Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 118 - Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Op voorraad
136 p.
2021
Boek
Editor(s): Samoy Ilse, Van Schoubroeck Caroline
Auteur(s): Amankwah Jeffrey, Borucki Christopher, Declercq Stefaan, Gillaerts Pieter, Jocqué Geert, Samoy Ilse, Stroobants Nele, Van Schoubroeck Caroline

Naar traditie actualiseert deze uitgave de algemene kennis m.b.t. het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, deze keer in drie overzichten van de recente ontwikkelingen van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in de periode 2018-2021. Daarnaast verdiepen de auteurs de bijzondere kennis, deze keer in een bijdrage over het bewijsrecht in verzekeringen.

Volgende vragen komen o.a. aan bod:

 • Wist u dat iemand die louter hulpzaken ter beschikking stelt van de contractspartij die hiervan gebruik maakt bij de uitvoering van haar verbintenissen geen hulppersoon is en dus niet geniet van quasi-immuniteit?
 • Wist u dat de rechter de compensatie bij burenhinder kan herleiden tot nul op basis van de abnormale vatbaarheid van het naburige goed?
 • Wist u dat er bij raming van zaakschade geen vetusteit in mindering moet worden gebracht?
 • Wist u dat bij een dodelijk ongeval de overlevende ouder en de minderjarige kinderen vergoeding kunnen vorderen voor dezelfde schade?
 • Wist u dat de datum van een opzeggings-, ontbindings- of schorsingsbeslissing van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voortaan maar tegenwerpelijk is ten aanzien van een benadeelde voor zover deze datum is komen vast te staan?
 • Wist u dat de rechter uit het niet-protesteren van de factuur door een verzekeraar of een verzekeringstussenpersoon voortaan automatisch de aanvaarding van de factuur moet afleiden?
 • Wist u dat de vrijstelling van de verzekeringsplicht BA motorrijtuigen voor motorrijtuigen die niet sneller dan 25 km/u kunnen rijden het grondwettelijk discriminatieverbod schendt?
 • Wist u dat wanneer de verzekerde door zijn fout het overlijden van het slachtoffer heeft veroorzaakt, de schade van de rechtsopvolgers en degenen die door het overlijden schade bij terugslag lijden voorvalt op het ogenblik van dat overlijden en de BA verzekeraar tot dekking gehouden indien dit tijdstip binnen de duur van de verzekeringsovereenkomst valt?
ISBN 9789048642052 - Bestelcode 202212400
Themis 118 - Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
€ 45,00

Naar traditie actualiseert deze uitgave de algemene kennis m.b.t. het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, deze keer in drie overzichten van de recente ontwikkelingen van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in de periode 2018-2021. Daarnaast verdiepen de auteurs de bijzondere kennis, deze keer in een bijdrage over het bewijsrecht in verzekeringen.

Volgende vragen komen o.a. aan bod:

 • Wist u dat iemand die louter hulpzaken ter beschikking stelt van de contractspartij die hiervan gebruik maakt bij de uitvoering van haar verbintenissen geen hulppersoon is en dus niet geniet van quasi-immuniteit?
 • Wist u dat de rechter de compensatie bij burenhinder kan herleiden tot nul op basis van de abnormale vatbaarheid van het naburige goed?
 • Wist u dat er bij raming van zaakschade geen vetusteit in mindering moet worden gebracht?
 • Wist u dat bij een dodelijk ongeval de overlevende ouder en de minderjarige kinderen vergoeding kunnen vorderen voor dezelfde schade?
 • Wist u dat de datum van een opzeggings-, ontbindings- of schorsingsbeslissing van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voortaan maar tegenwerpelijk is ten aanzien van een benadeelde voor zover deze datum is komen vast te staan?
 • Wist u dat de rechter uit het niet-protesteren van de factuur door een verzekeraar of een verzekeringstussenpersoon voortaan automatisch de aanvaarding van de factuur moet afleiden?
 • Wist u dat de vrijstelling van de verzekeringsplicht BA motorrijtuigen voor motorrijtuigen die niet sneller dan 25 km/u kunnen rijden het grondwettelijk discriminatieverbod schendt?
 • Wist u dat wanneer de verzekerde door zijn fout het overlijden van het slachtoffer heeft veroorzaakt, de schade van de rechtsopvolgers en degenen die door het overlijden schade bij terugslag lijden voorvalt op het ogenblik van dat overlijden en de BA verzekeraar tot dekking gehouden indien dit tijdstip binnen de duur van de verzekeringsovereenkomst valt?


Inhoudstafel

I. INLEIDING
II. SAMENLOOP TUSSEN CONTRACTUELE EN BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID
III. QUASI-IMMUNITEIT VAN DE UITVOERINGSAGENT
IV. KWALITATIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSREGIMES
V. BOVENMATIGE BURENHINDER
VI. OORZAKELIJK VERBAND
VII. BEWIJS

ACTUALIA SCHADE EN SCHADELOOSSTELLING
I. KANSVERLIES ALS BEGRIP EN ALS VOORWERP VAN DE VORDERING
II. BIJZONDERE KWETSBAARHEID EN VOORAF BESTAANDE TOESTAND
III. SCHADE UIT OVERLIJDEN IN GEZINSVERBAND
IV. KAPITALISATIEMETHODE: BLIJVEND ALS DE SCHADE DAT OOK IS
V. HET RECHT VAN VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE
VI. ZAAKSCHADE: OUD ZEER VAN DE VETUSTEITSAFTREK

HIGHLIGHTS UIT RECENTE WETGEVING EN RECHTSPRAAK
I. WETGEVING
II. RECHTSPRAAK

DE IMPACT VAN HET NIEUWE BEWIJSRECHT OP DE VERZEKERINGSSECTOR
I. INLEIDING
II. BEWIJS VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT
III. BEWIJS VAN EEN EENZIJDIGE RECHTSHANDELING
IV. BEWIJSLASTVERDELING IN EEN VERZEKERINGSCONTENTIEUX
V. DE VERZEKERAAR ALS ONDERNEMER
VI. BESLUIT

Download de volledige inhoudstafel hier.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief