Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Vennootschapsrecht geannoteerd 2020-2021

Op voorraad
1.605 p.
2020
Boek
Editor(s): Aydogdu Roman, Benoit-Moury (†) Anne, Tilleman Bernard
Auteur(s): Aydogdu Roman, Boonen Leen, Diederik Bruloot, De Graeve An, Maarten De Man, De Mets Warre, De Wolf Joris, Dewaele Kwinten, Du Mongh Johan, Dursin Eric, Fayt Audrey, François Alain, Hallemeesch Nick, Lambrecht Philippe, Lenaerts Geert, Leroux Emmanuel, Macours Kristof, Kristof Maresceau, Adrien Masset, Mombaerts Sofie, Ostyn Luk, Pattyn Joke, Reniers Jacob, Benoit Spitaels, Steghers Eric, Nicolas Thirion, Bernard Tilleman, Van Boven Rutger, Van Eessel Véronique, Vandenbogaerde Matthias, Vanderstappen Erwin, Verguts Mieke, Waelkens Johanna, Watté Odile, Withofs Valerie
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

De nieuwste editie van dit wetboek bevat in de eerste plaats de geactualiseerde en geannoteerde basisteksten waarmee juristen in het vennootschaps- en verenigingsrecht geconfronteerd worden, nl. het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de daarbij horende uitvoeringsbesluiten en de regelgeving inzake de bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid en de onderlinge verzekeringsvereniging. Gelet op het overgangsregime dat nog lopend is werd het "oude" vennootschapsrecht over de in de toekomst op te heffen rechtsvormen ook nog mee opgenomen.

Naast de basisteksten bevat dit wetboek ook het bijzonder aanvullend recht inzake aandelen, de openbaarmaking, de coöperatieve vennootschap, de Europese vennootschapsvormen, het Europees vennootschapsrecht, de corporate governance, het basisboekhoudrecht, de economische beroepen, het financieel vennootschapsrecht en het vennootschapsstrafrecht. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 1 september 2020.

ISBN 9789048638956 - Bestelcode 202204200
Vennootschapsrecht geannoteerd 2020-2021
€ 195,00
Abonnees € 146,25

De nieuwste editie van dit wetboek bevat in de eerste plaats de geactualiseerde en geannoteerde basisteksten waarmee juristen in het vennootschaps- en verenigingsrecht geconfronteerd worden, nl. het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de daarbij horende uitvoeringsbesluiten en de regelgeving inzake de bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid en de onderlinge verzekeringsvereniging. Gelet op het overgangsregime dat nog lopend is werd het "oude" vennootschapsrecht over de in de toekomst op te heffen rechtsvormen ook nog mee opgenomen.

Naast de basisteksten bevat dit wetboek ook het bijzonder aanvullend recht inzake aandelen, de openbaarmaking, de coöperatieve vennootschap, de Europese vennootschapsvormen, het Europees vennootschapsrecht, de corporate governance, het basisboekhoudrecht, de economische beroepen, het financieel vennootschapsrecht en het vennootschapsstrafrecht. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 1 september 2020.


Inhoudstafel

Deze nieuwe editie is qua wetgeving bijgewerkt t.e.m. B.S. 1 september 2020 zodat ook de reparatiewet WVV is verwerkt. Om de overgang van W.Venn. naar WVV te duiden zijn ook markante stukken die de wijzigingen kaderen mee opgenomen.

Deze uitgave bevat het wetboek en de meest courante wetteksten waarmee juristen in het vennootschaps- en verenigingsrecht geconfronteerd worden. De basisteksten over boekhoudrecht en financieel vennootschapsrecht zijn dus ook opgenomen. Gelet op het overgangsregime dat nog lopend is werd de wetgeving over de in de toekomst op te heffen rechtsvormen mee opgenomen. Om de bruikbaarheid van het wetboek te vergroten, werd er ook voor geopteerd om een trefwoordenregister aan te maken.

Geannoteerde wetboeken

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Maarten De Man is a legal manager at SMT Holding.

Bernard Tilleman is Gewoon Hoogleraar aan de KULeuven. Hij is codirecteur van de onderzoeksalliantie Contract & Vermogen en leidt het Centrum voor Rechtsmethodiek.

Hij studeerde rechten te Leuven (Magna cum laude, Leuven 1988), Harvard (1989) en te Hamburg (Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht in het kader van Sonderprogramm für ausländische Juristen DAAD (1990). Hij was werkzaam op het secretariaat van de Ministerraad op het kabinet van de premier (1990-1991) en te Brussel op het advocatenkantoor Cleary-Gottlieb (1991-1993). Hij werd toegelaten tot de balie van New York in 1991. Als Aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek behaalde hij een doctoraat rond bestuur van vennootschappen (Leuven 1996) dat bekroond werd met de Van Dievoet prijs.

Sinds 1996 werd hij belast met een leeropdracht in het inleiding tot het recht, contracten- en vennootschapsrecht op de campus Kortrijk, Brussel (Gespecialiseerde Aanvullende Studie Vennootschapsrecht KUB-KU Leuven) en te Leuven. Hij was gastprofessor aan de rechtsfaculteiten van Lille II (Introduction au droit belge(1998-2003), Université de Liège (ULG (Grondig contractenrecht (1999-2003) en aan de Radboudt Universiteit te Nijmegen (TPR Wisselleerstoel 2000).

Bernard Tilleman publiceerde verschillende boeken en artikelen in het domein van het vennootschaps- en het contractenrecht (zie Research cv (VLIR Format)).

Hij was tevens voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie van het notariaat (2004-2008) en van één van de examencommissies beroepsbekwaamheid van het Instituut der Accountants en Belastingsconsulenten, lid van de Juridische Commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bernard Tilleman in sinds 2012 decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Nicolas Thirion est Professeur ordinaire à la Faculté de droit, de science politique et de criminologie de l'Université de Liège. Il y assure des enseignements et de la recherche dans les domaines du droit économique et de la théorie du droit. Il est membre du comité de rédaction de plusieurs revues juridiques (Journal des TribunauxRevue Pratique des Sociétés / Tijdschrift voor Rechtspersoon- en Vennootschapsrecht) et d'une revue en ligne de philosophie politique (Dissensus) ; il fait en outre partie du comité scientifique de la revue Droit en contexte. Revue interdisciplinaire d'études juridiques et a été administrateur de l'Association Internationale de Droit Economique entre 2004 et 2017. Ses recherches actuelles portent pour l'essentiel sur l'utilisation des travaux de Michel Foucault dans le domaine juridique, l'épistémologie du discours juridique et l'étude des représentations du phénomène juridique dans la littérature et au cinéma.

Kristof Maresceau is a part-time professor at the Law School of Ghent University. He teaches several courses on business law as well as a course on credit law. During the last years Kristof published on a broad range of topics, mainly within the field of corporate law.

Kristof obtained a Master of Law (July 2005) and a Master of Business Economics (July 2006), both at the University of Ghent. In September 2013 he successfully defended his PhD thesis regarding cross-border mobility of corporations (Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen binnen de Europese Unie, Antwerp-Cambridge, 2014, 542p.), for which he has been awarded with the triennial international Pierre Coppens Prize 2014 (UCL) and the TPR Prize 2015.

He is a member of the Financial Law Institute (2006), a board member of the Belgian National Centre for Company Law (BCV-CDS) (2014) and a member of the corporate-M&A division of the law firm LAGA (2014).

Benoit Spitaels is a lawyer, guest speaker at seminars and trainings and co-author of publications addressing topics in the field of not-for-profit organizations.

Adrien Masset est avocat spécialiste en droit pénal et droit pénal des affaires et professeur extraordinaire à la Faculté de droit et HEC de l’Université de Liège.

Diederik Bruloot is als voltijds docent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Voorheen was hij er werkzaam als assistent en later als doctor-assistent. Hij doceert de vakken Handels- en economisch recht, Insolventierecht, International Economic Law en Notarieel vennootschapsrecht. Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht. Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten met een proefschrift omtrent schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht. Diederik Bruloot is in de eerste plaats verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent), maar maakt verder ook deel uit van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute en van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief