Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Pakket Boekhouden (Theorie + Vragen en oefeningen)

Op voorraad
344 p.
2020
Boek

Dit pakket bestaat uit twee boeken: een handboek en een oefeningenboek. Het handboek is ingedeeld in vier delen.

Het eerste deel beschrijft het boekhoudkundige proces. Vertrekkende van een intuïtieve benadering op basis van de boekhoudkundige gelijkheid wordt stap voor stap het boekhoudkundige proces toegelicht, met als eindproduct de jaarrekening van de onderneming.

In het tweede deel komen de belangrijkste boekhoudprocedures aan bod, met bijzondere aandacht voor de verkoop- en de aankoopcyclus en voor de boekhoudkundige behandeling van vaste activa, schulden en eigen vermogen.

In het derde deel gaat de aandacht naar boekhoudprocedures die uit de band springen, maar voor het inzicht in de jaarrekening van sommige (meestal grotere) ondernemingen cruciaal zijn. Er wordt ingegaan op de onzekerheden en posten buiten de balans, de verwerking van verrichtingen in vreemde valuta en de opstelling van een geconsolideerde jaarrekening voor een groep van ondernemingen.

Het vierde deel behandelt technieken voor de analyse van de jaarrekening. Dit deel geeft een voorsmaakje van de meer gedetailleerde bespreking uit het boek ‘Jaarrekeninganalyse’ van dezelfde auteurs.

ISBN 9789048639052 - Bestelcode 202204302
Pakket Boekhouden (Theorie + Vragen en oefeningen)
€ 65,00
Studenten € 42,00

Dit pakket bestaat uit twee boeken: een handboek en een oefeningenboek. Het handboek is ingedeeld in vier delen.

Het eerste deel beschrijft het boekhoudkundige proces. Vertrekkende van een intuïtieve benadering op basis van de boekhoudkundige gelijkheid wordt stap voor stap het boekhoudkundige proces toegelicht, met als eindproduct de jaarrekening van de onderneming.

In het tweede deel komen de belangrijkste boekhoudprocedures aan bod, met bijzondere aandacht voor de verkoop- en de aankoopcyclus en voor de boekhoudkundige behandeling van vaste activa, schulden en eigen vermogen.

In het derde deel gaat de aandacht naar boekhoudprocedures die uit de band springen, maar voor het inzicht in de jaarrekening van sommige (meestal grotere) ondernemingen cruciaal zijn. Er wordt ingegaan op de onzekerheden en posten buiten de balans, de verwerking van verrichtingen in vreemde valuta en de opstelling van een geconsolideerde jaarrekening voor een groep van ondernemingen.

Het vierde deel behandelt technieken voor de analyse van de jaarrekening. Dit deel geeft een voorsmaakje van de meer gedetailleerde bespreking uit het boek ‘Jaarrekeninganalyse’ van dezelfde auteurs.


Inhoudstafel

Boekhouden: Theorie
 
Deel 1. Inleiding tot het financieel boekhouden
Hoofdstuk 1. De boekhoudkundige gelijkheid. Over bezittingen, schulden en eigen vermogen. 
Hoofdstuk 2. De toerekeningsaanpak. Over opbrengsten, kosten en dividenden.
Hoofdstuk 3. Het boekhoudkundige proces. Over debets en credits, dagboeken en grootboeken.
 
Deel 2. Overzicht van de belangrijkste boekhoudprocedures
Hoofdstuk 4. De verkoopcyclus. Over btw, kortingen en dubieuze debiteuren.
Hoofdstuk 5. De aankoopcyclus. Over voorraden en bestellingen in uitvoering.
Hoofdstuk 6. De overlopende rekeningen. Over uitstel- en anticipatieposten.
Hoofdstuk 7. De boekhoudkundige verwerking van vaste activa. Over investeringen en afschrijvingen.
Hoofdstuk 8. De boekhoudkundige behandeling van schulden. Over schulden op korte en lange termijn en interestlasten.
Hoofdstuk 9. De evolutie van het eigen vermogen. Over de inbreng en de resultaatverwerking.
 
Deel 3. Onderzoek van enkele bijzondere boekhoudprocedures
Hoofdstuk 10. Onzekerheden en posten buiten de balans. Over het gebruik van voorzieningen en van nulrekeningen.
Hoofdstuk 11. De verwerking van verrichtingen in vreemde valuta. Over wisselresultaten, omrekeningsverschillen en termijnverrichtingen.
Hoofdstuk 12. Beleggingen in andere vennootschappen. Over financiële vaste activa en geconsolideerde jaarrekeningen.
 
Deel 4. Analyse van de jaarrekening
Hoofdstuk 13. Analysetechnieken. Over liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

Boekhouden: Vragen en oefeningen
 
Hoofdstuk 1. De boekhoudkundige gelijkheid.
Hoofdstuk 2. De toerekeningsaanpak.
Hoofdstuk 3. Het boekhoudkundige proces.
Hoofdstuk 4. De verkoopcyclus.
Hoofdstuk 5. De aankoopcyclus.
Hoofdstuk 6. De overlopende rekeningen.
Hoofdstuk 7. De vaste activa.
Hoofdstuk 8. De schulden.
Hoofdstuk 9. Het eigen vermogen.
Hoofdstuk 10. Onzekerheden en posten buiten balans.
Hoofdstuk 11. Verrichtingen in vreemde valuta.

Joël Branson is decaan van de faculteit sociale wetenschappen en Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel en gewoon hoogleraar accountancy en auditing. Hij doceerde als gastprofessor aan diverse binnen- en buitenlandse instellingen. Hij is auteur van handboeken over boekhouden en over jaarrekeninganalyse en auditing. Hij publiceert regelmatig over boekhoudkundige onderwerpen in Belgische en internationale wetenschappelijke en vaktijdschriften. Hij is als bedrijfsrevisor verbonden aan Grant Thornton. Hij zetelt onder andere in de examencommissie van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en in het auditcomité van het Vlaams parlement.

Diane Breesch is als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze onder meer de cursussen over management accounting, jaarrekeninganalyse en auditing doceert. Zij verzorgt ook regelmatig gastlessen in binnen- en buitenlandse instellingen. Haar onderzoek concentreert zich rond topics over auditkwaliteit en gebruikers van jaarrekeninginformatie. Zij publiceert rond deze materie geregeld handboeken en artikels in nationale en internationale tijdschriften. Zij bezit als bedrijfsrevisor ervaring in zowel grote (PwC) als middelgrote (Grant Thornton) auditkantoren. Zij maakt als onafhankelijke deskundige deel uit van de auditcomités van de Vlaamse administratie en van de lokale besturen.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief