Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Regeren anno 2020

Op voorraad
295 p.
2020
Boek
Editor(s): Vandenbossche Emmanuel
Auteur(s): Christian Behrendt, Delgrange Xavier, Francis Delpérée, Detroux Luc, Cedric Jenart, Wouter Pas, Yannick Peeters, Servais Marie anne, Van Drooghenbroeck Sébastien, Jeroen Van Nieuwenhove, Vancrayebeck Laurence, Emmanuel Vandenbossche, Jan Velaers, Aube Wirtgen

Begin 2020 organiseerde van de VUB een colloquium waarin de balans werd opgemaakt van wat regeren in het huidige politieke systeem betekent. Daarnaast werd er een analyse gemaakt van in hoeverre haar werking en organisatie overeenstemt met het Belgisch grondwettelijk recht. Dit symposium besteedde ook bijzondere aandacht aan ongeschreven constitutioneel recht.

Naast de teksten van de sprekers die aan dit colloquium hebben meegewerkt, bundelt dit naslagwerk de bijdragen van andere auteurs over dit onderwerp.

Het boek bestaat uit o.a. volgende delen:

 • Le fonctionnement du conseil des ministres, du kern et du dab: une esquisse en quinze points
 • De Eerste Minister: meer dan een primus inter pares
 • Les délégations de pouvoir réglementaire "internes" à un pouvoir exécutif – retour naïf sur quelques enseignements classiques
 • Een minderheidsregering: problematisch in belgië?
 • Le processus de formation du gouvernement fédéral
 • Honderd jaar vertrouwensstemmingen in de regering (1919-2018): een gewoonte die de crisis over het Marrakesh-pact overleeft
 • De samenwerking tussen de regeringen en de parlementaire betrokkenheid
 • Losse bedenkingen over de parlementaire controle op de regering anno 2020

 

ISBN 9789048639434 - Bestelcode 202201204
Regeren anno 2020
€ 75,00

Begin 2020 organiseerde van de VUB een colloquium waarin de balans werd opgemaakt van wat regeren in het huidige politieke systeem betekent. Daarnaast werd er een analyse gemaakt van in hoeverre haar werking en organisatie overeenstemt met het Belgisch grondwettelijk recht. Dit symposium besteedde ook bijzondere aandacht aan ongeschreven constitutioneel recht.

Naast de teksten van de sprekers die aan dit colloquium hebben meegewerkt, bundelt dit naslagwerk de bijdragen van andere auteurs over dit onderwerp.

Het boek bestaat uit o.a. volgende delen:

 • Le fonctionnement du conseil des ministres, du kern et du dab: une esquisse en quinze points
 • De Eerste Minister: meer dan een primus inter pares
 • Les délégations de pouvoir réglementaire "internes" à un pouvoir exécutif – retour naïf sur quelques enseignements classiques
 • Een minderheidsregering: problematisch in belgië?
 • Le processus de formation du gouvernement fédéral
 • Honderd jaar vertrouwensstemmingen in de regering (1919-2018): een gewoonte die de crisis over het Marrakesh-pact overleeft
 • De samenwerking tussen de regeringen en de parlementaire betrokkenheid
 • Losse bedenkingen over de parlementaire controle op de regering anno 2020

 


Inhoudstafel

WOORD VOORAF/PRÉFACE

LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES MINISTRES, DU KERN ET DU DAB: UNE ESQUISSE EN QUINZE POINTS

DE EERSTE MINISTER: MEER DAN EEN PRIMUS INTER PARES

I. DE GESCHIEDENIS VAN HET AMBT VAN EERSTE MINISTER
II. DE EERSTE MINISTER OP FEDERAAL VLAK
III. DE EERSTE MINISTER OP INTERFEDERAAL VLAK
IV. DE EERSTE MINISTER OP INTERNATIONAAL EN EUROPEES VLAK
V. DE BIJ WET OF KONINKLIJK BESLUIT AAN DE EERSTE MINISTER TOEGEWEZEN ATYPISCHE BEVOEGDHEDEN
VI. DE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER
VII. DE VICE-PREMIER
BESLUIT: EEN PRIMUS INTER PARES MET PRESIDENTIELE ALLURES?

LES DÉLÉGATIONS DE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE « INTERNES » À UN POUVOIR EXÉCUTIF – RETOUR NAÏF SUR QUELQUES ENSEIGNEMENTS CLASSIQUES
INTRODUCTION
CHAPITRE I. LE « DROIT DE DÉLÉGUER »
CHAPITRE II. LA LIBERTÉ DE DÉLÉGUER
CHAPITRE III. L’ « EXÉCUTOIRE » : FONDEMENT POSSIBLE D’UNE DÉLÉGATION DE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE ?

EEN MINDERHEIDSREGERING: PROBLEMATISCH IN BELGIË?
INLEIDING
I. DE MINDERHEIDSREGERING
II. DE MINDERHEIDSREGERING IN BELGIË
BESLUIT

LE PROCESSUS DE FORMATION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
CHAPITRE IER. – LES CIRCONSTANCES DE CRISE
CHAPITRE II. – LES RÈGLES CONSTITUTIONNELLES
CHAPITRE III. – LES PRATIQUES POLITIQUES
CHAPITRE IV. – REGARDS CRITIQUES SUR LE PROCESSUS DE FORMATION D’UN GOUVERNEMENT

HONDERD JAAR VERTROUWENSSTEMMINGEN IN DE REGERING (1919-2018): EEN GEWOONTE DIE DE CRISIS OVER HET MARRAKESH-PACT OVERLEEFT
I. DE KONING BENOEMT ZIJN MINISTERS... MAAR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS HEEFT DE GOVERNMENT MAKING POWER
II. WIJZIGINGEN IN DE REGERING EN VERTROUWENSSTEMMINGEN
III. DE REGELS OVER DE LEGISLATUURREGERING (ARTIKEL 96, TWEEDE LID GW) EN DE VERTROUWENSSTEMMINGEN
IV. DE MARRAKESH-CRISIS VAN MICHEL I NAAR MICHEL II

DE SAMENWERKING TUSSEN DE REGERINGEN EN DE PARLEMENTAIRE BETROKKENHEID
INLEIDING
HOOFDSTUK I. SAMENWERKINGSAKKOORDEN
HOOFDSTUK II. ANDERE VORMEN VAN SAMENWERKING
BESLUIT

LOSSE BEDENKINGEN OVER DE PARLEMENTAIRE CONTROLE OP DE REGERING ANNO 2020
INLEIDING
I. CONSTITUTIONEEL KADER
II. THEORIE VERSUS REALITEIT
III. TWEE TENDENSEN, EUROPA EN OUTSOURCING, DIE DE PARLEMENTAIRE CONTROLE VOOR NIEUWE UITDAGINGEN PLAATSEN
IV. UITLEIDING

> Bekijk de volledige inhoudstafel

Reeks Bibliotheek Grondwettelijk Recht

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Yannick Peeters is vrijwillig postdoctoraal wetenschappelijk medewerker bij Onderzoeksgroep Overheid en Recht Universiteit Antwerpen.

Cedric Jenart is adjunct-auditeur in de Raad van State (afdeling Wetgeving) en gastprofessor bij Universiteit Antwerpen.

Emmanuel Vandenbossche is voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gastprofessor bij de vakgroep Publiekrecht, afdeling Staats-en Bestuursrecht bij Vrije Universiteit Brussel.

Aube Wirtgen is hoofddocent aan de VUB en advocaat aan balie Brussel.

Jeroen Van Nieuwenhove is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Constitutioneel Recht en staatsraad in de afdeling wetgeving van de Raad van State. Hij verricht onderzoek inzake behoorlijke wetgeving en wetgevingstechniek, staatshervorming en parlementair recht.

Francis Delpérée is emeritus hoogleraar staatsrecht aan de KULeuven en politicus van de Franstalige christendemocratische cdH.

Wouter Pas is staatsraad in de afdeling Wetgeving van de Raad van State en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Constitutioneel Recht aan de K.U.Leuven. Hij heeft publicaties op het vlak van het grondwettelijk en het administratief recht.

Jan Velaers is gewoon hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Antwerpen, assessor in de afdeling Wetgeving van de Raad van State en lid van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa. Hij publiceerde over de verschillende delen van het staatsrecht.

Christian Behrendt is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Luik en aan de Katholieke Universiteit Leuven en assensor bij de Raad van State. Hij is hoogleraar bij het Defensiecollege van de Koninklijke Militaire School.

Christian Behrendt est professeur ordinaire à l'Université de Liège et à l'Université Catholique de Louvain et assesseur au Conseil d'Etat. Il est professeur au Collège de défense de l’École royale Militaire.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief