Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector

Op voorraad
1.066 p.
2021
Boek

Meer dan twintig jaar na de verschijning van de eerste editie van het boek over de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector, in rechte en in de feiten, was het boek aan een actualisering toe. De wetgeving is op talloze punten gewijzigd, er is een constante stroom aan uitspraken van vooral de Raad van State en ook in de rechtsleer is er een toegenomen aandacht voor diverse facetten van het vakbondsstatuut.
 
Naast een update krijgt u als lezer ook:

  • de voorgeschiedenis;
  • een overzicht van de juridische basis;
  • een analyse van het toepassingsgebied in het licht van het voortdurend wijzigende bestuurlijke landschap;
  • een bespreking van het stakingsrecht (de beperkingen, de legitimiteit van de opeising, de contouren in een aantal specifieke sectoren, sociale bemiddeling in de publieke sector).

Anders dan in de oorspronkelijke versie zoomt dit boek ook in op deze bijzondere vakbondsstatuten (voor defensie, politiediensten, autonome overheidsbedrijven, onderwijs), net als op de (beperkte) toepassing van de Cao-wet in de publieke sector. De zorgsector vormt op zijn beurt een schoolvoorbeeld van de complexiteit van de sociale dialoog in zijn huidige vorm. Een vergelijkend overzicht zet ten slotte de fundamentele verschillen tussen de regelingen van de (vreedzame) collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke en de particuliere sector in de verf.
 
Ter afsluiting volgt een lijst van de knelpunten die uit de analyse van de vakbondsstatuten zijn gebleken.

ISBN 9789048639908 - Bestelcode 202201205
Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector
€ 199,00
Abonnees € 160,00

Meer dan twintig jaar na de verschijning van de eerste editie van het boek over de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector, in rechte en in de feiten, was het boek aan een actualisering toe. De wetgeving is op talloze punten gewijzigd, er is een constante stroom aan uitspraken van vooral de Raad van State en ook in de rechtsleer is er een toegenomen aandacht voor diverse facetten van het vakbondsstatuut.
 
Naast een update krijgt u als lezer ook:

  • de voorgeschiedenis;
  • een overzicht van de juridische basis;
  • een analyse van het toepassingsgebied in het licht van het voortdurend wijzigende bestuurlijke landschap;
  • een bespreking van het stakingsrecht (de beperkingen, de legitimiteit van de opeising, de contouren in een aantal specifieke sectoren, sociale bemiddeling in de publieke sector).

Anders dan in de oorspronkelijke versie zoomt dit boek ook in op deze bijzondere vakbondsstatuten (voor defensie, politiediensten, autonome overheidsbedrijven, onderwijs), net als op de (beperkte) toepassing van de Cao-wet in de publieke sector. De zorgsector vormt op zijn beurt een schoolvoorbeeld van de complexiteit van de sociale dialoog in zijn huidige vorm. Een vergelijkend overzicht zet ten slotte de fundamentele verschillen tussen de regelingen van de (vreedzame) collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke en de particuliere sector in de verf.
 
Ter afsluiting volgt een lijst van de knelpunten die uit de analyse van de vakbondsstatuten zijn gebleken.


Inhoudstafel

INHOUDSOPGAVE
WOORD VOORAF
LIJST VAN AFKORTINGEN VAN WETGEVING
DEEL I – HISTORISCHE EVOLUTIE
DEEL II – JURIDISCHE BASIS
DEEL III – TOEPASSINGSGEBIED
DEEL IV – ONDERHANDELING EN OVERLEG
DEEL V – VAKBONDSACTIVITEITEN
DEEL VI – ORGANISATIE VAN DE SOCIALE DIENST
DEEL VII – VAKBONDSPREMIE
DEEL VIII – COLLECTIEVE ACTIE
DEEL IX – BIJZONDERE REGELINGEN
DEEL X – ONDERWIJS ALS GEVAL APART
DEEL XI – VERGELIJKING MET DE PRIVÉSECTOR
DEEL XII – EINDEVALUATIE
LIJST VAN TABELLEN
LIJST VAN FIGUREN

> Bekijk de volledige inhoudstafel. 

Reeks Administratieve Rechtsbibliotheek


MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Sarah Palinckx behaalde in 2013 haar masterdiploma in de criminologische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven en studeerde in 2017 af als master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. In september van datzelfde jaar ging zij aan de slag als doctoraatsonderzoekster bij de onderzoeksgroep Politics & Public Governance van de Universiteit Antwerpen. Haar doctoraatsonderzoek in het raam van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing spitst zich toe op de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector in België en in Nederland.

Patrick Humblet is emeritus gewoon hoogleraar van de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent. Hij heeft ook gedoceerd aan de Universiteit Antwerpen, het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, de Koninklijke Militaire School en de Antwerp Management School. Hij is gespecialiseerd in collectieve arbeidsverhoudingen. Hierover schrijft hij niet alleen wetenschappelijke publicaties, maar ook opiniestukken in diverse kranten en tijdschriften.

Inger De Wilde is postdoctoraal onderzoekster aan de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de Universiteit Gent. Zij maakte een doctoraat over de wijzigbaarheid van de individueel en collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van overheidscontractanten. Binnen de Universiteit Antwerpen verricht zij onderzoek naar de meest uiteenlopende vraagstukken die verband houden met de (eenvormige) rechtspositie van het statutaire en het contractuele overheidspersoneel, inclusief hun sociale bescherming. Aan de Universiteit Gent neemt Inger De Wilde diverse onderwijsopdrachten voor haar rekening in de bachelor en de master rechten en de master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid.

Ria Janvier is als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoekspecialisatie bevindt zich op het snijpunt van het ambtenarenrecht, het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht, aangevuld met inzichten vanuit het personeelsmanagement in de publieke sector. Zij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociaal Recht en lid van onder andere de Academische Raad (voor pensioenen).

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief