Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Commerciële exploitatie van de menselijke afbeelding, naam en stem - R&O nr. 54

Op voorraad
640 p.
2021
Boek
Auteur(s): Debruyne Nicolas
Is onderdeel van de reeks Recht en onderneming

MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID HEEFT COMMERCIËLE WAARDE

Iedere persoon is uniek. De individualiteit en identiteit van de persoon komt tot uiting via zijn fysieke of morele eigenschappen, karaktertrekken en bijzonderheden die samen zijn persoonlijkheid uitmaken. In het kielzog van de technologische ontwikkelingen op het vlak van fotografie en geluidsopnames, industriële productiemogelijkheden en massamedia hebben persoonlijkheidsaspecten steeds meer aan belang gewonnen in het dagelijkse commerciële rechtsverkeer.
Ondanks het economische belang van de commercialisering van persoonlijkheidsaspecten, blijft de juridische theorievorming achterop hinken. Het gevolg hiervan is dat men in persoonlijkheidsrechtelijke aangelegenheden vaak op oneigenlijke wijze concepten en principes uit aangrenzende rechtstakken toepast, zoals het intellectuele eigendomsrecht.

Om aan die juridische lacune tegemoet te komen, bespreekt deze uitgave de juridische principes die de commercialisering van persoonlijkheidsaspecten beheersen en naar de gevolgen voor persoonlijkheidsrechtelijke overeenkomsten:

  • het normatief kader voor de commerciële exploitatie, rekening houdend met de oorsprong en fundamentele principes van persoonlijkheidsbescherming. Bijzondere aandacht gaat uit naar de specifieke subjectieve rechten die van belang zijn voor de commerciële exploitatie van persoonlijkheidsaspecten, namelijk de rechten op afbeelding, naam en stem en het gegevensbeschermingsrecht;
  • de “actieve” commercialiseringspraktijk. De leidraad voor de bespreking van het juridische regime voor persoonlijkheidsrechtelijke overeenkomsten is de tweeledige typologie, namelijk het onderscheid tussen attractief en onderscheidend gebruik;
  • de problematiek van de postmortale commercialisering.
     
ISBN 9789048641611 - Bestelcode 202214400
Commerciële exploitatie van de menselijke afbeelding, naam en stem - R&O nr. 54
€ 150,00
Abonnees € 120,00

MENSELIJKE PERSOONLIJKHEID HEEFT COMMERCIËLE WAARDE

Iedere persoon is uniek. De individualiteit en identiteit van de persoon komt tot uiting via zijn fysieke of morele eigenschappen, karaktertrekken en bijzonderheden die samen zijn persoonlijkheid uitmaken. In het kielzog van de technologische ontwikkelingen op het vlak van fotografie en geluidsopnames, industriële productiemogelijkheden en massamedia hebben persoonlijkheidsaspecten steeds meer aan belang gewonnen in het dagelijkse commerciële rechtsverkeer.
Ondanks het economische belang van de commercialisering van persoonlijkheidsaspecten, blijft de juridische theorievorming achterop hinken. Het gevolg hiervan is dat men in persoonlijkheidsrechtelijke aangelegenheden vaak op oneigenlijke wijze concepten en principes uit aangrenzende rechtstakken toepast, zoals het intellectuele eigendomsrecht.

Om aan die juridische lacune tegemoet te komen, bespreekt deze uitgave de juridische principes die de commercialisering van persoonlijkheidsaspecten beheersen en naar de gevolgen voor persoonlijkheidsrechtelijke overeenkomsten:

  • het normatief kader voor de commerciële exploitatie, rekening houdend met de oorsprong en fundamentele principes van persoonlijkheidsbescherming. Bijzondere aandacht gaat uit naar de specifieke subjectieve rechten die van belang zijn voor de commerciële exploitatie van persoonlijkheidsaspecten, namelijk de rechten op afbeelding, naam en stem en het gegevensbeschermingsrecht;
  • de “actieve” commercialiseringspraktijk. De leidraad voor de bespreking van het juridische regime voor persoonlijkheidsrechtelijke overeenkomsten is de tweeledige typologie, namelijk het onderscheid tussen attractief en onderscheidend gebruik;
  • de problematiek van de postmortale commercialisering.
     


Inhoudstafel

Inleidende titels
Hoofdstuk 1. Opzet van het onderzoek
Hoofdstuk 2. Onderzoeksmethode
Hoofdstuk 3. Structuur van het onderzoek

Deel I. Normatief kader commercialisering
Hoofdstuk 1. Algemene voorstelling persoonlijkheidsrechten
Hoofdstuk 2. Subjectiefrechtelijke bescherming identiteit: rechten op afbeelding, naam en stem
Hoofdstuk 3. Gegevensbeschermingsrecht & AVG (‘GDPR’)

Deel II. Commercialisering in contractuele praktijk
Hoofdstuk 1. Exploitatie van de aantrekkelijkheid van de persoonlijkheid
Hoofdstuk 2. Exploitatie van het onderscheidend vermogen van de persoonlijkheid

Deel III. Postmortale commercialisering
Hoofdstuk 1. Inleiding: overlijden van een natuurlijk persoon geen vrijbrief voor onbeperkte commercialisering persoonlijkheidsaspecten
Hoofdstuk 2. Theoretische modellen over lot persoonlijkheidsrechten bij overlijden
Hoofdstuk 3. Postmortale commercialisering eigen persoonlijkheidsaspecten (‘actieve commercialisering’)
Hoofdstuk 4. Postmortale commercialisering door derden (‘passieve commercialisering’)

Trefwoordenregister
Bibliografie

Download de volledige inhoudstafel hier.

Reeks Recht en Onderneming

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief