Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Tijdschrift voor Sociaal Recht (TSR) jaargang 2021 / Revue de droit social (RDS) année 2021

Op voorraad
2021
Tijdschrift
Editor(s): Delange Mireille, Humblet Patrick, Janvier Ria

In dit interuniversitair, tweetalig tijdschrift wordt op een diepgaande, kritische en innoverende wijze gezorgd voor hoogstaande en invloedrijke doctrine.

Het Tijdschrift voor Sociaal Recht verstrekt werkelijk diepgaande informatie. Het is een forum voor juridische discussie en reflectie. Eén van de troeven van dit tijdschrift is het feit dat in het wetenschappelijk comité de wetenschappelijke beoefenaars van zowel het arbeidsrecht als van het socialezekerheidsrecht zijn verenigd.

Verschenen nummers deze jaargang:

Bestelcode 201215100
Tijdschrift voor Sociaal Recht (TSR) jaargang 2021 / Revue de droit social (RDS) année 2021
Abonnees € 218,00

In dit interuniversitair, tweetalig tijdschrift wordt op een diepgaande, kritische en innoverende wijze gezorgd voor hoogstaande en invloedrijke doctrine.

Het Tijdschrift voor Sociaal Recht verstrekt werkelijk diepgaande informatie. Het is een forum voor juridische discussie en reflectie. Eén van de troeven van dit tijdschrift is het feit dat in het wetenschappelijk comité de wetenschappelijke beoefenaars van zowel het arbeidsrecht als van het socialezekerheidsrecht zijn verenigd.

Verschenen nummers deze jaargang:

Alexander De Becker is hoofddocent arbeidsrecht bij Universiteit Gent.

Filip Dorssemont graduated in law (1993, University of Antwerp) and obtained a degree in philosophy (1994, KU Leuven). He is doctor in law (University of Antwerp) based on a thesis in comparative labour law on the legal status of the representative organizations of workers.

He was assistant (1993-2002) at the University of Antwerp and researcher and lecturer at the University of Utrecht (2002-2008). Currently, he is Professor in labour law at UCL.

He has been visiting professor at the University Robert Schumann of Strasbourg (2001); the University of Cassino (2002) and the Università statale di Milano (2008-2009-2010) to teach labour law.

Daniel Dumont is redacteur voor het Tijdschrift voor Sociaal Recht (TSR), uitgegeven bij die Keure.

Valerie Flohimont est docteur en droit de la KU Leuven (Instituut voor Sociaal Recht) et psychothérapeute spécialisée en thérapie brève stratégique. Elle enseigne notamment le droit social à l'UNamur ainsi qu'à l'Ecole royale militaire. Elle mène régulièrement des recherches interdisciplinaires dans divers domaines tels que le bien-être au travail, les risques psychosociaux, la prise en charge des patients, la responsabilité sociétale des entreprises ainsi qu'en matière de sécurité sociale (pensions légales, allocations familiales, soins de santé, incapacité et invalidité, etc.). Elle collabore également avec diverses institutions nationales et internationales dans ses domaines d'expertise.

Petra Foubert is als advocaat gespecialiseerd in zowel het recht van de Europese Unie als het sociaal recht in de meest ruime zin. Sinds 1999 staat zij in de rechtspraktijk. Zij behandelde regelmatig dossiers met een Europeesrechtelijke inslag en voerde procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg.

Petra heeft het advocatenwerk steeds gecombineerd met een academische loopbaan. Begin 1995 werd zij assistent aan het Instituut voor Europees recht van de KU Leuven (Professor Koen Lenaerts). Zij schreef er een Engelstalig proefschrift over de juridische bescherming van de zwangere werkneemster in de Europese Unie en de Verenigde Staten, dat zij in 2002 verdedigde. In 2003 en 2004 was zij docent Europees recht aan de Universiteit van Tilburg (Nederland). Van 2003 tot 2009 doceerde zij aan de EHSAL-hogeschool te Brussel, waar zij verantwoordelijk was voor het vak Europees en internationaal sociaal recht in het Engelstalige programma Handelswetenschappen (Bachelor of Business Administration). In de zomer van 2009 werd Petra benoemd tot hoofddocent aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Hasselt.

Ze publiceert in Belgische en buitenlandse juridische tijdschriften en werkt regelmatig mee aan nationale en internationale opleidingen Europees (sociaal) recht voor ambtenaren en magistraten. Ze geeft eveneens vormingen over diverse aspecten van het sociaal recht.

Fabienne Kéfer est professeur de droit du travail et de droit pénal social. Elle s'intéresse aux questions juridiques qui surgissent dans le relations entre les travailleurs et les employeurs (licenciement, restructurations d'entreprises, discrimination, vie privée, liberté religieuse, etc) ainsi qu'aux infractions commises par les employeurs (travail au noir, fraude sociale, accidents du travail graves, etc.).

Auriane Lamine is a legal scholar who specializes in labour law (PhD Louvain 2016, LLM Harvard 2013) and a philosopher (MA Louvain 2014). She is currently an Associate Professor of law at the Université catholique de Louvain (Belgium) where she teaches International, European and Belgian labour law. She is a member of the CRIDES research center (Centre de recherches entreprise, droit et société, Uclouvain) and an associate fellow of the CERCRID (Université Jean Monnet, Saint-Etienne). Her recent work focuses on the comparative study of collective bargaining systems, the law of multinational firms and transnational company agreements. 

Jean-François Neven est actuellement chercheur et professeur à l'Université de Bruxelles (ULB) où il enseigne le droit du travail et le droit de la fonction publique. Il est également chargé de cours à l'Université de Louvain (UCL) où il enseigne le droit de la sécurité sociale. Il est titulaire d'un diplôme en droit (UCL), d'un diplôme en droit social (ULB) et d'un doctorat en droit (Université de Namur). 

Johan Put is gewoon hoogleraar jeugd- en welzijnsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de
KU Leuven. Hij is verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (ISR) en coördineert, samen met
Stefaan Pleysier, de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie van het Leuvens Instituut voor Criminologie
(LINC).

Wilfried Rauws is als hoofddocent aan de Rechtsfaculteiten van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Maastricht verbonden waar hij belast is met onderwijs en onderzoek in het sociaal recht, met een klemtoon op het arbeidsrecht.

Hij is zestien jaar advocaat geweest aan de balie te Antwerpen en is plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Hij publiceerde over diverse sociaalrechtelijke onderwerpen, met inbegrip van de arbeidsverhoudingen in de onderwijssector.

Naast het lidmaatschap van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad” maakt Rauws deel uit van de redactie van het “Tijdschrift voor Sociaal Recht”, het “Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid”, en van “Tegenspraak”.

Yves Stevens is gespecialiseerd in het sociaal- en pensioenrecht. Als professor sociaal recht aan de KU Leuven verzorgt hij colleges die verband houden met het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht, de aanvullende sociale verzekeringen en de juridische aspecten van HRM. Vanuit sociaalrechtelijk oogpunt volgt hij de Belgische en internationale evoluties. Zo heeft hij wereldwijde onderzoekservaring met onderzoeksopdrachten in onder meer Australië, Japan, Verenigde Staten, Bulgarije, Griekenland, Italië, Spanje, Finland, Frankrijk en Nederland.

Binnen de KU Leuven is hij directeur post-academische vorming aan de faculteit rechtsgeleerdheid en is hij coördinator van de bijzondere leergang pensioenrecht

Guido Van Limberghen studeerde rechten (1984), notariaat (1985) en sociaal recht (1986) aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1990 promoveerde hij aan dezelfde universiteit tot doctor in de Rechten met een proefschrift getiteld “Pensioenen van Belgen in het buitenland”.

Van 1985 tot 1991 was hij assistent aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 1992 is hij voltijds professor aan dezelfde universiteit. Van 2008 tot 2014 is hij decaan van de Faculteit Recht en Criminologie.

In 1991 werd hij advocaat aan de balie te Brussel in het kantoor De Bandt, Van Hecke, Lagae, thans Linklaters. In 2013 vervoegde hij het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law te Antwerpen. Hij is actief in het domein van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht en auteur van publicaties.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief