Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De juridische beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed

Op voorraad
440 p.
2021
Boek
Auteur(s): Lise Vandenhende
Is onderdeel van de reeks Bibliotheek Omgevingsrecht

Naar meer bindende criteria

Onroerend erfgoed vormt als onderdeel van het bredere begrip erfgoed een randvoorwaarde voor de leefkwaliteit en de culturele sterkte van onze samenleving. Het behoud van onroerend erfgoed is dan ook essentieel om de kwaliteit van het leefmilieu van een samenleving te garanderen. De juridische bescherming van onroerend erfgoed vormt hier één aspect van en start bij de selectie van wat onder de bescherming zal vallen. De criteria op grond waarvan de selectie gebeurt zijn evenwel zeer vaag, wat resulteert in maatschappelijke kritiek op de doelmatigheid van het beschermingsbeleid.

Dit boek gaat na of sterkere bindende criteria voor de selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed tot een doelmatigere bescherming van onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest kunnen leiden. Hiertoe vergelijken we zowel de definiërende als de selectiecriteria uit het Vlaamse Gewest met het Werelderfgoedverdrag, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Deze kritische analyse mondt uit in 25 gerichte aanbevelingen met betrekking tot de selectie van onroerend erfgoed die leiden tot een doelmatiger beschermingsbeleid.

Tip! Ontdek het webinar "Onroerend erfgoed is overal" van deze auteur

ISBN 9789048641277 - Bestelcode 202211301
De juridische beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed
€ 119,00
Abonnees € 95,00

Naar meer bindende criteria

Onroerend erfgoed vormt als onderdeel van het bredere begrip erfgoed een randvoorwaarde voor de leefkwaliteit en de culturele sterkte van onze samenleving. Het behoud van onroerend erfgoed is dan ook essentieel om de kwaliteit van het leefmilieu van een samenleving te garanderen. De juridische bescherming van onroerend erfgoed vormt hier één aspect van en start bij de selectie van wat onder de bescherming zal vallen. De criteria op grond waarvan de selectie gebeurt zijn evenwel zeer vaag, wat resulteert in maatschappelijke kritiek op de doelmatigheid van het beschermingsbeleid.

Dit boek gaat na of sterkere bindende criteria voor de selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed tot een doelmatigere bescherming van onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest kunnen leiden. Hiertoe vergelijken we zowel de definiërende als de selectiecriteria uit het Vlaamse Gewest met het Werelderfgoedverdrag, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Deze kritische analyse mondt uit in 25 gerichte aanbevelingen met betrekking tot de selectie van onroerend erfgoed die leiden tot een doelmatiger beschermingsbeleid.

Tip! Ontdek het webinar "Onroerend erfgoed is overal" van deze auteur


Inhoudstafel

Deel 1. QUID “DE JURIDISCHE BESCHERMENSWAARDIGHEID VAN ONROEREND ERFGOED”?
Hoofdstuk 1. Erfgoed
Hoofdstuk 2. Onroerend erfgoed
Hoofdstuk 3. De juridische beschermenswaardigheid
DEEL II. DEFINIËRENDE CRITERIA
Hoofdstuk 1. Beschermingsinstrumenten
Hoofdstuk 2. Erfgoedwaarde
Hoofdstuk 3. Het belang van onroerend erfgoed
Hoofdstuk 4. Naar meer bindende definiërende criteria?
Hoofdstuk 5. Besluit
DEEL III. SELECTIECRITERIA
Hoofdstuk 1. Inhoudelijke selectiecriteria
Hoofdstuk 2. Procedurele selectiecriteria
Hoofdstuk 3. Beleidsmatige selectiecriteria
Hoofdstuk 4. Naar meer bindende selectiecriteria?
Hoofdstuk 5. Besluit
DEEL IV. NAAR MEER BINDENDE CRITERIA?
Hoofdstuk 1. Bindende criteria en de vereiste van doelmatigheid
Hoofdstuk 2. Aanbevelingen voor een doelmatige bescherming
DEEL V. ALGEMENE CONCLUSIE
BIBLIOGRAFIE

DANKWOORD

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Bibliotheek Omgevingsrecht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Lise Vandenhende (°1990) behaalde in 2013 met grote onderscheiding het diploma van master in de rechten aan de Universiteit Gent. Binnen de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal recht van de Universiteit Gent maakt Lise deel uit van het Centrum voor Milieurecht. Midden september 2013 startte Lise als voltijds assistente bij het vakgebied Omgevingsrecht. Op 6 juli 2020 verdedigde ze met succes haar doctoraal proefschrift met de titel De beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed: naar sterkere bindende criteria aan de Universiteit Gent. Sinds 1 oktober 2020 is Lise voltijds doctor-assistent aan de Universiteit Gent. 

Lise is sinds 2015 lid van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. Daarnaast is ze redactielid bij het tijdschrift STORM ("Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke Ordening en Milieu"), uitgegeven bij die Keure. 

Daarnaast is Lise sinds 2016 actief aan de Gentse balie.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief