Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Dossier 33 - Indicatieve Tabel 2020 / Tableau Indicatif 2020

Op voorraad
50 p.
2021
Boek
Auteur(s): Frédéric Carpentier, Fagnart Jean-Luc, Jocqué Geert, Chris Persyn, Simar N

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters.

Opnieuw heeft een groep van gespecialiseerde magistraten zich gebogen over de voorgaande editie van de Indicatieve Tabel, met het oog op actualisering, rekening houdend met de rechtspraak en rechtsleer en de socio-economische evoluties. De Indicatieve Tabel beoogt de harmonisering van de schadevergoeding,  evenals deze efficiënter en sneller te laten verlopen. Het blijft noodzakelijk het indicatief karakter ervan te benadrukken.

De Tabel doet geen afbreuk aan de geldende rechtsregels inzake schade en schadevergoeding. M.b.t. de bewijslast, stellen de artikelen 870 Gerechtelijk Wetboek en artikel 8.4 Nieuw Burgerlijk Wetboek, dat het de eisende partij behoort het bewijs te brengen van het bestaan en de omvang van een schade in oorzakelijk verband met de onrechtmatige daad. Omwille van het algemeen karakter van de wettelijke bepalingen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, is het noodzakelijk een beroep te doen op andere rechtsbronnen. Of het nu de maatschappij, de wetenschap of de technologie betreft: alles is voortdurend in beweging. Ook de rechtsleer en rechtspraak over de evaluatie van menselijke schade blijven nooit stilstaan.

Door de Indicatieve Tabel om de 4 jaar opnieuw te evalueren en, waar nodig, aan te passen, geven de betrokken magistratenorganisaties uiting aan hun wens om deze evoluties op te volgen. De Indicatieve Tabel blijft een nuttig instrument voor de begroting van schade bij equivalent, te weten de compensatie van een schade waarvan de begroting in natura onmogelijk blijkt. Voor mensen die beroepsmatig met schade en schadevergoeding geconfronteerd worden, is de Indicatieve Tabel een aansporing om zich verder te verdiepen in alle facetten van de schadeleer.
 

ISBN 9789048642168 - Bestelcode 202212102
Dossier 33 - Indicatieve Tabel 2020 / Tableau Indicatif 2020
€ 65,00
Abonnees € 52,00

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters.

Opnieuw heeft een groep van gespecialiseerde magistraten zich gebogen over de voorgaande editie van de Indicatieve Tabel, met het oog op actualisering, rekening houdend met de rechtspraak en rechtsleer en de socio-economische evoluties. De Indicatieve Tabel beoogt de harmonisering van de schadevergoeding,  evenals deze efficiënter en sneller te laten verlopen. Het blijft noodzakelijk het indicatief karakter ervan te benadrukken.

De Tabel doet geen afbreuk aan de geldende rechtsregels inzake schade en schadevergoeding. M.b.t. de bewijslast, stellen de artikelen 870 Gerechtelijk Wetboek en artikel 8.4 Nieuw Burgerlijk Wetboek, dat het de eisende partij behoort het bewijs te brengen van het bestaan en de omvang van een schade in oorzakelijk verband met de onrechtmatige daad. Omwille van het algemeen karakter van de wettelijke bepalingen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, is het noodzakelijk een beroep te doen op andere rechtsbronnen. Of het nu de maatschappij, de wetenschap of de technologie betreft: alles is voortdurend in beweging. Ook de rechtsleer en rechtspraak over de evaluatie van menselijke schade blijven nooit stilstaan.

Door de Indicatieve Tabel om de 4 jaar opnieuw te evalueren en, waar nodig, aan te passen, geven de betrokken magistratenorganisaties uiting aan hun wens om deze evoluties op te volgen. De Indicatieve Tabel blijft een nuttig instrument voor de begroting van schade bij equivalent, te weten de compensatie van een schade waarvan de begroting in natura onmogelijk blijkt. Voor mensen die beroepsmatig met schade en schadevergoeding geconfronteerd worden, is de Indicatieve Tabel een aansporing om zich verder te verdiepen in alle facetten van de schadeleer.
 


Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL

Hoofdstuk I. Schade aan personen
1. Principes
2. De tijdelijke schade
3. De blijvende schade
4. Het overlijden

Hoofdstuk II. Schade aan voorwerpen en kosten
1. Voertuigschade
2. Verplaatsingskosten
3. Administratiekosten
4. Kledijschade

Hoofdstuk III. Interest en provisie
1. De vergoedende interest
2. Moratoire interest
3. Provisie

Download de volledige inhoudstafel hier.

Dossiers Tijdschrift vrede- en politierechters

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Frédéric Carpentier (politierechter Brussel Fr.).

Chris Persyn is sinds 1982 advocaat te Brugge, gespecialiseerd in het sociaal recht. Met Cautius legt hij zich toe op de juridische aspecten van welzijn op het werk. Hij is gastprofessor in de manama Sociaal recht aan de VUB, gastdocent in de opleiding preventieadviseur niveau I aan de UA, hogeschool Odissee en hogeschool UCLL alsook gastdocent in SBM. Hij is tevens plaatsvervangend rechter bij de arbeidsrechtbank te Gent en publiceert geregeld over het welzijnsrecht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief