cassino (2002) and the Università statale di Milano (2008-2009-2010) to teach labour law.

Daniel Dumont is redacteur voor het Tijdschrift voor Sociaal Recht (TSR), uitgegeven bij die Keure.

Petra Foubert studeerde rechten aan de UFSIA (nu UAntwerpen) en de KU Leuven. Zij doctoreerde vervolgens aan de KU Leuven op een Engelstalig proefschrift in verband met de juridische bescherming van de zwangere werkneemster (2001). In 1999 behaalde zij ook een LL.M. aan de Harvard Law School (VS). Sinds 2009 is Petra verbonden aan de faculteit Rechten van de UHasselt. Zij doceert er o.m. ‘Beginselen van het recht’ en ‘Advanced employment law’. Haar onderzoek situeert zich in het domein van het (Europees) sociaal recht, met een bijzondere interesse voor non-discriminatie in de arbeidsrelatie.

Fabienne Kéfer est professeur de droit du travail et de droit pénal social. Elle s'intéresse aux questions juridiques qui surgissent dans le relations entre les travailleurs et les employeurs (licenciement, restructurations d'entreprises, discrimination, vie privée, liberté religieuse, etc) ainsi qu'aux infractions commises par les employeurs (travail au noir, fraude sociale, accidents du travail graves, etc.).

Inger De Wilde is postdoctoraal onderzoekster aan de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de Universiteit Gent. Zij maakte een doctoraat over de wijzigbaarheid van de individueel en collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van overheidscontractanten. Binnen de Universiteit Antwerpen verricht zij onderzoek naar de meest uiteenlopende vraagstukken die verband houden met de (eenvormige) rechtspositie van het statutaire en het contractuele overheidspersoneel, inclusief hun sociale bescherming. Aan de Universiteit Gent neemt Inger De Wilde diverse onderwijsopdrachten voor haar rekening in de bachelor en de master rechten en de master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid.

Ria Janvier is als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoekspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociaal Recht en lid van onder andere de Academische Raad (voor pensioenen).

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief