Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Codex Economie 2020-2021

Op voorraad
1.752 p.
2020
Boek

Verzameling van wetteksten voor economisten 2020-2021

Het is een cliché te stellen dat deze tijd gekenmerkt wordt door een overvloed aan wetten en reglementen. Het is een even groot cliché om voor te houden dat iedereen meer dan ooit geacht wordt om van die overvloed kennis te nemen en kennis te hebben.

Deze codex wil zinvolle schaarste scheppen in die overvloed en een aanzet zijn voor de toekomstige economisten om niet te vergeten dat recht bronnen heeft, en dat een belangrijke, zo niet de belangrijkste bron van recht de wet is.

En mochten ze alles willen vergeten, dat ze dan één ding onthouden: het recht mag dan een constante zijn, de wet is dat zeker niet. De wet wordt voortdurend gewijzigd.
Het is vanuit die wetenschap dat een student economie deze Codex moet consulteren: het doel bestaat erin de wetteksten te leren raadplegen en te leren lezen, maar niet om ze met de kwalificatie “onveranderlijk en definitief” in het geheugen op te slaan.

De Codex Economie 2020-2021 is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2020.

ISBN 9789048639229 - Bestelcode 202204101
Codex Economie 2020-2021
€ 112,00
Abonnees € 89,00
Studenten € 40,00

Verzameling van wetteksten voor economisten 2020-2021

Het is een cliché te stellen dat deze tijd gekenmerkt wordt door een overvloed aan wetten en reglementen. Het is een even groot cliché om voor te houden dat iedereen meer dan ooit geacht wordt om van die overvloed kennis te nemen en kennis te hebben.

Deze codex wil zinvolle schaarste scheppen in die overvloed en een aanzet zijn voor de toekomstige economisten om niet te vergeten dat recht bronnen heeft, en dat een belangrijke, zo niet de belangrijkste bron van recht de wet is.

En mochten ze alles willen vergeten, dat ze dan één ding onthouden: het recht mag dan een constante zijn, de wet is dat zeker niet. De wet wordt voortdurend gewijzigd.
Het is vanuit die wetenschap dat een student economie deze Codex moet consulteren: het doel bestaat erin de wetteksten te leren raadplegen en te leren lezen, maar niet om ze met de kwalificatie “onveranderlijk en definitief” in het geheugen op te slaan.

De Codex Economie 2020-2021 is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2020.


Inhoudstafel

INHOUDSOVERZICHT

I. GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
II. PUBLIEK RECHT
III. BURGERLIJK RECHT
IV. GERECHTELIJK RECHT
V. SOCIAAL RECHT
VI. ONDERNEMINGS- EN ECONOMISCH RECHT
VII. REGISTERS

Bert Keirsbilck is an assistant professor of Commercial, Company and Economic Law at the Faculty of Law of the KU Leuven (campus Brussels). He is co-director of Consumer, Competition and Market. Bert studied law and philosophy at the KU Leuven (lic.iur. 2003; lic.phil. 2004). In 2010, he defended his PhD thesis entitled The New European Law of Unfair Commercial Practices and Competition Law, Oxford, Hart Publishing, 2011, lxiv + 702 p. He has been a visiting professor of Consumer Protection at the China-EU School of Law (2014) and a visiting fellow at LSE (2013) and Stellenbosch University (2015).

Ann De Boeck is werkzaam aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Campus Brussel bij KULeuven.

Bert Demarsin studeerde rechten aan de KU Leuven (1999-2002, magna cum laude) en aan de Université Paris I / Panthéon-Sorbonne (2003, magna cum laude). In 2008 promoveerde hij als aspirant FWO aan de KU Leuven tot doctor in de rechten met een proefschrift getiteld “Authenticiteit en contracteren omtrent kunst – Een rechtsvergelijkende analyse” (promotor prof. dr. B. Tilleman – copromotor prof. dr. A.-L. Verbeke).

Bert Demarsin was postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven (2008-2011), met een onderzoeksproject getiteld “Provenancegeschillen in de internationale kunsthandel”. Dit onderzoek werd andermaal gefinancierd door het FWO-Vlaanderen. Daarnaast was Bert Demarsin als BAEF research fellow verbonden aan Stanford Law School (USA), waar hij een deel van zijn postdoctoraal onderzoek voerde.

Onderzoeksmatig is Bert Demarsin verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek van de KU Leuven en leidt hij het Art, Law & Management Research Programme, een interdisciplinair onderzoeksplatform. Het zwaartepunt van zijn onderzoek spitst zich toe op het vergelijkend kunst- en cultureel erfgoedrecht en meer algemeen het vergelijkend verbintenissenrecht, contractenrecht en goederenrecht, alsook de daarmee verbonden vraagstukken van IPR. Aldus is hij auteur van tal van publicaties in de voormelde rechtsdomeinen.

Op onderwijsvlak is Bert Demarsin als docent Inleiding tot de rechtswetenschap actief in de rechtenopleiding van de KU Leuven, de KULAK en de Campus Brussel. Daarnaast is hij docent Inleiding tot het recht aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KUL) en doceerde hij Introduction to Western Legal Systems aan de Bijzondere Faculteit voor Kerkelijk Recht (KUL). Sinds 2013 verzorgt hij het onderwijs van het mastervak Kunst- en cultureel erfgoedrecht van de rechtenopleiding van de KU Leuven en begeleidt hij de bijhorende masterproeven. De hoofdaanstelling van Bert Demarsin ligt evenwel aan de Campus Brussel waar hij naast het voormelde Inleiding tot de rechtswetenschap aan de rechtenstudenten tevens Rechtsmethodiek doceert, alsook het vak Burgerlijk Recht in de opleiding Handelswetenschappen.

Huguette Geinger is advocaat bij het Hof van Cassatie.

Elly Van de Velde juriste, maar ook filosofe, pfoessor en fiscaliste aan de UHasselt.

Diederik Bruloot is als voltijds docent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Voorheen was hij er werkzaam als assistent en later als doctor-assistent. Hij doceert de vakken Handels- en economisch recht, Insolventierecht, International Economic Law en Notarieel vennootschapsrecht. Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht. Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten met een proefschrift omtrent schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht. Diederik Bruloot is in de eerste plaats verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent), maar maakt verder ook deel uit van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute en van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Bertel De Groote is hoofddocent aan de UGent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde). Tevens is hij auteur van talrijke bijdragen in een brede waaier van juridische domeinen.

Thomas De Jonckheere is advocaat bij Bloom Law.

Miguel De Jonckheere doctoreerde in 1995 en is sedert 2001 voltijds verbonden aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit te Brussel, waar hij voornamelijk fiscale vakken doceert. Hij is hoogleraar en voorzitter van de afdeling fiscaal recht.

Hij is auteur van fiscale handboeken over o.m. lokale en regionale belastingen en de fiscale procedure en publiceert regelmatig over fiscale onderwerpen in Belgische wetenschappelijke vaktijdschriften.

Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Lokale en regionale belastingen’. Hij doceert het vak ‘inleiding tot het recht’, dat voornamelijk bedoeld is voor niet-juristen, al sinds 1998.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief