Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Themis 115 - Bijzondere overeenkomsten

Wordt verwacht
258 p.
2020
Boek
Editor(s): Tilleman Bernard, Verbeke Alain-Laurent
Auteur(s): Carette Nicolas, Bert Demarsin, Thielens Michael, Bernard Tilleman, Van Damme Nicolas, Van den Abeele Frederik, Verbeke Alain-Laurent
Is onderdeel van de reeks Themis

Geen enkele rechtstak ontsnapt aan het versnelde tempo van verandering in regelgeving en rechtspraak. Dat geldt ook voor de materie Bijzondere Overeenkomsten. Het verslagboek van 246 pagina’s geeft een overzicht van de recente evoluties op het vlak van de voornaamste contracten: aanneming, koop, huur en de kleine contracten.
 
Wat is de impact van COVID-19 op lopende huurovereenkomsten? In welke mate verdient de toepassing van het Waals decreet handelshuur op franchise ook in Vlaanderen navolging? Wat bij een schending van een verbod tot verhuur aan Airbnb?
 
Wie mag zich nog exonereren voor de koop in het licht van de cassatierechtspraak over de zelfklusser? Mag een consument een goed laten herstellen door een derde ? Welke vernieuwingen kondigen zich aan met de richtlijn consumentenkoop 2019?
 
Wat biedt een analyse van de (on)gepubliceerde rechtspraak van vijf à tien in het privaat bouwrecht, met betrekking de contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect, …?
 
Dit en veel meer vragen komen aan bod in de uiteenzetting en het verslagboek.
 

ISBN 9789048639922 - Bestelcode 202202407
Themis 115 - Bijzondere overeenkomsten
€ 55,00

Geen enkele rechtstak ontsnapt aan het versnelde tempo van verandering in regelgeving en rechtspraak. Dat geldt ook voor de materie Bijzondere Overeenkomsten. Het verslagboek van 246 pagina’s geeft een overzicht van de recente evoluties op het vlak van de voornaamste contracten: aanneming, koop, huur en de kleine contracten.
 
Wat is de impact van COVID-19 op lopende huurovereenkomsten? In welke mate verdient de toepassing van het Waals decreet handelshuur op franchise ook in Vlaanderen navolging? Wat bij een schending van een verbod tot verhuur aan Airbnb?
 
Wie mag zich nog exonereren voor de koop in het licht van de cassatierechtspraak over de zelfklusser? Mag een consument een goed laten herstellen door een derde ? Welke vernieuwingen kondigen zich aan met de richtlijn consumentenkoop 2019?
 
Wat biedt een analyse van de (on)gepubliceerde rechtspraak van vijf à tien in het privaat bouwrecht, met betrekking de contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect, …?
 
Dit en veel meer vragen komen aan bod in de uiteenzetting en het verslagboek.
 


Inhoudstafel

HET AANNEMINGSRECHT ALS ART DU JUGE: CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN AANNEMER EN ARCHITECT IN DE RECENTE RECHTSPRAAK
I. CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN AANNEMER EN ARCHITECT VOOR DE AANVAARDING VAN DE WERKEN
II. “AANVAARDING” ALS KEERPUNT IN DE AANSPRAKELIJKHEIDSREGIMES
III. CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN AANNEMER EN ARCHITECT NA DE AANVAARDING VAN DE WERKEN
IV. CONCLUSIE

RECENTE EN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN IN HET BELGISCH KOOPRECHT (2017-2020)
I. GEMENE KOOP
II. CONSUMENTENKOOP
III. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
IV. INTERNATIONALE KOOP: WEENS KOOPVERDRAG

ACTUELE ONTWIKKELINGEN INZAKE WONINGHUUR EN HANDELSHUUR (2016-2020)
1. INLEIDING
II. WONINGHUUR (VLAAMS GEWEST)
III. HANDELSHUUR

ACTUALIA “KLEINE CONTRACTEN”.
EEN GREEP UIT EEN VEELHEID VAN (CASSATIE)RECHTSPRAAK
I. TEN GELEIDE: OPZET EN INHOUD
II. (VER)BRUIKLENING
III. RUIL
IV. DADING
V. KANSCONTRACT EN LIJFRENTE
VI. BEWAARGEVING EN SEKWESTER
VII. BORGTOCHT

Themis

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Bernard Tilleman is Gewoon Hoogleraar aan de KULeuven. Hij is codirecteur van de onderzoeksalliantie Contract & Vermogen en leidt het Centrum voor Rechtsmethodiek.

Hij studeerde rechten te Leuven (Magna cum laude, Leuven 1988), Harvard (1989) en te Hamburg (Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht in het kader van Sonderprogramm für ausländische Juristen DAAD (1990). Hij was werkzaam op het secretariaat van de Ministerraad op het kabinet van de premier (1990-1991) en te Brussel op het advocatenkantoor Cleary-Gottlieb (1991-1993). Hij werd toegelaten tot de balie van New York in 1991. Als Aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek behaalde hij een doctoraat rond bestuur van vennootschappen (Leuven 1996) dat bekroond werd met de Van Dievoet prijs.

Sinds 1996 werd hij belast met een leeropdracht in het inleiding tot het recht, contracten- en vennootschapsrecht op de campus Kortrijk, Brussel (Gespecialiseerde Aanvullende Studie Vennootschapsrecht KUB-KU Leuven) en te Leuven. Hij was gastprofessor aan de rechtsfaculteiten van Lille II (Introduction au droit belge(1998-2003), Université de Liège (ULG (Grondig contractenrecht (1999-2003) en aan de Radboudt Universiteit te Nijmegen (TPR Wisselleerstoel 2000).

Bernard Tilleman publiceerde verschillende boeken en artikelen in het domein van het vennootschaps- en het contractenrecht (zie Research cv (VLIR Format)).

Hij was tevens voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie van het notariaat (2004-2008) en van één van de examencommissies beroepsbekwaamheid van het Instituut der Accountants en Belastingsconsulenten, lid van de Juridische Commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bernard Tilleman in sinds 2012 decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Bert Demarsin studeerde rechten aan de KU Leuven (1999-2002, magna cum laude) en aan de Université Paris I / Panthéon-Sorbonne (2003, magna cum laude). In 2008 promoveerde hij als aspirant FWO aan de KU Leuven tot doctor in de rechten met een proefschrift getiteld “Authenticiteit en contracteren omtrent kunst – Een rechtsvergelijkende analyse” (promotor prof. dr. B. Tilleman – copromotor prof. dr. A.-L. Verbeke).

Bert Demarsin was postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven (2008-2011), met een onderzoeksproject getiteld “Provenancegeschillen in de internationale kunsthandel”. Dit onderzoek werd andermaal gefinancierd door het FWO-Vlaanderen. Daarnaast was Bert Demarsin als BAEF research fellow verbonden aan Stanford Law School (USA), waar hij een deel van zijn postdoctoraal onderzoek voerde.

Onderzoeksmatig is Bert Demarsin verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek van de KU Leuven en leidt hij het Art, Law & Management Research Programme, een interdisciplinair onderzoeksplatform. Het zwaartepunt van zijn onderzoek spitst zich toe op het vergelijkend kunst- en cultureel erfgoedrecht en meer algemeen het vergelijkend verbintenissenrecht, contractenrecht en goederenrecht, alsook de daarmee verbonden vraagstukken van IPR. Aldus is hij auteur van tal van publicaties in de voormelde rechtsdomeinen.

Op onderwijsvlak is Bert Demarsin als docent Inleiding tot de rechtswetenschap actief in de rechtenopleiding van de KU Leuven, de KULAK en de Campus Brussel. Daarnaast is hij docent Inleiding tot het recht aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KUL) en doceerde hij Introduction to Western Legal Systems aan de Bijzondere Faculteit voor Kerkelijk Recht (KUL). Sinds 2013 verzorgt hij het onderwijs van het mastervak Kunst- en cultureel erfgoedrecht van de rechtenopleiding van de KU Leuven en begeleidt hij de bijhorende masterproeven. De hoofdaanstelling van Bert Demarsin ligt evenwel aan de Campus Brussel waar hij naast het voormelde Inleiding tot de rechtswetenschap aan de rechtenstudenten tevens Rechtsmethodiek doceert, alsook het vak Burgerlijk Recht in de opleiding Handelswetenschappen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief